Стан виконання в області вимог постанови Кабінету Міністрів України № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в України (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» за 2016 рік

27.01.2017 17:15:54

Забезпечення реалізації засад державної антикорупційної  політики  в  Україні

Так, на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» видано розпорядження   голови   обласної   державної   адміністрації   від   25   лютого 2016 року № 134 «Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2016 рік» (далі – Програма).

Мета Програми полягає у забезпеченні реалізації державної антикорупційної політики щодо створення ефективної загальнодержавної системи запобігання корупції, зменшення обсягів корупції в області, обмеження сфер її розповсюдження безпосередньо в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях.

Для забезпечення виконання Програми передбачено ряд заходів, спрямованих на розв’язання проблеми з корупцією, які реалізовано протягом 2016 року, визначено конкретні терміни виконання та відповідальних виконавців.

Кадрова політика

Обласною державною адміністрацією особлива увага приділяється  підвищенню кваліфікації державних службовців області, у тому числі і з питання запобігання корупції.

Так, протягом 2016 року у Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій за рахунок коштів місцевого бюджету пройшли підвищення  кваліфікації 6323 особи. Із них: за професійними програмами – 354 особи, за програмами постійно діючих семінарів – 2351 особа, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів – 514 осіб, тематичних короткотермінових семінарів – 2934 особи, за програмами стажування – 21 особа, за програмами Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» – 108 осіб, тренінгів – 41 особа.

Чисельність державних службовців органів виконавчої влади, які підвищили кваліфікацію, становить – 2797 осіб, в т.ч. державних службовців територіальних підрозділів центральних органів державної влади – 597 осіб,  посадових осіб органів місцевого самоврядування – 3132 особи, працівників підприємств, установ і організацій – 394 особи.

Протягом вказаного періоду із загальної кількості в регіоні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції – 1244 особи, що становить 13,4 %. Із них державних службовців – 639 осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування – 605 осіб.

Прозорість (відкритість) влади

Прозорість влади є одним з ефективних елементів боротьби з корупцією.

Так, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації створені та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, які направлені на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.

Створено такі рубрики, як: державні закупівлі, доступ до публічної інформації, показники економічного розвитку, інвестиційний потенціал, бюджет, а також інформаційний банер з категорією «Люстрація».
Категорія «Люстрація» постійно оновлюється і містить в собі декларації про доходи працівників обласної державної адміністрації, а також структурних та територіальних органів влади.

Слід акцентувати увагу, що обласною державною адміністрацією забезпечено:

– функціонування, ведення та своєчасне оновлення офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації щодо надання адміністративних послуг.

– систематичне опублікування інформації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації, розміщеної структурними підрозділами обласної державної адміністрації відповідно до їх компетенції, а саме, у підрозділах розділу «Бюджет».

Всі категорії та рубрики офіційного сайту обласної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з любою інформацією про діяльність обласної державної адміністрації.

Крім того, на сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції та злочинності» та забезпечено його своєчасне наповнення відповідною інформацією.

Оперативне реагування на нагальні проблеми в обласному центрі та області

В області працює безкоштовна «гаряча» телефонна лінія голови обласної державної адміністрації, що дозволяє оперативно отримувати інформацію про стан справ на місцях і належним чином реагувати на наявні проблеми.

Загалом, за 2016 рік на «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації надійшло 5554 звернень громадян, що на 75% більше ніж у минулому році, з них заяв і клопотань - 1890, скарг - 3664, повторних звернень – 1047, з яких позитивно вирішено 1624 (29,24 % загальної кількості зареєстрованих звернень). На 3861 звернення (69,5 % загальної кількості зареєстрованих звернень) заявникам надано консультації та роз’яснення щодо норм законодавства, актуальних питань державної політики, а також необхідну довідкову інформацію та психологічну підтримку.

За вказаний період на «гарячу» телефонну лінію не надійшло жодного звернення з питань корупції, однак обласна державна адміністрація закликає мешканців області повідомляти про такі факти.

Впровадження системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання та виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади

Планування роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації відбувається шляхом складання плану роботи на рік, щоквартальних планів роботи та надання пропозицій до щоквартальних планів роботи обласної державної адміністрації, які затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Крім того, у щоквартальних планах заходів обласної державної адміністрації із запобігання та виявлення корупції плануються перевірки головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації діяльності посадових осіб апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій з питання дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

При плануванні перевірок враховуються наступні визначені головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації критерії корупційних ризиків, а саме: здійснення контрольно-наглядової функції держави; надання адміністративних послуг; проведення тендерних процедур; цільове використання бюджетних коштів на реалізацію конкретних програм; проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування.

Забезпечення впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму протидії корупції

З метою впровадження Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», який вступив у дію з 01 травня 2016 року, обласною державною адміністрацією вжито наступних заходів.

Так, розроблено перелік посад працівників апарату обласної державної адміністрації та посад працівників Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, які виконують функції з обслуговування, який затверджено 26 травня 2016 року Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці   Крим  та м. Севастополі.

Затверджені структури та сформовано штатні розписи апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації з урахуванням вимог щодо дотримання співвідношення категорій посад в державному органі.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07 червня 2016 року № 355-ос присвоєно ранги державним службовцям структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а розпорядженням від 10 червня 2016 року № 360-ос – державним службовцям апарату обласної державної адміністрації.

У квітні-травні 2016 року відділом управління персоналом обласної державної адміністрації спільно з обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій провів навчання за темою «Новели Закону України «Про державну службу»: зміст та шляхи запровадження» (кількість слухачів від районних державних адміністрацій – 35, від структурних підрозділів обласної державної адміністрації – 55 осіб).

12 травня 2016 року у м. Каховка проведено виїзний семінар-навчання керівників апаратів районних державних адміністрацій, на якому вивчалися основні засади Закону України «Про державну службу» та нормативно-правові акти прийняті на його виконання.

У серпні 2016 року відділом управління персоналом обласної державної адміністрації спільно з обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій проведено навчання працівників апарату обласної державної адміністрації  навчання за темою: «Нове в антикорупційному законодавстві».                       

Крім того, 02-03 вересня в м. Скадовську відбувся семінар-нарада з питань удосконалення апаратної роботи та нововведень у законодавстві стосовно державної служби, основною метою якого було націлити учасників на реалізацію прикладних завдань державної кадрової політики.

На захід було запрошено керівників апарату районних державних адміністрацій, керуючих справами виконавчих органів міських рад (міст обласного значення), керівників структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації.

Відповідно до програми перед учасниками виступили Білорусов С.Г., директор обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій; Клюцевський В.І, керівник апарату обласної державної адміністрації; Татаринова Л.Г., голова Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ;  Янас О.М., заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній республіці Крим та м. Севастополі; Яцик В.М., головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Змістовні та цікаві виступи доповідачів викликали жваве обговорення у учасників семінар-наради та дозволили узагальнити досвід інноваційних підходів до реалізації на сучасному етапі завдань, покладених на апарати місцевих державних адміністрацій.

Слід зазначити, що з 01 травня 2016 року, відповідно до вимог Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2016 року № 246, зайняття вакантних посад державної служби в апараті обласної державної адміністрації, керівництва структурних підрозділів обласної державної адміністрації та заступників голів районних державних адміністрацій відбувається за результатами проведення конкурсу.

Крім цього, відповідно до вимог вищевказаних Законів державні службовці категорії «Б» апарату обласної державної адміністрації до 31 жовтня 2016 року, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації, подали електронні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, за формою, визначеною вказаним Національним агентством.

Також слід зазначити, що обласною державною адміністрацією виконуються вимоги Закону України «Про запобігання корупції» в частині додержання загальних правил етичної поведінки державних службовців.

Так, забезпечено ознайомлення всіх державних службовців обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій (під особистий підпис) з вимогами Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65.

Усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель.

Обласною державною адміністрацією спільно з представниками порталу «Держзакупівлі» 01 березня 2016 року проведено семінар для замовників та представників бізнесу Херсонської області на тему електронних державних закупівель та нововведень передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», який вступає в дію з 01 квітня 2016 року.

Цей Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Метою Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

У вказаному семінарі приймали участь представники обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

Крім цього, в липні 2016 року головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації пройшов курс підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель за темою: «Державні закупівлі в Україні: правові та практичні аспекти» за 22 годинною навчальною програмою.

Забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів-центрів надання адміністративних послуг

Слід зазначити, що питання реформування системи надання адміністративних послуг, в частині сприяння розвитку та постійному удосконаленню роботи інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг, знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

Так, з метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг в області створено та здійснює свою діяльність 22 центри надання адміністративних послуг (далі – Центри), з них 18 – у районах та 4 – містах. Для належного функціонування Центри розміщено в окремих приміщеннях, призначено адміністраторів, затверджено переліки адміністративних послуг та інформаційні, технологічні картки.

За інформацією райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення станом на 25 грудня 2016 року адміністраторами центрів надання адміністративних послуг (далі – Центри) опрацьовано 130235 звернень, надано              118483 послуги та 83235 консультацій громадянам та бізнесу.

Усі районні державні адміністрації та міськвиконкоми міст обласного значення привели власні нормативно-правові акти у відповідність з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» у встановлені цим Законом терміни.

Всіма районними державними адміністраціями та міськвиконкомами міст обласного значення забезпечено заповнення посад державних реєстраторів, яким забезпечено доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Разом з тим, державними реєстраторами всіх районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення отримано доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На фінансування заходів з матеріально-технічного оснащення Центрів (придбання необхідного обладнання, програмного забезпечення, паролів доступу до такого програмного забезпечення, баз даних, проведення ремонту приміщень і т.д)  усіма районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами міст обласного значення, у місцевих програмах економічного, соціального та культурного розвитку на 2016 рік передбачено кошти, які до кінця 2016 року освоєні. Каховською районною державною адміністрацією пропозиції щодо фінансування заходів із зазначеного питання внесено до проекту районної програми економічного, соціального та культурного розвитку на 2017 рік.

У всіх Центрах забезпечені робочі місця для державних кадастрових реєстраторів та розміщено представників Держгеокадастру для створення «бек-офісу».

У районах та містах області проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо порядку отримання адміністративних послуг через Центри, шляхом висвітлення відповідної інформації на офіційних сайтах, сторінках у соціальній мережі «Facebook» і розміщення статей у місцевих друкованих засобах масової інформації.

Також, в районах регулярно здійснюється моніторинг та аналіз діючих проектів (програм) міжнародної технічної допомоги щодо можливої участі у них. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з селищними, сільськими головами щодо необхідності створення відповідних громадських організацій для впровадження програм міжнародної технічної допомоги, так як створення подібної громадської організації в компетенції селищних та сільських рад.

За інформацією суб’єктів надання адміністративних послуг, інформаційні та технологічні картки на послуги кожного із суб’єктів оновлюються згідно із змінами у чинному законодавстві та передаються на затвердження до власних територіальних підрозділів та відповідних Центрів. Уся необхідна інформація стосовно порядку надання адміністративних послуг розміщена на офіційних веб-сайтах зазначених суб’єктів, а також визначені відповідальні особи, які приймають участь у роботі Центрів. Систематично вживаються відповідні заходи з удосконалення системи надання адміністративних послуг та якісного обслуговування населення через Центри.

Окрім цього, обласною державною адміністрацією продовжується реалізація проекту міжнародної технічної допомоги «Підвищення якості надання адміністративних послуг населенню в Херсонській області», що фінансується в рамках програми Європейської Комісії «Недержавні структури і місцеві органи влади в діяльності з розвитку».

Так, 29 серпня поточного року у Херсонському центрі надання адміністративних послуг встановлено програмно-апаратний комплекс (комп`ютерне обладнання, оргтехніка та спеціалізоване програмне забезпечення) для впровадження рішень з управління чергою відвідувачів та роботи системи обробки телефонних дзвінків.

У листопаді 2016 року – між Департаментом та представництвом ЄС укладений додатковий договір до грантового контракту про продовження строку його дії  до вересня 2017 року. В процесі опрацювання з ЄС знаходиться питання по узгодженню змін до бюджету 2,3 черг фінансування видатків бюджету проекту.

Окрім цього, станом на 24 листопада 2016 року підготовлено проект рішення обласної ради «Про надання згоди на передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області до комунальної власності територіальної громади міста Херсона програмно-апаратного комплексу «Підвищення якості надання  адміністративних послуг населенню в Херсонській області», який погоджено з юридичним управлінням обласної державної адміністрації та направлено лист Херсонській обласній раді щодо включення зазначеного проекту рішення до чергового засідання сесії обласної ради.

29 листопада 2016 року направлено лист за № 2-10-31/0/16/311.3 Міністерству економічного розвитку та торгівлі України з відповідним пакетом документів стосовно перереєстрації проекту міжнародної технічної допомоги.

Станом на 29 грудня 2016 року підписано договір відповідального зберігання, з правом використання програмно-апаратного комплексу «Підвищення якості надання адміністративних послуг населення в Херсонській області» між Департаментом економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації та виконавчим комітетом Херсонської міської ради.

Питання забезпечення населення області доступними та якісними адміністративними послугами знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації. Систематично вживаються відповідні заходи з удосконалення системи надання адміністративних послуг та якісного обслуговування населення через Центри.

Забезпечення формування негативного ставлення до корупції

Обласною державною адміністрацією, з метою формування у населення несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми, протягом 2016 року проведено наступні заходи:

– підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційно-роз’яснювальний матеріал «В облдержадміністрації діє антикорупційна програма на 2016 рік» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-ta-zlochinnosti/v-oblderzhadministraci%D1%97-diye-antikorupcijna-programa-na-2016-rik/), який інформує про антикорупційну програму та роз’яснює її мету, завдання та шляхи виконання;

– підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та поширено у засобах масової інформації інформаційний матеріал про телефонну «гарячу» лінію обласної державної адміністрації, яка діє з метою запобігання та виявлення корупції «В облдержадміністрації триває робота «гарячої» лінії для протидії корупції» (http://khoda.gov.ua/v-oblderzhadministraci%D1%97-trivaye-robota-garyacho%D1%97-lini%D1%97-dlya-protidi%D1%97-korupci%D1%97/);

– підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та поширено у засобах масової інформації інформаційний матеріал про захід, спрямований на протидію корупції, організований Азово-Чорноморським регіональним управлінням державної прикордонної служби України «Протидія корупції починається зі зміни свідомості кожного громадянина, – Андрій Вальчук» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-pochinayetsya-zi-zmini-svidomosti-kozhnogo-gromadyanina-andrij-valchuk/);

– підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та поширено у засобах масової інформації інформаційний матеріал агітаційного характеру, який закликає не брати та не давати хабарі та інформує про кримінальну відповідальність за цей злочин «Відповідальність несе не тільки той, хто отримує хабар, а й той, хто його пропонує» (http://khoda.gov.ua/vidpovidalnist-nese-ne-tilki-toj-xto-otrimuye-xabar-a-j-toj-xto-jogo-proponuye/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал, підготовлений управлінням культури обласної державної адміністрації, у розділі «ОДА інформує» «Управління культури» «Студенти Херсонського училища культури знову прийняли участь у флешмобі «Україна вільна від корупції» (http://khoda.gov.ua/studenti-xersonskogo-uchilishha-kulturi-znovu-prijnyali-uchast-u-fleshmobi-ukra%D1%97na-vilna-vid-korupci%D1%97/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал: «Держфінінспекція в Херсонській області інформує про антикорупційні заходи, реалізовані за 6 місяців 2016 року» (http://khoda.gov.ua/derzhfininspekciya-v-xersonskij-oblasti-informuye-pro-antikorupcijni-zaxodi-realizovani-za-6-misyaciv-2016-roku/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал: «З 15 серпня 2016 року декларації державних службовців перевірить Національне антикорупційне бюро України» (http://khoda.gov.ua/z-15-serpnya-2016-roku-deklaraci%D1%97-derzhavnix-sluzhbovciv-perevirit-nacionalne-antikorupcijne-byuro-ukra%D1%97ni/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал: «Херсонські фіскали пішли у наступ на «корупціонерів» у своїх лавах» (http://khoda.gov.ua/xersonski-fiskali-pishli-u-nastup-na-korupcioneriv-u-svo%D1%97x-lavax/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал:  «Антикорупційний сервіс «Пульс» перевірили 57 херсонських підприємців» (http://khoda.gov.ua/antikorupcijnij-servis-puls-perevirili-57-xersonskix-pidpriyemciv/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал: «Про протидію корупції говорили у фіскальній службі Херсонщини» (http://khoda.gov.ua/pro-protidiyu-korupci%D1%97-govorili-u-fiskalnij-sluzhbi-xersonshhini/).

Крім цього, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації продовжує функціонування розділ та банер «Протидія корупції та злочинності» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-ta-zlochinnosti/), який містить контакти «гарячої» лінії та постійно оновлюється.

Так, зокрема за звітній період на вказаному розділі опубліковані такі інформаційні матеріали: «Методичні рекомендації запобігання і виявлення корупції в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування» (http://khoda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%83-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2-1.pdf), «План роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА на 2016 рік» (http://khoda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-_-2016-%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf), «В облдержадміністрації діє антикорупційна програма на 2016 рік» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-ta-zlochinnosti/v-oblderzhadministraci%D1%97-diye-antikorupcijna-programa-na-2016-rik/), «Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за І квартал 2016 рік» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-ta-zlochinnosti/stan-zapobigannya-korupci%D1%97-v-aparati-oblasno%D1%97-derzhavno%D1%97-administraci%D1%97-%D1%97%D1%97-strukturnix-pidrozdilax-i-rajonnix-derzhavnix-administraciyax-ta-stan-protidi%D1%97-korupci-3/), «Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за перше півріччя 2016 ріку» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-ta-zlochinnosti/stan-zapobigannya-korupci%D1%97-v-aparati-oblasno%D1%97-derzhavno%D1%97-administraci%D1%97-%D1%97%D1%97-strukturnix-pidrozdilax-i-rajonnix-derzhavnix-administraciyax-ta-stan-protidi%D1%97-korupci-4/), «З 1 серпня в облдержадміністрації впроваджено електронну систему ProZorro» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-ta-zlochinnosti/z-1-serpnya-v-oblderzhadministraci%D1%97-vprovadzheno-elektronnu-sistemu-prozorro/), «Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за перше півріччя 2016 року» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-ta-zlochinnosti/stan-zapobigannya-korupci%D1%97-v-aparati-oblasno%D1%97-derzhavno%D1%97-administraci%D1%97-%D1%97%D1%97-strukturnix-pidrozdilax-i-rajonnix-derzhavnix-administraciyax-ta-stan-protidi%D1%97-korupci-5/), «Позитивні та проблемні тенденції у протидії злочинності в Херсонській області за січень – листопад 2016 року» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-ta-zlochinnosti/pozitivni-ta-problemni-tendenci%D1%97-u-protidi%D1%97-zlochinnosti-v-xersonskij-oblasti-za-sichen-listopad-2016-roku/).

Забезпечується прозорість та відкритість діяльності місцевих органів виконавчої влади шляхом забезпечення своєчасного оновлення розділів офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації та публікації інформації структурних підрозділів обласної державної адміністрації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

Постійно проводиться робота з популяризації «гарячої лінії» голови обласної державної адміністрації, шляхом поширення її контактів у засобах масової інформації та на веб-сайтах районних державних адміністрацій.

Також слід зазначити, що з метою підвищення рівня знань, формування антикорупційної правосвідомості учнів та студентів, негативного ставлення до корупції як до суспільно-небезпечного явища, забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів і правової поведенки у системі загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти області управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації протягом 2016 року організовано проведення ряду тематичних занять з питань протидії корупції.

Так, у загальноосвітніх навчальних закладах м. Херсон під час проведення місячника правових знань у школах міста проведені конкурси, вернісажі малюнків,  плакатів з правової тематики, в тому числі антикорупційного спрямування, а саме: «Обличчя корупції»; «Законність і порядок». У рамках яких проведено: години спілкування «Наші права – щасливе дитинство», «Правила безпечної поведінки в моєму житті»; вікторини на тему «Чи знаю я свої права», «Дерево влади», «Працевлаштування неповнолітніх», «Культура народів Європи»; перегляд та обговорення кінофільмів із правової тематики; організовано лекції із залученням представників районних управлінь юстиції. Проведено уроки - зустрічі з працівниками правоохоронних органів, державних установ місцевих рад; круглий стіл «Конституційні права і свободи громадянина»; гра-вікторина «Твої права»; дискусії щодо прав дитини за участю представників виконавчої влади, юстиції та органів внутрішніх справ;  виставки малюнків, плакатів та бюлетенів до Всесвітнього Дня прав людини; анкетування учнів «Знаємо та реалізуємо свої права». У всіх шкільних бібліотеках відбулися тематичні книжкові виставки, перегляди літератури, презентації видань про права людини, оформлення тематичних полиць «Права та обов’язки дітей», «Права людини».

У загальноосвітніх навчальних закладах м. Нова Каховка 25 жовтня 2016 року на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи № 8 відбулася спільна нарада керівників 14 загальноосвітніх навчальних закладів та 21 дошкільного дитячого закладу, за участю прокурорів м. Нова Каховка Подоляка Є.М., Медведєвої К.О. та представників Новокаховського відділу поліції в Херсонській області, де було ознайомлено з діючим  антикорупційним законодавством. 29 листопада 2016 року у відділі освіти Новокаховської міської ради для 14 керівників загальноосвітніх навчальних закладів м Нова Каховка юрисконсультом відділу освіти Дворниченко Ю.О. було проведено 15 тренінгів з метою підвищення рівня правової освіти з питань попередження та профілактики корупційних проявів.

У загальноосвітніх навчальних закладах м. Гола Пристань за участі  представників кримінальної поліції, центру соціальної служби, старшого інспектора міськвиконкому Трайди С.І. проводяться лекції на правову тематику. Крім того, у навчальних закладах постійно проводяться години спілкування з правової тематики

У загальноосвітніх навчальних закладах Бериславського району на засіданні постійно діючого районного семінару заступників директорів шкіл з виховної роботи обговорювалося питання правовиховної роботи з педагогічними працівниками та  учнями по формуванню несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми. У загальноосвітніх навчальних закладах району під час Місячника з правовиховної роботи та Тижня права проведено вікторини:» Корупція або батьківщина», «Корупція - державна зрада». З нагоди проголошення Загальної декларації прав людини в  грудні 2016 року проведено Всеукраїнський урок «Права людини», 22 відеолекторії  «Історія прав людини: боротьба та здобутки», 22 тренінги «Права свої знай - та про правила та обов'язки не забувай», 22 виховні години «Наші права», «Україна без корупції», «Я - людина серед людей», 22 брейн-ринги «Юний правознавець», зустрічі з представниками правоохоронних органів. У 22 шкільних бібліотеках, кабінетах правознавства організовано тематичні виставки правової літератури та тематичні куточки «Права дитини», «Конституційні права громадян України», «Куточок державної символіки»,  «Закон і ми»,  «Стоп корупції».

У загальноосвітніх навчальних закладах Білозерського району проведено з працівниками установ та закладів освіти опрацювання законодавчих та нормативних документів з питань  антикорупційної політики в Україні; 26 січня 2016 року учні приймають участь у районному конкурсі плакатів з антикорупційної тематики. Даний захід проводиться щорічно у квітні-травні. 14 квітня 2016 року на базі Надеждівської загальноосвітньої школи. У нараді взяли участь 29 директорів загальноосвітніх навчальних закладів, 5 директорів позашкільних навчальних закладів, директор Дар’ївської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів та в.о. директора Міжшкільного-навчально-виробничого комбінату. На нараді керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів від 18 травня 2016 року, протокол № 5 розглядалося питання «Про проведення спільних засідань педагогічних та піклувальних рад закладів, батьківських комітетів закладів освіти району». У нараді взяли участь 29 директорів загальноосвітніх навчальних закладів, 5 директорів позашкільних навчальних закладів, директор Дар’ївської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів та в.о. директора Міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Керівниками 29-ти загальноосвітніх навчальних закладів, 5-ти позашкільних навчальних закладів, Дар’ївської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів та  Міжшкільного навчально-виробничого комбінату проведено з працівниками установ та закладів освіти опрацювання законодавчих та нормативних документів з питань  антикорупційної політики в Україні.

У загальноосвітніх навчальних закладах  Великоолександрівського району протягом звітного періоду проводилась роз’яснювальна робота із працівниками закладів щодо відповідальності згідно з чинним законодавством за протиправні дії, пов’язані з корупцією, неправомірної вигоди та зловживання посадовим становищем, з наведенням конкретних прикладів. Керівниками закладів проводилася інформаційно-розяснювальна робота серед учасників навчально-виховного процесу та батьківської громадськості. У 2017 році в усіх закладах буде розміщено інформаційні стенди для наочної агітації (плакати) зі змістом про попередження неправомірної вигоди в навчальних закладах та зазначенням номерів телефонів довіри територіальних підрозділів Національної поліції, за якими у разі вимагання  пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у учнів можна повідомити про злочин. У школах району створені та діють консультаційні групи із залученням фахівців з надання юридичної допомоги, у закладах  функціонують «Скриньки правової допомоги» для дітей та батьків. При наявності фахівців у школах створені центри надання психологічної та юридичної підтримки дітям, батьки яких в зоні АТО або прибули із Луганської та Донецької області. У великолепетиському районі, на базі шкіл проведені  правові конференції для учнів 1-4 класів «Знай свої права, дитино!», для учнів 5-9 класів «Знай свої права та обов’язки». Постійно, в рамках проведення тижня правознавства, вчителями, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу, проводяться тематичні заняття інформаційного й виховного змісту з питань протидії корупції. Для учнів 9-11 класів до календарного планування з предмету правознавства та виховних планів класних керівників включені та проведені тематичні заняття із запрошенням дільничних інспекторів та працівників юстиції. Для вчителів проводяться тренінги та круглі столи; у загальноосвітніх навчальних закладах постійно для учасників навчально-виховного процесу та серед трудових колективів проводяться лекції та усні журнали з правової тематики, під час яких висвітлюються питання впровадження соціально-економічних реформ, формування і реалізації державної та регіональної політики, децентралізації громад, роз’яснення Концепція реформи місцевого самоврядування, затвердженої розпорядженням Уряду від 1 квітня 2014 року № 333.

У загальноосвітніх навчальних закладах Високопільського району проведено для педагогічних працівників: КЗ «Високопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів», КЗ «Архангельська ЗОШ І-ІІІ ступенів», КЗ «Іванівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок», КЗ «Новомиколаївський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок», КЗ «Новопетрівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок», КЗ «Малошестірнянський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок»,  КЗ Нововознесенський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок», КЗ «Потьомкинський НВК «ЗОШ І ступеня-дитячий садок», Зарічнянська ЗОШ І ступеня-дитячий садок: тренінги «Подолаємо корупцію разом», головною метою яких було  ознайомлення із  законом України «Про засади запобігання і протидії корупції,  посилення спроможності педагогічних працівників в сфері протидії та запобігання корупції, сприяння формуванню громадянської позиції та правової культури, формування демократичних ціннісних орієнтирів; профілактично-роз'яснювальні бесіди, спрямовані на формування сталого усвідомлення неприпустимості корупційних діянь. Для учнів КЗ «Високопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів», КЗ «Архангельська ЗОШ І-ІІІ ступенів», КЗ «Іванівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок», КЗ «Новомиколаївський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок», КЗ «Новопетрівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок», КЗ «Малошестірнянський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок», КЗ «Нововознесенський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок»: засідання «круглого столу»  «Корупція та її прояви», «Що означає жити в правовій державі» для учнів 9-11 класіі; виховні години, години спілкування «Забезпечення прав та свобод людини в Україні» для учнів 7-8 класів; уроки-подорожі «Подорож країною закону, права та моралі» для учнів 5-6 класів.

У загальноосвітніх навчальних закладах Іванівського району проведено тренінги з питань антикорупційного законодавства «Корупція та її наслідки», «Нове в законодавстві про корупцію». Для керівників закладів освіти 27 грудня 2016 року проведено семінар «Протидія корупції у всіх її проявах». Проведено бесіди для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів «Кримінальна та адміністративна відповідальність за корупційні прояви», «Скажемо корупції «НІ»!», лекції «Закон і порядок», «Як уникнути правопорушень серед неповнолітніх», оформлено куточок «Батьківський вісник».

У загальноосвітніх навчальних закладах Верхньорогачицького району запроваджено засідання за «круглим столом» з метою вивчення питань, пов’язаних з корупцією, а також навчання з питань антикорупційного законодавства для працівників таких закладів.   

У загальноосвітніх навчальних закладах Каланчацького району здійснювалися заходи: семінари-тренінги з антикорупційного законодавства під час проведення колегій 28 квітня 2016 року, 13 жовтня 2016 року, 22 грудня 2016 року з керівниками закладів та установ освіти; проводилися зустрічі з трудовими колективами та представниками органів учнівського самоврядування з метою формування негативного ставлення до будь-яких корупційних проявиявів.

У загальноосвітніх навчальних закладах Нововоронцовського району з учнями 8-11 класів проведено виховний захід «Про корупційні прояви та недопустимість їх у суспільстві» (червень 2016 року). У травні 2016 року проведено виставку малюнків серед учнів 5-7 класів «Ні корупції!». У школах створено інформаційний стенд «Запобігання і протидія корупції».

У загальноосвітніх навчальних закладах Каховського району проведено роз’яснювальну роботу з керівниками та викладацьким складом навчальних закладів щодо відповідальності згідно з чинним законодавством за противоправні дії, пов’язані з корупцією, неправомірної вигоди та зловживанням посадовим становищем. Упродовж 05-09 грудня 2016 року під час проведення Всеукраїнського тижня права у навчальних закладах проведено тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру: 23 лекції, бесіди, тренінги, зустрічі за «круглим столом».

У 13 загальноосвітніх навчальних закладах Нижньосірогозького району 13 дошкільних закладах  району з березня по грудень 2016 року проведено наступні заходи:  тематична дискусія «Прояви корупції в освітній сфері»,  диспут «Проблеми корупції в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах»; практичні заняття «Шляхи запобігання та протидії корупції в освіті».

У загальноосвітніх навчальних закладах Генічеського району проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота: наради керівників навчальних закладів, наради працівників шкіл і дитячих садків, батьківські збори. З метою формування в суспільстві негативного ставлення до будь-яких корупційних проявів проводяться  зустрічі в колективах навчальних закладів з працівниками правоохоронних органів.

У загальноосвітніх навчальних закладах Горностаївського району 06 жовтня 2016 року на загальношкільних батьківських зборах, проведено бесіду на тему: «Знай свої права та обов’язки»; У Дубівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 17 листопада 2016 року проведено лекцію для трудового колективу на тему: «Недопущення  корупції у загальноосвітніх закладах». У ІV кварталі 2016 року проведено: з учнями 9-11 класів бесіду щодо чинного антикорупційного законодавства. 22 листопада 2016 року у Маринській загальноосвітньій школі І-ІІІ ступенів з учнями 11 класу на класній годині обговорено Закон України «Про запобігання корупції». 12 грудня 2016 року у Костянтинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів проведено для учнів 9-11 класів та їх батьків  лекцію на тему: «Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції».

У загальноосвітніх навчальних закладах Скадовському районі проведено наради керівників навчальних закладів з питання дотримання Закону України «Про протидію корупції» 23 вересня 2016 року (протокол № 7) та з питання протидії корупції, дотримання законодавства щодо контролю за отриманням та використанням благодійних внесків 28 березня 2016 року (протокол № 4). Розширена спільна нарада керівників навчальних закладів та установ освіти з представниками правоохоронних органів: Козак Я.А., прокурор Новокаховської місцевої прокуратури, Токарь О.В., інспектор ювенальної превенції Скадовського відділення Новокаховського відділу.

У загальноосвітніх навчальних закладах Чаплинського району під час проведення місячника правових знань у школах міста проведені конкурси, вернісажі малюнків, плакатів з правової тематики, в тому числі антикорупційного спрямування, а саме: «Обличчя корупції»; «Законність і порядок». У рамках тижні правових знань проведено: години спілкування «Наші права – щасливе дитинство», «Правила безпечної поведінки в моєму житті»; вікторини на тему «Чи знаю я свої права», «Дерево влади», «Працевлаштування неповнолітніх», «Культура народів Європи»; перегляд та обговорення кінофільмів із правової тематики; організовано лекції із залученням представників районних управлінь юстиції. Проведено уроки - зустрічі з працівниками правоохоронних структур, державних установ місцевих рад; круглий стіл «Конституційні права і свободи громадянина»; гра-вікторина «Твої права»; дискусії щодо прав дитини за участю представників виконавчої влади, юстиції та органів внутрішніх справ; виставки малюнків, плакатів та бюлетенів до Всесвітнього Дня прав людини; анкетування учнів «Знаємо та реалізуємо свої права». У всіх шкільних бібліотеках відбулися тематичні книжкові виставки, перегляди літератури, презентації видань про права людини, оформлення тематичних полиць «Права та обов’язки дітей», «Права людини».

У закладах освіти Кочубеївської сільської ради ОТГ було проведено ряд заходів, а саме тренінги та семінар з питань антикорупційного законодавства  для учнівських колективів,  тренінг  «Молодь проти корупції» - Кочубеївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Заградівський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеню – дитячий садок, Пригірївський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеню- дитячий садок», Орлівський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» (12 грудня 2016 року). Для працівників та керівників закладів освіти Кочубеївської сільської ради ОТГ було розпочато тренінговий курс «Протидія корупції» (14 грудня 2016 року) та проведено семінар «Основні питання антикорупційного законодавства для працівників освіти» (16 грудня 2016 року).

У продовж року у інших загальноосвітніх навчальних закладах Голопристанської, Олешківського районів Херсонської області забезпечуються заходи щодо вивчення питань запобігання корупції.

Загальна кількість проведених відділами (управління) освіти (освіти, молоді та спорту) районних державних адміністрацій (міських рад) тематичних заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру: 99 лекцій, 35 нарад, 38 бесід, 59 тренінгів, 22 брейг-ринги, 91 зустрічей за «круглим столом» для працівників закладу, 53 дискусії, 2 семінари, 54 опитування стосовно ставлення до корупції, 77 виставок у бібліотеці за тематикою, 76 інформаційно-роз’яснювальних робіт проведених представником поліції з учнями з використанням відеоматеріалів, 54 гри-вікторини, 1 виховний захід для учнів, 56 конкурсів малюнків серед учнів,  54 конкурси плакатів, 78 заходів проведення тиждня «Правових знань», 53 вікторини, 36 інших заходів щодо антикорупційної програми.

Крім цього, Головним територіальним управлінням юстиції у Херсонській області, з метою формування у населення області негативного ставлення до корупції, протягом  2016 року проведено наступні заходи:

Стан протидії корупції

Протягом 2016 року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 89 протоколів про корупційні правопорушення (з них протоколів, складених органами прокуратури Херсонської області – 64, органами внутрішніх справ у Херсонській області – 20, органами СБУ в Херсонській області – 5).

Як наслідок, притягнуто судом до адміністративної відповідальності 67 осіб (депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 34, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії – 2, посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорій – 7, посадових та службових осіб інших органів державної влади – 1; працівників органів внутрішніх справ – 2, працівників державної кримінально-виконавчої служби – 1; службових осіб Збройних Сил України – 4, службових осіб державної прикордонної служби – 4, посадових осіб юридичних осіб публічного права – 12), з яких: в агропромисловому комплексі – 1 особа; у сфері освіти – 4 особи, у бюджетній сфері – 23 особи, у сфері земельних відносин – 17 осіб, у сфері охорони довкілля – 2 особи, в інших сферах – 20 осіб.

Вказаних осіб притягнуто за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4) – 8 осіб, порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (стаття 172-5) – 4 особи, порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (стаття 172-7) – 53 особи, незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (стаття 172-8) – 2 особи.

Загальна сума накладених на правопорушників штрафів – 156570 грн.

Крім того, протягом 2016 року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 56 кримінальних корупційних правопорушень, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням, з обвинувальним актом (з них кримінальних корупційних правопорушень, виявлених органами прокуратури Херсонської області – 3, органами внутрішніх справ у Херсонській області – 43, органами СБУ в Херсонській області – 9, органами ДФС у Херсонській області – 1).

У  межах  даних  кримінальних  проваджень  повідомлено про підозру 62 особам (державних службовців ІІІ категорії (ІІ групи) – 1, державних службовців V-VII категорій (IV, V групи) – 6, депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 2, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії – 4, посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорій – 1, посадових та службових осіб райдержадміністрацій – 1, працівників органів прокуратури – 1, працівників органів внутрішніх справ – 6, працівників державної податкової служби – 1, працівників Служби безпеки України – 1, службових осіб Збройних Сил України – 2, працівників державної прикордонної служби – 1, працівників митної служби – 4, службових осіб органів та підрозділів цивільного захисту – 1; посадових та службових осіб інших органів державної влади – 6, посадових осіб юридичних осіб публічного права – 20, осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права – 4, посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб (у разі одержання від них неправомірної вигоди) – 7), з них в агропромисловому комплексі – 1 особа, у сфері освіти – 8 осіб, у сфері охорони здоров’я – 1 особа, у бюджетній сфері – 7 осіб, у сфері земельних відноси – 2 особи, у сфері охорони довкілля – 1 особа, в інших сферах – 42 особи.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним   шляхом   зловживання   службовим   становищем   (частини  друга  -  п’ята статті 191) – 23 особи, зловживання  владою   або службовим становищем (стаття 364) – 4 особи, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 364-1) – 1 особа, одержання неправомірної вигоди (стаття 368) – 16 осіб, зловживання впливом (стаття 369-2) – 7 осіб, інші корупційні правопорушення – 8.

Загальна сума матеріальних збитків, завданих діями правопорушників, склала 1571041 грн. Відшкодовано збитків на суму 191233 грн. Накладено арешт на майно підозрюваних осіб на загальну суму 1964897 грн. Вилучено майна, готівки, цінних паперів, іноземної валюти тощо на суму 144998 грн. Пред’явлено позовів на загальну суму 1013369 грн.

Також слід зазначити, що протягом 2016 року відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» на адресу обласної державної адміністрації не надходили рішення судів про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності державних службовців обласної та районних державних адміністрацій.

При цьому зазначаємо, що питання стосовно профілактики та попередження корупційних проявів з боку державних службовців, послідовної кадрової політики, викоренення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних дій, знаходяться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

Корисні посилання