Генічеська районна державна адміністрація

18.01.2016 10:24:38

Генічеська РДА
Сайт: http://genichesk-rda.gov.ua/
email:rda-genich@khoda.gov.ua
Основні функції  РДА
Нормативно-правові засади діяльності РДА

 

Керівництво Генічеської РДА

Голова районної державної адміністрації
Воробйов Олександр Степанович.
Поштова адреса: 75500, Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Леніна, 5
Телефон: (05534) 35150, 32394
Приймальні дні: 1,3 вівторок з 9.00 до 17.00

Перший заступник голови районної державної адміністрації
Сищенко Олексій Анатолійович
Телефон: (05534) 32527
Приймальні дні: 1,3 четвер з 9.00 до 17.00

Заступник голови районної державної адміністрації
Бекірова Гульнара Решатівна
Телефон: (05534) 32227
Приймальні дні: 2,4 середа з 9.00 до 17.00

Керівник апарату районної державної адміністрації
Стадник Ольга Іванівна
Телефон: (05534) 3 37 30

Структурні підрозділи РДА 

Перелік структурних підрозділів ПІБ керівника структурних підрозділів Компетенція та основні завдання структурних підрозділів РДА Поштові адреси та номери телефонів, факсів структурних підрозділів Номера телефонів та адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів
Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА Шворак Світлана Павлівна Відділ є центром координації взаємодії районної державної адміністрації з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та надання їм методичної допомоги з питань  організаційної та внутрішньополітичної роботи. Забезпечує взаємодію структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування м. Генічеськ, вул. Центральна,5

 

тел. (05534) 3-46-11 факс (05534) 3-56-40

 

тел. (05534) 3-46-11

 

uvp_gen_rda@ukr.net

Відділ діловодства та роботи із зверненнями громадян апарату РДА Єрьоменко Ольга Леонідівна Відділ діловодства та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації і утворюється головою райдержадміністрації для організації технічного забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації, апарату районної державної адміністрації, організації діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з документами в апараті, управліннях та відділах районної державної адміністрації, а також для організації і здійснення роботи із зверненнями громадян, реалізації єдиної державної політики з питань роботи із зверненнями громадян м. Генічеськ, вул. Центральна,5

 

тел. (05534) 3-23-94 факс (05534) 3-56-40

 

 

тел. (05534) 3-23-94

 

rda-genich@khoda.gov.ua

 

Відділ юридичної, мобілізаційної та взаємодії з правоохоронними органами апарату РДА Вакансія Організація правової роботи,   спрямованої   на   правильне   застосування,   неухильне дотримання  та запобігання невиконанню вимог законодавства,  інших нормативних актів  районною державною адміністрацією,  її головою  та  працівниками  під час виконання покладених на них завдань  і  функціональних  обов’язків,  а   також представлення інтересів районної державної адміністрації в судах м. Генічеськ, вул. Центральна,5

 

тел. (05534) 3-21-89 факс (05534) 3-56-40

 

 

тел. (05534) 3-21-89

 

rda-genich@khoda.gov.ua

 

Сектор управління персоналом апарату РДА Нізій Рита Олександрівна Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи м. Генічеськ, вул. Центральна,5

 

тел. (05534) 3-60-09 факс (05534) 3-56-40

 

 

тел. (05534) 3-60-09

 

rda-genich@khoda.gov.ua

 

Сектор контролю апарату РДА Запорожцева Олена Вікторівна Здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад м. Генічеськ, вул. Центральна,5

 

тел. (05534) 3-20-90 факс (05534) 3-56-40

 

 

тел. (05534) 3-20-90

 

gen.control@ ukr.net

 

Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату РДА Захарова Світлана Анатоліївна Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ”, забезпечує утримання в належному технічному , санітарному та протипожежному стані кабінети будинку районної державної адміністрації і допоміжні  приміщення м. Генічеськ, вул. Центральна,5

 

тел. (05534) 3-34-31 факс (05534) 3-56-40

 

 

тел. (05534) 3-34-31

 

rda-genich@khoda.gov.ua

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату РДА Чернов Олександр Володимирович Ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території села, селища, міста, які входять до складу відповідного району. м. Генічеськ, проспект Миру,50, тел. (05534) 3-28-22, факс (05534)3-28-22

 

 

тел. (05534) 3-28-22

 

vvdrvgenich@ukr.net

Фінансове управління районної державної адміністрацції Бабанін Юрій Олександрович Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району м. Генічеськ, вул. Міська,8, тел.

 

(05534) 3-21-13

 

тел.

 

(05534) 3-21-13

 

Управління економічного розвитку і торгівлірайонної державної адміністрацції Бінько Наталя Олександрівна Основними завданнями управління є забезпечення реалізації на відповідній території: державної політики економічного і соціального розвитку;

 

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної регіональної політики;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства; державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг; державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

єдиної державної зовнішньоекономічної політики.\

м. Генічеськ, вул. Центральна,5

 

тел. (05534) 3-28-87 факс (05534) 3-56-40

 

 

тел. (05534) 3-28-87

 

 

Управління агропромислового розвиткурайонної державної адміністрацції Коробков Олександр Олександрович Забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва. м. Генічеськ, проспект Миру,50, тел. (05534) 3-40-32, тел. (05534) 3-40-32,

 

uapr_genich@ukr.net

Управління соціального захисту населеннярайонної державної адміністрацції Бубнова Людмила Олександрівна Забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення. м. Генічеськ, проспект Миру,43, тел. (05534) 3-21-72, тел. (05534) 3-21-72

 

genutzn@ukr.net

Архівний сектор Онопрійчук Ліна Миколаївна Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на  території району м. Генічеськ, вул. Ковпака,36-а тел. (05534) 3-00-20 тел. (05534) 3-00-20 linaonopriychuk@ukr.net
Відділ культури районної державної адміністрацції Сухорукова Вікторія Анатоліївна Реалізація на території району державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики. м. Генічеськ, вул. Монастирська,4 тел. (05534) 3-51-47, факс (05534) 3-22-68

 

 

тел. (05534) 3-51-47

 

kulturagenichesk@ukr.net

Сектор містобудування та архітектурирайонної державної адміністрацції Друк Марія Йосипівна Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району. м. Генічеськ, вул. Центральна,5

 

тел. (05534) 3-23-00, факс (05534) 3-56-40

тел. (05534) 3-23-00

 

 

Відділ розвитку інфраструктури, з питань надзвичайних ситуацій та житлово – комунального господарстварайонної державної адміністрацції Рижик Елла Миколаївна Забезпечення на території району реалізації державної політики у сферi житлово-комунального господарства насамперед щодо організації i здійснення заходів з його реформування. м. Генічеськ, вул. Центральна,5

 

тел. (05534) 3-23-00, факс (05534) 3-56-40

 

тел. (05534) 3-23-00

 

gen_mns_zhkg@ukr.net

Відділ освітирайонної державної адміністрацції Попова Ірина Миколаївна Участь у забезпеченні реалізації державної політики в сфері освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району. м. Генічеськ, вул. Вокзальна, 15, тел. (05534) 3-21-16, факс (05534)3-24-72

 

 

тел. (05534) 3-21-16

 

 

Відділ у справах сім’ї молоді та спортурайонної державної адміністрацції Філіпова Лілія Фрідріхівна Участь у забезпеченні реалізації на території Генічеського району державної політики у сфері оздоровлення дітей та підлітків, фізичної культури та спорту, молодіжної політики. м. Генічеськ, вул. Вокзальна, 15, тел. (05534) 3-20-28, тел. (05534) 3-20-28

 

 

Сектор з надання адміністративних послуг Клименко Лариса Іванівна Забезпечення надання адміністративних послуг у Генічеському районі м. Генічеськ, вул. Центральна,5

 

тел. (05534) 3-70-27, факс (05534) 3-56-40

 

тел. (05534) 3-70-27

 

rda-genich@khoda.gov.ua

 

Служба у справах дітей Нікітіна Катерина Олександрівна Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. м. Генічеськ, вул. Центральна,5, тел. (05534) 3-62-12, факс (05534) 3-56-40

 

 

 

тел. (05534) 3-62-12

 

 

Генічеський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Стрюкова Любов Андріївна Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді м. Генічеськ, вул. Вокзальна, 15, тел. (05534) 3-23-92 тел. (05534) 3-23-92

 

 

Інформація оновлена (17.10.2016)

Корисні посилання