Конкурс екопроектів громад Херсонщини

Положення про Конкурс та Форма проектної пропозиції

Форма бюджету

Проект ПМГ ПРООН/ГЕФ «Розширення можливостей місцевих громад через запровадження  низьковуглецевих технологій  та відновлювальних джерел енергії» запрошує громади до участі у конкурсі ініціатив громад Херсонщини.

В рамках конкурсу планується підтримати ініціативи громад та надати мікро-гранти для реалізації проектів громад, спрямованих на  демонстрацію переваг громади у балансі між потребами та екологічними викликами, зокрема ініціативи щодо забезпечення доступу до низьковуглецевої енергетики на рівні громад.

Проектні заявки громад можуть бути спрямовані на такі сфери:

- запровадження інноваційних підходів та пропагування використання відновлювальних джерел енергії (біогаз, сонячна енергія, мікро-гідро, вітряна енергія, інші види проектів, включаючи біомасу);

- енергоефективність у сільських та міських громадах; використання недорогих технологій, адаптованих до місцевих умов, які забезпечують високий потенціал для скорочення викидів вуглекислого газу, та мають здатність до масштабування (поширення);

- низьковуглецева енергетика на рівні громад, яка надає додаткові соціально-економічні, медичні та екологічні переваги.

У конкурсі можуть взяти участь об’єднання громад Херсонської області спільно з неприбутковими організаціями (включно з неурядовими, благодійними, громадськими організаціями), зареєстрованими відповідно до законодавства України, можуть звернутися для отримання гранту.

Проект ПРООН/ГЕФ залишає за собою право не переглядати результати конкурсу та не надавати пояснення вибору тих чи інших проектних пропозицій.

Кінцевий термін подання проектних пропозицій – 28 серпня 2017 р., до 18:00. Заявки, отримані після вказаного терміну, розглядатися не будуть. Дата, вказана на поштовій марці конверту з проектною пропозицією, вважатиметься датою отримання документів від апліканта.

Корисні посилання