Херсонська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби  (категорія «В»)

13.03.2017 11:55:09

Херсонська обласна державна адміністрація (м. Херсон, пл. Свободи,1) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби  (категорія «В»), а саме:

- головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності керівництва Херсонської обласної державної адміністрації; 

- головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації;

- головного спеціаліста відділу правового забезпечення юридичного управління апарату Херсонської обласної державної адміністрації на період відсутності державних службовців, яким відповідно до Закону  України «Про державну службу» зберігається посада державної служби.

 

УМОВИ
проведення конкурсу

посада: головний спеціаліст  відділу забезпечення діяльності керівництва Херсонської обласної державної адміністрації  (категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює оперативне інформування заступника голови облдержадміністрації про події та факти, що відбуваються в області.

2. У межах компетенції забезпечує підготовку пропозицій керівництву щодо організації виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня.

3. Здійснює попередній розгляд службової кореспонденції, заяв та скарг громадян, що надходять заступнику голови облдержадміністрації, готує проекти відповідних резолюцій.

4. Згідно зі встановленим порядком забезпечує контроль за оформленням проектів документів, що готуються за підписом голови обласної державної адміністрації та заступника голови облдержадміністрації з дотриманням вимог Інструкції з діловодства в апараті обласної державної адміністрації.

5. Забезпечує оперативне проходження службової кореспонденції через заступника голови облдержадміністрації.

6. Готує щотижневі плани роботи заступника голови облдержадміністрації, координує підготовку пропозицій до плану роботи обласної державної адміністрації на місяць, квартал, рік.

7. За дорученням заступника голови облдержадміністрації бере участь в організації та проведенні нарад, ділових зустрічей, виступів у засобах масової інформації, прийомів громадян з особистих питань, підготовці матеріалів для проведення цих заходів.

8. У разі необхідності забезпечує протоколювання нарад, які проводить заступник голови облдержадміністрації;

9. Здійснює організацію відряджень заступника голови облдержадміністрації, забезпечує необхідною інформацією, матеріалами, документами.

10. Взаємодіє із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, обласними службами з питань діяльності консультативно-дорадчих органів, очолюваних заступником голови облдержадміністрації, здійснює контроль за дотриманням плану їх роботи.

11. Здійснює реєстрацію та контролює виконання доручень заступника голови облдержадміністрації, даних на апаратних нарадах, під час зустрічей тощо.

 

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу»  та постанови Кабінету Міністрів України  від 18 січня 2017 року  № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка державного службовця.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 1700                         07 квітня 2017 року.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

12 квітня 2017 року о 1000

м. Херсон, пл. Свободи,1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тройнова Тетяна Вікторівна,

22-32-79

vd-kadr@khoda.gov.ua

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

бакалавр, молодший бакалавр

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

1

Освіта

  •  

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

 

3

Професійні чи технічні знання

1) знання указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій;

2) знання основ державного управління та права;

3) знання форм і методів діяльності місцевих державних адміністрацій;

4) володіння стилістикою офіційних документів та знання правил діловодства;

5) знання ділового етикету;

6) знання сучасних інформаційних технологій;

7) вміння аналізувати конкретні проблеми, прогнозувати наслідки управлінських рішень;

8) вміння оперативно знаходити та застосовувати ефективні методи та засоби розв’язання існуючих та виникаючих проблем, пов’язаних з професійною діяльністю

4

Спеціальний досвід роботи

-

 

 

 

5

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

6

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

посада: головний спеціаліст  відділу фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації  (категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює ведення бухгалтерського обліку фінансового - господарської діяльності апарату обласної державної адміністрації та складання фінансової звітності, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

2. Відображає у документах достовірну та у повному обсязі інформації про господарські операції.

3. Забезпечує підготовку та складання  документів, що застосовуються  в процесі виконання бюджету за коштами обласного бюджету.

4. Забезпечує організацію роботи щодо фінансування видатків на утримання розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, а саме:

- перевіряє кошториси та плани асигнувань, штатні розписи та подає їх начальнику відділу на погодження;

- формує мережу установ та організацій, що фінансуються з обласного бюджету;

- готує зведені бюджетні пропозиції та бюджетний запит на відповідний рік;

- готує заявки на фінансування відповідно до затверджених бюджетних асигнувань;

- готує розподіли відкритих асигнувань та забезпечує їх подання до органу Державної казначейської служби.

-  готує довідки про зміни до розпису та плану асигнувань.

5. Складає зведену фінансову та бюджетну звітність за коштами отриманими з обласного бюджету  та забезпечує подання її фінансового органу та органу Державної казначейської служби.

6. Проводить аналіз витрачання бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів.

7. Проводить роботу по удосконаленню автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського.

8. Виконує інші обов'язки, що випливають з покладених на відділ і завдань.

 

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу»  та постанови Кабінету Міністрів України  від 18 січня 2017 року  № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка державного службовця.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 1700                         07  квітня 2017 року.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

12 квітня 2017 року о 1000

м. Херсон, пл. Свободи,1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тройнова Тетяна Вікторівна,

22-32-79

vd-kadr@khoda.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

бакалавр, молодший бакалавр

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

1

Освіта

бакалавр, молодший бакалавр

за спеціальностями «Облік і аудит», «Фінанси»

 

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

5) Кодекс законів України про працю;

6) Постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України щодо ведення бухгалтерського обліку,  Національного агентства України з питань державної служби що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби;

7) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

8) Бюджетний кодекс України;

9) Закон України «Про публічні закупівлі»

 

3

Професійні чи технічні знання

- знання щодо проведення тендерних закупівель;

- знання щодо бюджетного законодавства;

- знання та володіння мовними нормами і культурою мовлення;

- основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби

 

4

Спеціальний досвід роботи

бажано стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі не менше  1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років

 

 

 

5

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

6

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

УМОВИ
проведення конкурсу

посада: головний спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного управління апарату Херсонської обласної державної адміністрації (категорія «В») на період відсутності державних службовців, за якими відповідно до Закону України «Про державну службу» зберігається посада державної служби

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує додержання вимог чинного законодавства України та правильне їх застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України структурними підрозділами обласної державної адміністрації, посадовими особами обласної державної адміністрації та її апаратом під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

2. Консультує з правових питань структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

3. Надає методичну допомогу працівникам районних державних адміністрацій щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

4. Здійснює юридичний супровід під час особистого прийому громадян посадовими особами обласної державної адміністрації.

5. Постійно відслідковує зміни, внесені до законодавства України, та щотижня ознайомлює з ними працівників відділу.

6. Проводить юридичну експертизу проектів документів, що подаються на підпис голові обласної державної адміністрації, у разі потреби редагувати проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації та вносити правки у відповідності з вимогами нормо проектувальної техніки.

7. Визначення, які розпорядження голови обласної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України, проведення юридичної експертизи цих актів.

8. Аналізує розпорядження голів районних державних адміністрацій, при невідповідності їх чинному законодавству України готує пропозиції по їх скасуванню.

9. Систематично аналізує стан додержання законності, вносить начальнику відділу пропозиції по усуненню порушень законодавства України.

10. За дорученням начальника відділу бере участь у розгляді звернень громадян, народних депутатів, а також запитів, що надходять до обласної державної адміністрації.

11. Надає безоплатну первинну правову допомогу з питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації.

 

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу»  та постанови Кабінету Міністрів України  від 18 січня 2017 року  № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка державного службовця.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 1700                         07 квітня 2017 року.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

12 квітня 2017 року о 1000

м. Херсон, пл. Свободи,1

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тройнова Тетяна Вікторівна,

22-32-79

vd-kadr@khoda.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

 

3

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

1

Освіта

юридична освіта (молодший бакалавр, бакалавр)   

 

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

 

3

Професійні чи технічні знання

1) указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій;

2) основ державного управління та права;

3) форм і методів діяльності місцевих державних адміністрацій;

5) володіння стилістикою офіційних документів та знання правил діловодства;

6) знання ділового етикету;

7) знання сучасних інформаційних технологій;

8) вміння аналізувати конкретні проблеми, прогнозувати наслідки управлінських рішень;

10) вміння оперативно знаходити та застосовувати ефективні методи та засоби розв’язання існуючих та виникаючих проблем, пов’язаних з професійною діяльністю

 

4

Спеціальний досвід роботи

-

 

 

 

5

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

6

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

9) готовність до службових відряджень

 

 

Корисні посилання