Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державної служби апарату Херсонської обласної державної адміністрації

02.03.2017 10:03:37

Херсонська обласна державна адміністрація (м. Херсон, пл. Свободи,1) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби (категорія «Б»), а саме:

- завідувача сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату Херсонської обласної державної адміністрації; 

- заступника начальника відділу господарського забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації.

 

УМОВИ
проведення конкурсу

Посада: завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату Херсонської  обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2. Забезпечує реалізацію та здійснює контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах та районних державних адміністраціях.

3. Забезпечує надання працівникам апарату обласної державної адміністрації, її структурним підрозділам та районним державним адміністраціям методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

4. Бере участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

5. Забезпечує організаційну та роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах та районних державних адміністраціях.

6. Забезпечує здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах та районних державних адміністраціях.

7. Забезпечує здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах та районних державних адміністраціях.

8. Організовує вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також забезпечує виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій, вносить голові обласної державної адміністрації  пропозиції щодо усунення таких ризиків.

9. Забезпечує надання допомоги працівникам апарату обласної державної адміністрації, її структурним підрозділам та районним державним адміністраціям в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

10. Забезпечує перевірку факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання цих декларацій.

11.  У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій, інформує в установленому порядку про такі факти голову обласної державної адміністрації, а у разі необхідності - правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

12. Забезпечує ведення обліку працівників апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

13. Організовує розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій до вчинення корупційних правопорушень.

14.  Повідомляє у письмовій формі голові обласної державної адміністрації, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій.

15. За рішенням голови обласної державної адміністрації забезпечує проведення перевірок діяльності апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій в межах своєї компетенції.

16.Організовує в межах своєї компетенції розробку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

17. Виконує інші обов'язки, що випливають з покладених на сектор завдань.

 

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка державного службовця.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються до 17:00 21 березня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

24  березня 2017 року о 10:00  м. Херсон, пл. Свободи,1

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тройнова Тетяна Вікторівна,

22-32-79;  vd-kadr@khoda.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра  

 

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про очищення влади»;

5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

6) Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706;

7) Закон України «Про прокуратуру»;

8) Закон України «Про Національну поліцію»;

9) Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»;

10) Закон України «Про Службу безпеки України»;

11) Кодекс України про адміністративні правопорушення;

12) Кримінальний кодекс України;

13) Кримінальний процесуальний кодекс України;

14) інші законодавчі та підзаконні акти, що регламентують діяльність спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

3

Професійні чи технічні знання

відповідно до посади знання законодавства у сфері запобігання та виявлення корупції, в тому числі щодо проведення службового розслідування (перевірки), антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів та внутрішнього аудиту в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

 

4

Спеціальний досвід роботи

бажано досвід роботи в правоохоронних органах у сфері протидії корупції не менше 3 років

5

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

6

Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

УМОВИ
проведення конкурсу

посада: заступник начальника відділу господарського забезпечення апарату Херсонської  обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює контроль за експлуатацією та належним технічним станом адміністративного будинку обласної державної адміністрації, його конструкцій та інженерних комунікацій.

2. Здійснює контроль за економним, безпечним та раціональним використанням теплової й електричної енергії.

3. Заступник начальника відділу зобов'язаний:

4. Періодично проводити обстеження адміністративного будинку, окремих конструктивів щодо їх технічного стану. При необхідності залучати фахівців проектних інститутів, інших установ зі складенням відповідних актів та опрацюванням заходів для запобігання аварійним ситуаціям і нещасним випадкам. Своєчасно передбачати та вносити на розгляд начальника відділу пропозиції щодо планування ремонтних робіт і виділення коштів на їх виконання для утримання адміністративного будинку і будинку їдальні, прилеглої території та інженерних мереж тепло-, водо-, електропостачання в належному стані.

5. За узгодженням з начальником відділу готувати проекти договорів з проектними та ремонтно-будівельними, комунальними та обслуговуючими організаціями на виконання тих чи інших видів робіт.

6. Періодично проводити огляд, ревізію, ремонт, чистку та випробування під тиском мереж теплопостачання, бойлерних установок, елеваторного вузла, запорної арматури систем водяного опалення та водопостачання адміністративного будинку і будинку їдальні.

7. Постійно стежити за роботою та станом приладів обліку спожитого тепла, води, електроенергії. За встановленим чинним законодавством терміном передавати дані приладів обліку постачальникам. Проводити щорічне випробування приладів обліку та манометрів. За узгодженням з начальником відділу готувати проекти договору на обслуговування приладів обліку спожитого тепла спеціалізованою організацією.

8. Опрацьовувати заходи, затверджувати їх в установленому порядку, контролювати стан їх виконання щодо підготовки адміністративного будинку та будинку їдальні, інженерних комунікацій і систем до роботи в осінньо-зимовий період.

9. Спільно зі службою охорони адміністративного будинку та працівниками режимно-секретного відділу апарату обласної державної адміністрації проводити обстеження адміні-стративного будинку на стан захищеності від проникнення сторонніх осіб із складанням відповідного акта. Вносити на розгляд начальника відділу пропозиції щодо посилення захищеності, виконання заходів по вдосконаленню систем охоронної сигналізації.

10. Проводити облік та звіряння з обласною дирекцією ВАТ "Укртелеком" телефонних номерів, які належать обласній державній адміністрації. За узгодженням з начальником відділу викликати спеціалістів для виконання ремонтно-налагоджувальних робіт, перестановки та переключення телефонних номерів.

11. Контролювати стан системи електроживлення адміністративного будинку, дотримання працівниками апарату обласної державної адміністрації Правил безпечної експлуатації засобів оргтехніки, електрообігрівачів та інших електричних споживачів. Вносити пропозиції щодо ремонту та вдосконалення системи електропостачання.

12. Підтримувати в належному стані діловодство відділу згідно з номенклатурою справ. Готувати проекти розпоряджень, наказів, договорів, планів робіт, заходів тощо.

13. Виконувати інші доручення та завдання начальника відділу господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації, голови обласної державної адміністрації та керівника апарату обласної державної адміністрації.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка державного службовця.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються до 17:00 21 березня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

24  березня 2017 року о 10:00 м. Херсон, пл. Свободи,1

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тройнова Тетяна Вікторівна,

22-32-79; vd-kadr@khoda.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне

 

Спеціальні вимоги

 

 

 

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про очищення влади»;

5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

6) Закон України «Про публічні закупівлі» та інші    нормативно-правові акти

 

2

Професійні чи технічні знання

- знання порядку укладання та оформлення договорів зі сторонніми організаціями на надання послуг, порядку складання звітності з питань матеріально - технічного забезпечення, порядку придбання устаткування, меблів, інвентарю, засобів зв’язку, комп’ютерної техніки, канцелярського приладдя та оформлення розрахунків за послуги;

- вміння організовувати роботу в ефективній взаємодії з іншими державними органами;

- вміння з організації заходів по матеріально-технічному та господарському забезпеченню роботи  органів державної влади;

- знання організації документообігу згідно з номенклатурою справ. Розробляти проекти розпоряджень, наказів, договорів, планів робіт, заходів тощо

3

Спеціальний досвід роботи

-

4

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання  та офісну техніку

 

5

Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

Корисні посилання