Оголошення конкурсу на посаду начальника відділу з питань децентралізації та регіонального розвитку управління стратегічного розвитку Департаменту економічного розвитку та торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації (категорія Б)

30.12.2016 08:31:42

Умови проведення конкурсу на посаду: начальник відділу з питань децентралізації та регіонального розвитку управління стратегічного розвитку Департаменту економічного розвитку та торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації (категорія Б)

Наказ про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу з питань децентралізації та регіонального розвитку управління стратегічного розвитку Департаменту економічного розвитку та торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки Основні посадові обов’язки:

1. Забезпечує координацію роботи щодо реалізації заходів з питань децентралізації та оптимізації територіальної організації влади, реформування місцевого самоврядування.

2. Здійснює організацію роботи щодо підготовки висновків щодо відповідності проектів рішень сільських, селищних, міських рад стосовно добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України.

3. Координує роботу щодо участі відділу у розробці проекту регіональної стратегії розвитку,  її виконанні та підготовці відповідних звітів.

4. Забезпечує організацію розробки програми подолання депресивності територій (у разі визнання таких), здійснення моніторингу її виконання.

5 Здійснює контроль за підготовкою пропозицій щодо внесення змін до перспективного плану формування територій громад області.

6. Координує роботу щодо інвентаризації державного майна, управління яким здійснює обласна державна адміністрація, та надання відомостей для формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

7. Здійснює контроль за організацією документального супроводження обласної комісії з упорядкування обліку юридичних осіб та здійснює координацію роботи в даному напрямку.

8. Забезпечує координацію роботи щодо підготовки пропозицій з питань передачі об’єктів права державної власності.

9. Здійснює організацію роботи з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад області і корпоративними правами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в межах делегованих повноважень.

10. Забезпечує контроль щодо документального супроводження матеріалів засідань регіональної комісії з конкурсного відбору інвестиційних  програм (проектів), які пропонується для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та готує відповідні пропозиції до Мінрегіону України, інших зацікавлених міністерств і відомств.

11. Вивчає пропозиції, заяви і скарги громадян, виявляє причини, що їх породжують, вживає заходів щодо вирішення порушених у них питань.

12. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства України з питань, що належать до компетенції відділу.

Умови оплати праці Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою, що додається).

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надання згоди на проходження перевірки і оприлюднення відомостей, відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка (П 2-ДС, форма додається).

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 1700 11 січня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу 16 січня 2017 року о 1000

м. Херсон, пл. Свободи,1 (2 поверх)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Крайнюкова Ольга Вадимівна

22-60-60

ekon_kadry@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта магістр
2 Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років
3 Володіння державною мовою вільне
Спеціальні вимоги
1 Знання законодавства 1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4)Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5)Закон України «Про місцеве самоврядування»;

6) Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

7) Закон України «Про передачу об’єктів прав державної та комунальної власності»;

8) Закон України «Про державну регіональну політику»

2 Професійні чи технічні знання знання нормативно-правових актів щодо реалізації державної політики з питань: децентралізації та оптимізації системи територіальної організації влади, реформування місцевого самоврядування; у сфері управління об’єктами державної  власності; управління об’єктами спільної  власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; державної регіональної політики
3 Лідерство 1) здатність брати на себе відповідальність за управління людьми;

2) вміння запобігти виникненню проблем та розв’язувати їх;

3) вміння спрямувати зусилля колективу на досягнення поставлених цілей

4 Прийняття
ефективних рішень
1) формулювання мети управління;

2) вибір методів розробки рішень, критеріїв оцінки варіантів;

3) складання логічних схем виконання операцій для прийняття ефективних рішень

5 Комунікації та взаємодія 1) вміння оптимально організувати робочий процес;

2) готовність до інтенсивної командної роботи;

3) досягнення максимальної ефективності за рахунок правильного розподілу завдань, здатність вчасно і доступно надати консультації, чітко пояснити поставлені цілі;

4) вміння встановити хороші ділові відносини з колегами;

6 Впровадження змін 1) здатність генерувати обґрунтовані ідеї та пропозиції;

2) наявність стійкого зв’язку з усіма співробітниками, що мають відношення до впровадження змін;

3) володіння глибокими, міцними і всебічними знаннями професійного характеру, наявність цілісного уявлення про системність;

4) спроможність до самоорганізації

7 Управління
організацією роботи та персоналом
1) стратегічне мислення;

2) уміння згуртувати колектив;

3) вміння організувати роботу підлеглих визначити мету і пріоритети, раціонально розподілити завдання;

4) ефективне спонукання працівників відділу до самостійності мислення;

5) здійснення вмілого та ненав’язливого контролю за виконанням поставлених завдань

8 Особистісні компетенції

1) організаторські здібності;

2) відповідальність;

3) ерудиція;

4) інтелігентність;

5) комунікабельність;

6) порядність;

7) здатність до перевантажень;

8) цілеспрямованість

Корисні посилання