Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади начальника юридичного управління апарату обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

23.11.2016 10:10:33

Херсонська обласна державна адміністрація (м. Херсон, пл. Свободи,1) оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади  начальника юридичного управління апарату обласної державної адміністрації (категорія «Б»).

Посадові обов’язки:

 1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за результати його роботи.
 2. Організовує роботу управління, розподіляє обов’язки між його працівниками. Контролює своєчасність та якість виконання начальниками відділів управління своїх посадових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку, додержання ними у своїй роботі Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та інших нормативно-правових актів.
 3. Контролює неухильне додержання вимог чинного законодавства України та правильне їх застосування структурними підрозділами обласної державної адміністрації, апаратом та посадовими особами обласної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
 4. Забезпечує надання методичної та практичної допомоги з правових питань районним державним адміністраціям.
 5. Забезпечує надання правової допомоги голові обласної державної адміністрації під час особистого прийому громадян та організовує надання правової допомоги посадовим особам обласної державної адміністрації під час особистого прийому громадян.
 6. Організовує проведення юридичної експертизи проектів документів, що подаються на підпис голові обласної державної адміністрації.
 7. Систематично аналізує стан додержання законності, вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції по усуненню порушень законодавства України.
 8. За дорученням голови обласної державної адміністрації та керівника апарату організовує опрацювання звернень громадян, народних депутатів, запитів, а також інших документів, що надходять до обласної державної адміністрації, в межах компетенції управління.
 9. Забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації.
 10. Організовує підвищення кваліфікації працівників управління, апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій з правових питань.
 11. Подає голові обласної державної адміністрації пропозиції про заохочення працівників управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
 12. Бере участь у засіданнях колегії обласної державної адміністрації.
 13. Відповідає за систематичне, безперебійне функціонування електронної пошти управління.
 14. Виконує інші доручення голови обласної державної адміністрації – з питань правового забезпечення та керівника апарату – з питань організації роботи апарату обласної державної адміністрації.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України «Про державну службу»  № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році».

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта – вища за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, спеціаліст.

Досвід роботи – на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства: Конституція України; Законів України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації»,  Постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби;  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 № 1290 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації».

Професійні чи технічні знання: діловодства; знання та володіння мовними нормами і культурою мовлення;  основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості: відповідальність;  системність і самостійність в роботі; уважність до деталей; наполегливість; креативність та ініціативність; орієнтація на саморозвиток;  орієнтація на обслуговування;  вміння працювати в стресових ситуаціях.

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі,  письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби  до 1700 07 грудня 2016 року.

Конкурс буде проведено 09 грудня 2016 року о 1000 за адресою м. Херсон, пл. Свободи,1.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом управління персоналом апарату обласної державної адміністрації за телефоном: 22-32-79, vd-kadr@khoda.gov.ua.

 

Корисні посилання