Реагування на критику стосовно створення національного природного парку «Нижньодніпровський», опубліковану на інформаційному Інтернет-сайті «Херсон онлайн» під заголовком «Херсонські чиновники підвели Гаранта Конституції під суд»

02.11.2016 16:10:20

На Херсонщині розташована унікальна природна територія – один з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів в Європі. Лише в нижній течії від Каховської ГЕС до Дніпро-Бузького лиману річка Дніпро зберегла свій відносно природний стан.

На сьогодні в Україні охороняють нижні течії усіх великих річок (Дунаю – Дунайський біосферний заповідник, Дністра – Нидньодністровський національний природний парк, Південного Бугу – національний природний парк «Бугський Гард», Молочної – національний природний парк «Приазовський»), за виключенням Дніпра. Про необхідність створення заповідного об’єкту в пониззі Дніпра йдеться в наукових працях, починаючи з 20-х років минулого сторіччя.

Нещодавно, згідно з Указом Президента України від 24 листопада 2015 року № 657/2015, на території Бериславського, Білозерського, Голопристанського та Олешківського районів, міст Херсона та Нової Каховки Херсонської області створено національний природний парк «Нижньодніпровський» (далі – Парк).

Головною метою створення Парку є збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об’єктів дельти річки Дніпро, забезпечення збереження водно-болотного угіддя міжнародного значення «Дельта р. Дніпра».

На цій території зосереджені види тварин та рослин, що занесені до Світового Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, до Європейського Червоного списку, Червоної та Зеленої книг України.

Виняткова природоохоронна цінність даного комплексу визнана на міжнародному рівні. Територія дельти Дніпра визначена водно-болотним угіддям міжнародного значення «Дельта р. Дніпро», що охороняється Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів. Після підписання економічної і секторальної частин угоди про асоціацію між ЄС та Україною наша держава зобов’язана забезпечити  збереження та охорону вказаної території, а створення національного природного парку є практично єдиним способом це зробити.

Необхідність створення Парку визначено Законами України «Про екологічну мережу України», «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки» та Указом Президента України від 01 грудня 2008 року № 1129/2008 «Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів», оскільки Україна взяла на себе зобов’язання наблизитися до стандартів Європейського Союзу, у тому числі щодо охорони природи, визначених директивами Європейського Союзу «Про захист диких птахів» (1979) та «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори» (1992), які спрямовують країни до активного збереження зазначених у директивах рідкісних та зникаючих видів флори і фауни, природних оселищ.

Крім того, згідно з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, до 2017 року в Херсонській області площа земель природно-заповідного фонду має становити 372,6 тис.га (13,1%), а до 2021 року – 508 тис.га (17,9%).

Протягом кількох років обласна державна адміністрація здійснювала широкомасштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадськістю щодо умов ведення господарської діяльності на території Парку і  переваг для місцевих громад від створення цього об’єкта. Проводилися робочі наради, в яких брали участь науковці. Залучено засоби масової інформації. З метою прозорості процесу створення Парку на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (ecology.ks.ua) одразу після остаточного визначення орієнтовних меж і функціонального зонування його території в розділі «Анонси» було розміщено картосхему орієнтовних меж та  схему зонування національного природного парку «Нижньодніпровський».

Правові основи організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів та об’єктів визначаються Законом України «Про природно-заповідний фонд України» (далі – Закон).

Враховуючи положення статті 21 Закону, обласна державна адміністрація вважає безпідставними посилання, що створення Парку позбавить громадян можливості відвідування цих територій та здійснення певних видів господарської діяльності.

Порядок створення (оголошення) територій та об’єктів природно-заповідного фонду регламентовано статтями 52 – 55 Закону, якими визначено, що в разі схвалення клопотань центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища проводиться їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання.

У даному випадку власниками та первинними користувачами природних ресурсів було погоджено включення до складу території Парку земель лісогосподарського, сільськогосподарського призначення, а також земель водного фонду.

Таким чином, при розробці та погодженні документів щодо створення національного природного парку «Нижньодніпровський» Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації забезпечено дотримання всіх вимог законодавства. Інтереси територіальних громад  враховано ще при підготовці проекту створення Парку, зокрема, земельні ділянки, які перебувають у приватній власності, території населених пунктів, інші селітебні та урбанізовані ділянки до складу території Парку не було включено.

Відповідно до статті 12 Закону управління національними природними парками здійснюється їх спеціальними адміністраціями відповідно до проектів організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду і їх положень.

Спеціальна адміністрація Парку контролюватиме господарську діяльність лише на тих його ділянках, які будуть вилучені у первинних власників та користувачів. На ділянках, включених до складу території Парку без вилучення, господарська діяльність контролюватиметься їхніми первинними власниками/користувачами відповідно до підписаних охоронних зобов’язань.

29 липня 2016 року в Міністерстві  екології та природних ресурсів України відбулося засідання постійно діючої комісії для конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди. За результатами, голосування членами постійно діючої комісії конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди, було оголошено переможця на заміщення вакантної посади директора  національного природного парку «Нижньодніпровський». Ним став  Чачібая Олексій Григорович.

Відповідно до Положення про національного природного парку «Нижньодніпровський» Адміністрацію Парку очолює директор, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Парк завдань, в тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Парком державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об’єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Парку тощо.

Враховуючи зазначене, рекомендуємо звертатися безпосередньо до адміністрації Парку.

Отже, уся наступна робота із створення необхідних документів щодо організації роботи Парку, вилучення земельних ділянок та інше буде здійснюватися Адміністрацією Парку відповідно до наданих законом повноважень та функцій.

Вболіваючи за створення належних умов подальшого функціонування Парку, обласна державна адміністрація звернулася до Президента України та Міністра екології та природних ресурсів України з проханням сприяти вирішенню питання щодо фінансування Парку відповідно до зазначеного Указу.

Корисні посилання