Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за 9 місяців 2017 року

17.10.2017 13:38:05
Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за 9 місяців 2017 року

Вжиті заходи щодо запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за перше півріччя 2017 року доцільно викласти за наступними напрямками діяльності.

Забезпечення реалізації засад державної антикорупційної  політики  в  Україні

Відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 – 2017 роки», Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» головою обласної державної адміністрації видано розпорядження від 14 липня 2015 року № 413 «Про організацію в області роботи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» (зі змінами внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03 липня 2017 року № 467).

Даним розпорядженням затверджено план заходів з виконання в області Державної програми, визначено конкретні терміни виконання та відповідальних виконавців. Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на заступника голови обласної державної адміністрації Балоня А.Б.

Крім того, на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» видано розпорядження   голови   обласної   державної   адміністрації   від   24   лютого 2016 року № 100 «Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2017 рік» (далі – Програма).

Метою Програми є забезпечення реалізації державної антикорупційної політики щодо створення ефективної загальнодержавної системи запобігання корупції, зменшення обсягів корупції в області, обмеження сфер її розповсюдження безпосередньо в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях.

Для забезпечення виконання Програми передбачено ряд заходів, спрямованих на розв’язання проблеми з корупцією, які заплановано реалізувати протягом 2017 року, визначено конкретні терміни виконання та відповідальних виконавців.

З лютого 2017 року Програма перебувала на погодженні в Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство).

При цьому, використання обласною державною адміністрацією Програми без погодження Національного агентства було унеможливлено, оскільки суперечило вимогам частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

06 вересня 2017 року обласною державною адміністрацією отримано копію рішення Національного агентства від 21 серпня 2017 року № 451 «Про погодження антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2017 рік» та розпочато реалізацію заходів, передбачених даною Програмою.

Також слід зазначити, що протягом 2017 року обласна державна адміністрація продовжує реалізацію заходів з виконання в області Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 липня 2015 року № 413.

Кадрова політика

Обласною державною адміністрацією особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації державних службовців області, у тому числі і з питання запобігання корупції.

Так, за 9 місяців поточного року у Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій за рахунок коштів місцевого бюджету пройшли підвищення кваліфікації 4328 осіб, з них державних службовців – 2337 осіб,  посадових осіб органів місцевого самоврядування – 1766 осіб, працівників підприємств, установ і організацій – 225 осіб.

Протягом вказаного періоду 2017 року із загальної кількості в регіоні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції – 595 осіб (6,4 %), з них державних службовців – 336 осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування – 259 осіб.

Крім цього, протягом вказаного періоду сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації організовано і проведено, спільно з кафедрою державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, 6 семінарів для державних службовців обласної державної адміністрації, Білозерської, Бериславської та Голопристанської районних державних адміністрацій з питань запобігання корупції. Загалом навчання пройшли 150 державних службовців місцевих державних адміністрацій. 

Прозорість (відкритість) влади

Прозорість влади є одним з ефективних елементів боротьби з корупцією.

Так, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації створені та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, які направлені на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.

Створено такі рубрики, як: державні закупівлі, доступ до публічної інформації, показники економічного розвитку, інвестиційний потенціал, бюджет, а також інформаційний банер з категорією «Люстрація». Категорія «Люстрація» постійно оновлюється і містить в собі декларації про доходи працівників обласної державної адміністрації, а також структурних та територіальних органів влади.

Слід акцентувати увагу, що обласною державною адміністрацією забезпечено:

- функціонування, ведення та своєчасне оновлення офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації щодо надання адміністративних послуг.

- систематичне опублікування інформації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації, розміщеної структурними підрозділами обласної державної адміністрації відповідно до їх компетенції, а саме, у підрозділах розділу «Бюджет».

Всі категорії та рубрики офіційного сайту обласної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з любою інформацією про діяльність обласної державної адміністрації.

Крім того, на сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції та злочинності» та забезпечено його своєчасне наповнення відповідною інформацією.

Оперативне реагування на нагальні проблеми в обласному центрі та області

В області працює безкоштовна «гаряча» телефонна лінія голови обласної державної адміністрації, що дозволяє оперативно отримувати інформацію про стан справ на місцях і належним чином реагувати на наявні проблеми.

Загалом, за 9 місяців 2017 року на «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації надійшло та зареєстровано 3306 звернень громадян, з них заяв і клопотань – 2192, скарг – 961, пропозицій (зауважень) – 53, первинних звернень – 2613, повторних звернень – 479, неодноразових звернень – 178, індивідуальних звернень – 2645, колективних звернень – 216, анонімних звернень – 445, з яких позитивно вирішено 1260 (38,1 % загальної кількості зареєстрованих звернень). На 1342 звернення (40,6 % загальної кількості зареєстрованих звернень) заявникам надано консультації та роз’яснення щодо норм законодавства, актуальних питань державної політики, а також необхідну довідкову інформацію та психологічну підтримку.

За вказаний період на «гарячу» телефонну лінію не надійшло жодного звернення з питань корупції, однак обласна державна адміністрація закликає мешканців області повідомляти про такі факти.

Впровадження системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання та виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади

Обласною державною адміністрацією створено систему уповноважених підрозділів (уповноважених осіб).

Так, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 січня 2017 року №24, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», створено сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації зі штатною кількістю дві особи.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11 квітня 2017 року № 78-ос на посаду завідувача сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації з 13 квітня 2017 року призначено Яцика Вадима Миколайовича.

Листом уповноваженої особи Секретаріату Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 280/0/2-17 призначення Яцика В.М. на вказану посаду погоджено.

Перелік осіб, на яких покладено обов’язки з питань запобігання та виявлення корупції в районних державних адміністраціях Херсонської області:

- начальник відділу з юридичних питань, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Бериславської районної державної адміністрації Сєнчєнкова Яна Олександрівна;

- головний спеціаліст юридичного сектору та з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Білозерської районної державної адміністрації Юдко Віктор Олегович;

- завідувач сектора юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Великоолександрівської районної державної адміністрації Чехун Вікторія Федорівна;

- головний спеціаліст відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Великолепетиської районної державної адміністрації Зінченко Олександр Миколайович;

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та юридичної роботи апарату Високопільської районної державної адміністрації Дашко Вікторія Віталіївна;

- головний спеціаліст відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Верхньорогачицької районної державної адміністрації Ігнатенко Юрій Сергійович;

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату Голопристанської районної державної адміністрації Галига Світлана Сергіївна;

- головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Генічеської районної державної адміністрації Скирдова Світлана Василівна;

- начальник відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Горностаївської районної державної адміністрації Охременко Олександр Вікторович;

- начальник відділу юридичної, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Іванівської районної державної адміністрації Остапенко Ігор Валерійович;

- начальник відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Каланчацької районної державної адміністрації Сорокін Олександр Васильович;

- начальник юридичного відділу апарату Каховської районної державної адміністрації Нечпал Анна Леонідівна;

- головний спеціаліст відділу управління персоналом апарату Новотроїцької районної державної адміністрації Кулівець Вікторія Дмитрівна;

- головний спеціаліст з питань мобілізаційної і оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Нижньосірогозької районної державної адміністрації Конюх Андрій Володимирович;

- головний спеціаліст відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Скадовської районної державної адміністрації Чахоян Валерія Олегівна;

- головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом, мобілізаційної, оборонної роботи та правового забезпечення апарату Нововоронцовської районної державної адміністрації Павлішина Анна Василівна;

- головний спеціаліст відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами та з питань управління персоналом апарату Олешківської районної державної адміністрації Лаухін Олег Ігорович;

- головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату Чаплинської районної державної адміністрації Рудницька Наталя Миколаївна.

Планування роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації відбувається шляхом складання плану роботи на рік, щоквартальних планів роботи та надання пропозицій до щоквартальних планів роботи обласної державної адміністрації, які затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Крім того, у щоквартальних планах заходів обласної державної адміністрації із запобігання та виявлення корупції плануються перевірки сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації діяльності посадових осіб апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій з питання дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

При плануванні перевірок враховуються наступні визначені сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації основні найбільш вразливі до ризиків сфери діяльності обласної державної адміністрації, а саме:

- здійснення контрольно-наглядової функції держави;

- надання адміністративних послуг;

- проведення тендерних процедур;

- цільове використання бюджетних коштів;

- проведення конкурсів з визначення пасажирських автоперевізників на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області;

- забезпечення конфіденційності викривачів;

- управління персоналом.

Забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів-центрів надання адміністративних послуг

Слід зазначити, що на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації створені та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, які направлені на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.

Створено такі рубрики, як: державні закупівлі, доступ до публічної інформації, показники економічного розвитку, інвестиційний потенціал, бюджет.

Також обласною державною адміністрацією забезпечено:

- функціонування, ведення та своєчасне оновлення офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації щодо надання адміністративних послуг.

- систематичне опублікування інформації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації, розміщеної структурними підрозділами обласної державної адміністрації відповідно до їх компетенції, а саме, у підрозділах розділу «Бюджет».

Всі категорії та рубрики офіційного сайту обласної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з любою інформацією про діяльність обласної державної адміністрації.

Крім того, на сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції та злочинності» та забезпечено його своєчасне наповнення відповідною інформацією.

Також слід зазначити, що питання реформування системи надання адміністративних послуг, в частині сприяння розвитку та постійному удосконаленню роботи інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг, знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

Так, за результатами роботи центрів надання адміністративних послуг (далі – Центри) при райдержадміністраціях та міськвиконкомах міст обласного значення протягом 9 місяців 2017 року опрацьовано 105532 звернень, надано 96600 послуг та 72743 консультацій.

Районними державними адміністраціями та міськвиконкомами міст обласного значення приведено власні нормативно-правові акти у відповідність з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг».

Також забезпечено заповнення посад державних реєстраторів осіб та фізичних осіб – підприємців, речових прав на нерухоме майно, що мають посилені ключі для  доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Крім того продовжується робота щодо створення необхідних умов для розміщення уповноважених посадових осіб - суб'єктів надання адміністративних послуг у приміщеннях Центрів, забезпечивши функціонування так званих закритих зон («бек-офісів»).

За інформацією суб'єктів надання адміністративних послуг, інформаційні та технологічні картки на послуги кожного із суб'єктів оновлюються згідно із змінами у чинному законодавстві та передаються на затвердження до власних територіальних підрозділів і відповідних Центрів. Уся необхідна інформація стосовно порядку надання адміністративних послуг розміщена на офіційних веб-сайтах, визначені відповідальні особи, які приймають участь у роботі Центрів.

Обласною державною адміністрацією продовжується реалізація проекту міжнародної технічної допомоги «Підвищення якості надання адміністративних послуг населенню в Херсонській області», що фінансується в рамках програми Європейської Комісії «Недержавні структури і місцеві органи влади в діяльності з розвитку».

В процесі опрацювання з ЄС знаходиться питання по узгодженню змін до бюджету другої та третьої черг фінансування видатків бюджету проекту.

Рішенням сесії обласної ради від 03 березня 2017 року № 380 програмно-апаратний комплекс, придбаний на виконання заходів програми «Підвищення якості надання адміністративних послуг населенню в Херсонській області» передано до комунальної власності територіальної громади міста Херсона.

Систематично вживаються відповідні заходи з удосконалення системи надання адміністративних послуг та якісного обслуговування населення через Центри.

Забезпечення формування негативного ставлення до корупції

Обласною державною адміністрацією, з метою формування у населення несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми, протягом 9 місяців 2017 року проведено наступні заходи.

Так, антикорупційна тематика висвітлена в наступних районних та міських комунальних газетах: Каховська «Каховська зоря» - «Коррупция в судах Херсонщины»; Олешківська «Вісник Олешшя» - «Антикорупційна політика в управлінні Пенсійного фонду».

Також, питання щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні порушувалися в ході телепередач на телеканалі філії НТКУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» - «Держекоінспекція навчається антикорупційному законодавству».

На сайті обласної державної адміністрації оприлюднено наступні матеріали: «Електронне декларування», «Херсонські митники провели антикорупційне економічне навчання», «Держекоінспекція навчається антикорупційному законодавству»,  «Стан виконання в області вимог постанови Кабінету Міністрів України № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в України (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» за 2016 рік».

 Також відповідна інформація розміщена на сайтах районних державний адміністрацій:

Бериславська - «Херсонські аудитори оперативно упередили незаконну закупівлю природного газу майже на 2 мільйони гривень»; Великоолександрівська - «Розшук бюджетних корупціонерів», «Закупівлі поза корупціонерами», «Важкі часи у бюджетних корупціонерів», «Інформуйте про бюджетних корупціонерів», «Уникати всілякого конфлікту інтересів»; Голопристанська - «Нові шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в органах виконавчої влади»; Високопільська - «Протидіяти корупціонерам в бюджетній сфері», «Заборона корупційним проявам»; Горностаївська - «Інформуйте про бюджетних корупціонерів», «Некорупційні бюджети»; Каланчацька - «Розшук бюджетних корупціонерів»; Каховська - «Розшук бюджетних корупціонерів», «Активна протидія. Закупівлі поза корупціонерами», «Важкі часи у бюджетних корупціонерів»; Нижньосірогозька - «Інформуйте про бюджетних корупціонерів»; Нововоронцовська - «Аудитори «ловлять» у бюджетному полі сигнали про корупціонерів», «Некорупційні бюджети»; Олешківська - «Інформуйте про бюджетних корупціонерів», «Держаудитслужба інформує Уникати всілякого конфлікту інтересів»,  «Держаудитслужба інформує Сигнали про бюджетну корупцію».

На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації під тематичним банером «Зіткнулися з корупцією? Гаряча лінія» протягом поточного періоду 2017 року були створені наступні рубрики та розміщені такі матеріали:

1) «Електронне декларування», в якій розміщено матеріали:

- «Загальна інформація про електронне декларування»;

- «Роз`яснення стосовно заходів фінансового контролю при заповненні електронної-декларації»;

- «Найбільш поширенні питання при заповненні електронного декларування»;

- «Корупційні злочини та адміністративні правопорушення пов`язані з корупцією»;

2) «Роз'яснення, порядки щодо проведення другого етапу електронного декларування в Україні», у якій розміщено матеріали:

- «Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089»;

- «Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»;

- «Роз'яснення щодо визначення суб'єктів декларування, передбачених підпунктом "и" пункту 1 та пунктами 2, 3 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права)»;

- «Загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

- «Роз'яснення щодо заповнення електронної декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, навчальні відеоматеріали із заповнення розділів декларації у Єдиному державному реєстрі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

3) «Навчальні відеоролики з питань заповнення та подання декларацій» з посиланнями на відповідні навчальні матеріали.

Електронну форму з надання електронних звернень громадянами про випадки корупції, з якими вони стикалися розроблено та встановлено під вищевказаний банер у відповідності до програми, затвердженої вищезазначеним розпорядження голови обласної державної адміністрації;

4) «Прикордонники в черговий раз відмовилися від хабаря»;

5) «Іноземець за хабар прикордоннику намагався потрапити до материкової України з порушеннями»;

6) «На адмінмежі прикордонники в черговий раз відмовились від хабара»;

7) «Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за перше півріччя 2017 ріку»;

8) «Державні аудитори інформують про антикорупційні заходи І півріччя 2017 року»;

9) «Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами (затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 286 від 06 липня 2017 року)»;

10) «Додатки до «Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами»:

Додаток 1.

Додаток 2.

Додаток 3.

Додаток 4;

11) «Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)

(затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 317 від 13 липня 2017 року)»;

12) «Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

(затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 14 липня 2016 року)»;

13) «Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №451 від 21 серпня 2017 року «Про погодження антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2017 рік»»;

14) «Про внесення змін до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 14 липня 2015 року № 413 та від 24 лютого 2017 року № 100».

Постійно проводиться робота з популяризації «гарячої лінії» голови обласної державної адміністрації, шляхом поширення її контактів у засобах масової інформації та на веб-сайтах районних державних адміністрацій.

Також слід зазначити, що з метою підвищення рівня знань, формування антикорупційної правосвідомості учнів та студентів, негативного ставлення до корупції як до суспільно-небезпечного явища, забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів і правової поведінки у системі загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти області управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації протягом 9 місяців поточного року організовано проведення ряду тематичних занять з питань протидії корупції.

Стан протидії корупції в області

Протягом 9 місяців 2017 року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 134 протоколів про корупційні правопорушення (з них протоколів, складених органами прокуратури Херсонської області – 0, органами внутрішніх справ у Херсонській області – 134, органами СБУ в Херсонській області – 0).

Як наслідок, притягнуто судом до адміністративної відповідальності 48 осіб (депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 22, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії – 15, посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорій – 2, працівників органів внутрішніх справ – 2, посадових осіб юридичних осіб публічного права – 7), з яких: у сфері освіти – 2 особи, у бюджетній сфері – 23 особи, у сфері земельних відносин – 4 особи, в інших сферах – 19 осіб.

Вказаних осіб притягнуто за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4) – 1 особа, порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6) – 18 осіб, порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (стаття 172-7) – 29 осіб.

Загальна сума накладених на правопорушників штрафів – 97070 грн.

Крім того, протягом вказаного періоду поточного року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 101 кримінальне корупційне правопорушення, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням, з обвинувальним актом (з них кримінальних корупційних правопорушень, виявлених органами прокуратури Херсонської області – 4, органами внутрішніх справ у Херсонській області – 78, органами СБУ в Херсонській області – 18, органами ДФС у Херсонській області – 1).

У межах даних кримінальних проваджень повідомлено про підозру 58 осІб (з яких: державних службовців ІV категорії – 1, державних службовців V-VII категорій – 4, депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 1, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії – 3, посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорій – 2, посадових та службових осіб облдержадміністрацій – 1, працівників органів прокуратури – 2, працівників органів внутрішніх справ – 7, працівників державної податкової служби – 3, працівників державної кримінально-виконавчої служби – 4, працівників Служби безпеки України – 1, працівників Збройних Сил України – 2, працівників державної прикордонної служби – 2, працівників митної служби – 1, посадових та службових осіб інших органів державної влади – 4, осіб, що надають публічні послуги – 1, посадових осіб юридичних осіб публічного права – 11, осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права – 8, посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб – у разі одержання від них неправомірної вигоди – 5), з них: в банківській системі – 1 особа, в паливно-енергетичному комплексі – 2 особи, в агропромисловому комплексі – 2 особи, в системі освіти – 1 особа, в системі охорони здоров’я – 1 особа, у бюджетній сфері – 2 особи,  у сфері земельних відносин – 3 особи, в інших сферах – 46 осіб.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним   шляхом   зловживання   службовим   становищем (частини друга - п’ята статті 191) – 17 осіб, заволодіння шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами (частини друга - третя статті 262) – 1 особа, зловживання владою або службовим становищем (стаття 364) – 3 особи, одержання неправомірної вигоди (стаття 368) – 23 особи, підкуп службової особи юридичної особи приватного права (стаття 368-3) – 1 особа, зловживання впливом (стаття 369-2) – 7 осіб, заволодіння шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем зброєю, бойовими припасами, вибуховими або іншими бойовими речовинами, засобами пересування, військовою та спеціальною технікою чи іншим військовим майном (частини  друга  -  третя статті 410) – 1 особа.

Загальна сума матеріальних збитків, завданих діями правопорушників, склала 5039364 грн. Відшкодовано збитків на суму 1016890 грн. Накладено арешт на майно підозрюваних осіб на загальну суму 34357830 грн. Пред’явлено позови на загальну суму 3219233 грн.

Також слід зазначити, що протягом 9 місяців 2017 року відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» на адресу обласної державної адміністрації не надходили рішення судів про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності державних службовців обласної та районних державних адміністрацій.

Корисні посилання