Умови проведення конкурсу в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації (категорія В)

10.03.2017 07:19:09

УМОВИ
проведення конкурсу

посада: головний спеціаліст відділу з питань розвитку житлового господарства, благоустрою та комунального обслуговування управління благоустрою, розвитку житлового господарства та фінансово-організаційного забезпечення Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації

(категорія В)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Основні посадові обов’язки:

1. Державний службовець, головний спеціаліст відділу повинен виконувати обов'язки які передбачено ст. 8 Закону України "Про державну службу".        

2. Для здійснення основних задач своєї діяльності головний спеціаліст відділу зобов’язаний:

2.1. Здійснювати моніторинг у сфері:

-  ліфтового господарства житлового фонду  міст області;

- створення та функціонування об’єднань співвласників житлових будинків в області;

- обслуговування житлових будинків відповідними управителями (керуючими компаніями).

2.2. Організовувати роботу обласних комісій з питань, що входять до компетенції відділу.

2.3. Узагальнювати, аналізувати стан справ щодо утримання житлового фонду, готувати необхідну аналітичну інформацію для прийняття рішення керівництвом.

2.4. Складати та надавати Мінрегіону України відповідну звітність у визначені терміни.

2.5. Готувати:

- проекти розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації, інформації, довідки, листи, які мають відношення до кола обов’язків головного спеціаліста;

- інформацію по виконанню актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації;

- матеріали для проведення засідань, нарад та інших заходів.

2.6. Забезпечувати організацію виконання завдань, визначених розпорядженнями, дорученнями голови обласної державної адміністрації з питань, що входять до компетенції відділу, та готувати у визначені терміни відповідні довідки.

2.7. Надавати методичну допомогу райдержадміністраціям та міськвиконкомам міст обласного значення з питань, що входять до компетенції відділу.

2.8. Виконувати разові завдання керівництва Департаменту.

2.9. Здійснювати розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що входять до компетенції відділу.

2.10. Вести документацію згідно з номенклатурою справ відділу.

2.11. Збирати, опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати звіти, правки, усну інформацію.

2.12. Розглядати звернення громадян, запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 3801 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця відповідно до Закону України  «Про державну службу» № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від  06 квітня                 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у                     2016 році».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника (до 22.11.2019 р.)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (шляхом заповнення на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Документи приймаються до 1700                        24 березня 2017 року включно. Прийом документів здійснюється з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю  - з 8.00 до 15.45 за адресою:

73000, м. Херсон, просп.Ушакова, 47, каб. 418

Дата, час і місце проведення конкурсу

29 березня 2017 року о 0900

73000, м. Херсон, просп.Ушакова,47

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стремська Олена Іванівна,

(0552) 26-16-33

dp-jkpek@khoda.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

бакалавр, молодший бакалавр

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закону України «Про звернення громадян»;

6) Закон України «Про забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків»;

7) Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;

8) Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

3

Професійні чи технічні знання

- відповідно до посадових обов’язків  з урахуванням вимог спеціальних законів;

- володіння методами аналітичного опрацювання інформації;

- комунікативні навички при спілкуванні з громадянами;

- знання правил ділового етикету та поведінки державного службовця.

4

Спеціальний досвід роботи

-

5

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння програми: MS Office (Word. Excel), Internet

6

Особистісні якості

1) аналітичні здібності

2) системність і самостійність в роботі;

3) самоорганізація;

4) дисциплінованість;

5) вміння працювати в команді

 

Корисні посилання