Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” - заступника голови Іванівської районної державної адміністрації 

16.02.2017 09:09:26

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки:

1. Відповідає за реалізацію державної і регіональної політики у галузях освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я, культури і туризму, фізичної культури, сім’ї та дітей, зайнятості та соціального захисту населення, пенсійного забезпечення, питань охорони пам’яток історії та культури, у сфері внутрішньої політики, преси та інформації, аналіз і прогнозування соціально-політичних процесів в районі.

2. Забезпечує виконання заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

3. Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з районною радою у процесі підготовки, прийняття та реалізації документів у межах і формах, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами.

4. Відповідає згідно з розподілом функцій і повноважень за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації, вживає заходів для винесення на розгляд колегії узгоджених проектів. Вносить пропозиції щодо порядку денного та черговості проведення засідань колегії районної державної адміністрації.

5. Бере участь у розгляді питань на засіданнях колегії районної державної адміністрації, в роботі районної ради та її комісій, сільських рад та їх виконкомів з питань, що належать до відання районної державної адміністрації, у роботі колегіальних та дорадчих органів, що утворюються головою районної державної адміністрації відповідно до розподілу функцій і повноважень.

6. Вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо структури управлінь та відділів районної державної адміністрації відповідно до розподілу функцій і повноважень.

7. Веде переговори і підписує від імені районної державної адміністрації документи, які регулюють відносини з установами, юридичними та фізичними особами згідно з повноваженнями, наданими головою районної державної адміністрації.

8. Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції, відповідно до розподілу функцій і повноважень щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників управлінь, відділів та їх заступників, стосовно укладення або припинення контрактів з керівниками відповідних структур, а також щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

9. Відповідає за організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади згідно з додатком до цього розпорядження.

10. Бере участь у вирішенні питань проведення виборів та референдумів згідно з чинним законодавством та у межах наданих повноважень.

11. Веде прийом громадян, розглядає звернення, пропозиції, скарги громадян з питань, що відносяться до його компетенції.

12. Порушує перед головою районної державної адміністрації питання про нагородження грамотами, подяками та відзначення юридичних і фізичних осіб.

13. Організовує підготовку та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням державних та професійних свят.

14. Очолює районну призовну комісію. Співпрацює з цих питань з районним військовим комісаріатом.

15. Забезпечує відповідно до законодавства розвиток охорони здоров’я району.

16. Організовує виконання заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

17. Забезпечує здійснення заходів щодо організації роботи закладів з надання медичної допомоги населенню, надання встановлених пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства та дитинства, здійснює контроль за роботою органів медико-соціальної експертизи.

18. Організовує виконання законодавства щодо національно-культурних і мовних прав громадян, забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створює умови для розвитку мов інших національностей.

19. Забезпечує виконання програми щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти, здійснює загальне керівництво закладами освіти, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, їх матеріально-фінансове забезпечення.

20. Вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, охорони здоров’я, культури, розробляє прогнози їх розвитку, забезпечує врахування їх при розробці програм соціально-економічного розвитку району.

21. Забезпечує реалізацію заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати підприємствами, установами та організаціями (згідно з розподілом обов’язків).

22. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих, дитячих, молодіжних та інших громадських організацій.

23. Організовує виконання заходів щодо забезпечення гендерної рівності.

24. Забезпечує розроблення та виконання перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку району у частині, що стосується зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Організовує роботу з реалізації в районі програм та завдань щодо зайнятості, соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, безробітних, інших громадян, які потребують матеріальної допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

25. Організовує здійснення державного контролю щодо проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

26. Забезпечує реалізацію державної політики в районі стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей.

27. Сприяє правильному і своєчасному призначенню і виплаті цільової грошової допомоги, державних пенсій та інших компенсаційних заходів соціального захисту.

28. Вирішує питання щодо забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни і праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

29. Організовує роботу і контролює виконання державних функцій з надання послуг протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпечення інвалідів засобами пересування і реабілітації, піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

30. Організовує здійснення державного контролю на підприємствах, в установах та організаціях за додержанням санітарних правил.

31. Здійснює в установленому порядку контроль за наданням населенню субсидій на житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива і скрапленого газу.

32. У межах наданих чинним законодавтвом повноважень забезпечує реалізацію на території району державної політики з питань масової інформації, взаємодію із засобами масової інформації.

33. Готує та подає пропозиції щодо утворення мережі, забезпечення, зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування населення в них.

34. Сприяє громадським, релігійнім організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, здійснює згідно із законодавством заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

35. Вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбули покарання у виді обмеження волі на певний строк.

36. Забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць.

37. Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.

38. Проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, тимчасово переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.

39. Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання.

40. Забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, осіб, які перебували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз.

41. Забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

42. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

43. Відповідає за реалізацію у районі державної та регіональної політики у сфері європейської інтеграції України.

44. Спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації:

- управління соціального захисту населення;

- відділу освіти;

- служби у справах дітей;

- сектору культури, молоді та спорту;

(згідно з розподілом обов’язків).

45. За дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує координацію діяльності та сприяє у виконанні покладених завдань:

- комунального закладу «Іванівська центральна районна лікарня»;

- комунального некомерційного підприємства «Іванівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги»;

- Іванівської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги Генічеської підстанції Комунального закладу «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради;

- Нижньосірогозько-Іванівського об’єднаного районного військового комісаріату;

- Іванівського районного центру зайнятості;

- Іванівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- комунальної установи «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури та спорту»;

- комунального закладу «Централізована бухгалтерія закладів культури»

- комунального закладу «Іванівська районна бібліотека»;

- Іванівського професійного аграрного ліцею;

- Іванівського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби в Херсонській області та Автономної Республіки Крим та м.Севастополі;

- Іванівського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Херсонській області;

- Генічеського міжрайонного управління Держсанепідслужби у Херсонській області;

- Новотроїцької міжрайонної виконавчої дирекції Херсонського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

46. Координує роботу підприємств, установ, організацій, товариств, громадських організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями, віднесеними до компетенції.

47. Розглядає запити на інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація, з питань, що належать до його компетенції, у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

48. Координує роботу з політичними партіями, громадськими організаціями та фондами, забезпечує їх взаємодію з районною державною адміністрацією.

49. У межах своїх повноважень координує діяльність інших підприємств, установ, товариств у гуманітарній сфері району.

50. Очолює комісії, координаційні ради, робочі групи, організаційні комітети (згідно з розподілом обов’язків).

51. Виконує інші обов’язки за дорученням голови районної державної адміністрації.

Умови оплати праці:

Відповідно до Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстроково (відповідно до статті 10 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” заступник голови районної державної адміністрації заявляє про припинення своїх повноважень новопризначеному голові районної державної адміністрації у день його призначення).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Термін прийняття документів – 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби. Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 17 березня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу:

22 березня 2017 року о 10:00 год. в приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації за адресою: м. Херсон, пл. Свободи,1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Дубініна Ольга Володимирівна,

тел. 3-12-46, e-mail: rda-ivan@khoda.gov.uarda_ivan@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

2.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”; 

3) Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про місцеві державні адміністрації”;

5) Закон України “Про очищення влади”;

6) Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

7) законодавство України з питань освіти, культури, охорони здоров’я, охорони дитинства та материнства і соціального захисту населення

3.

Професійні чи технічні знання

1) Знання законодавства з питань освіти, культури, охорони здоров’я, охорони дитинства та материнства і соціального захисту населення та його реалізація в гуманітарно-соціальній сфері району;

2) Поінформованість з питань гуманітарного розвитку району, державної політики у розрізі окремих галузей гуманітарної сфери                           та реалізація відповідних заходів на районному рівні;

3) Знання нормативно-правових актів щодо діяльності районної державної адміністрації;

4) Основи адміністративної роботи в системі державних органів виконавчої влади;

5) Знання повноважень місцевих органів виконавчої влади з питань проведення виборів;

6) Спроможність забезпечити взаємодію                         та співпрацю з органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, волонтерськими рухами, осередками політичних партій та  релігійних конфесій;

7) Правила ділового етикету та ділової мови.

4.

Спеціальний досвід роботи

бажано досвід роботи на керівних посадах, необхідний для виконання посадових обов’язків

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

6.

Особисті якості

1) аналітичні здібності;

 2 )дисципліна і систематичність;

 3) інноваційність і креативність;

 4) самоорганізація і орієнтація на розвиток;

 5) дипломатичність та гнучкість;

 6) незалежність та ініціативність;

 7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

 8) вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

Корисні посилання