Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації

09.03.2017 08:07:30

 

Служба у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття наступних вакантних посад:

Начальник відділу захисту прав дітей, профілактичної діяльності, організації роботи з базою даних та діловодства служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації (категорії Б)

Спеціаліст відділу захисту прав дітей, профілактичної діяльності, організації роботи з базою даних та діловодства служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації (категорія В).

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу захисту прав дітей, профілактичної діяльності, організації роботи з базою даних та діловодства служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов'язки

1. Організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку.

2. Надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей.

3. Здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей районних державних адміністрацій, надає їм практичну й методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи з питань поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку.

4. Подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

5. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей, у тому числі житлових і майнових прав.

6. Разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

7. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших інтернатних закладах захисту для дітей усіх форм власності. Сприяє реформуванню закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

8. Готує та подає відповідну статистичну звітність згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами.

9. У межах своїх повноважень:

- забезпечує захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку за відповідним напрямом роботи у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку області та заходів щодо регіонального розвитку;

- готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади та у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

- розробляє (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба;

- інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

- здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- здійснює передбачених законом галузеві повноваження;

- організовує консультації з громадськістю з питань, що належать до компетенції служби, та сприяє проведенню громадської експертизи її діяльності;

- здійснює інші передбачені законом повноваження.

Умови оплати праці

Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та згода на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Прийняття документів здійснюється впродовж 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу в термін до 17.00 години 21 березня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться 24 березня 2017 року о 1000 в службі у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації за адресою: м. Херсон, пл.Свободи, 1 каб.406

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коденцева Леся Мирославівна,

Телефон для довідок (0552) 49-20-79

21_ssd@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім рівнем магістра

2

Досвід роботи

на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

5) Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

2

Професійні знання

1) знання постанов Кабінету Міністрів України, накази Міністерства соціальної політики України, інші нормативно-правові акти, що регулюють державну політику в галузі захисту прав дітей;

2) володіння стилістикою офіційних документів.

3.

Лідерство

1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів;

3) готовність до інтенсивної командної роботи

4

Прийняття
ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) володіння глибокими, міцними і всебічними знаннями професійного характеру, наявність цілісного уявлення про системність;

3) складання логічних схем виконання операцій для прийняття ефективних рішень;

4) вміння працювати з великим масивом інформації;

5) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

6) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

5

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) здатність вчасно і доступно надати консультації, чітко пояснити поставлені цілі;

3) вміння встановити ділові відносини з колегами

5

Впровадження змін

1) реалізація плану змін та покращень;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін

6

Управління організацією та колективом

1) здатність брати на себе відповідальність;

2) вміння оптимально організувати робочий процес;

3) вміння спрямувати зусилля колективу на досягнення поставлених цілей, раціонально розподілити завдання;

4) стратегічне мислення;

5) здійснення вмілого контролю за виконанням поставлених завдань;

6) оцінка і розвиток підлеглих

8

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) відповідальність і пунктуальність;

3) системність і самостійність в роботі;

4) наполегливість

3) незалежність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях;

5) порядність;

6) цілеспрямованість

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – спеціаліста відділу захисту прав дітей, профілактичної діяльності, організації роботи з базою даних та діловодства служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов'язки

1. Організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, які виховуються у патронатних сім’ях, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

2. Надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей, які виховуються в патронатних сім’ях, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей районних державних адміністрацій, надає їм практичну й методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи з питань поліпшення становища дітей, які виховуються в патронатних сім’ях, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

4. Забезпечує реєстрацію та ведення контролю за виконанням документів стосовно звернень громадян.

5. Забезпечує ведення діловодства з використанням електронних ресурсів, відповідає за архів, організує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, є відповідальною особою стосовно захисту інформації в державних інформаційних ресурсах.

6. Відповідає за підготовку і реалізацію заходів з питань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці.

7. Відповідає за організацію роботи стосовно забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

8. Забезпечує ведення контролю за виконанням нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади та розпорядчих документів обласної державної адміністрації, листів.

9. У межах своїх повноважень здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей районних державних адміністрацій, надає їм практичну й методичну допомогу, вивчає, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи з питань, що належать до компетенції.

10. Готує та подає відповідну статистичну звітність згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами.

11. У межах своїх повноважень:

- забезпечує захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку за відповідним напрямом роботи у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку області та заходів щодо регіонального розвитку;

- готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади та у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- приймає участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

- розробляє (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба;

- інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

- здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

- організовує консультації з громадськістю з питань, що належать до компетенції служби, та сприяє проведенню громадської експертизи її діяльності;

- здійснює інші передбачені законом повноваження.

Умови оплати праці

Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та згода на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Прийняття документів здійснюється впродовж 21 календарного дня з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу в термін до 17.00 години 27 березня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться 30 березня 2017 року о 1000 в службі у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації за адресою: м. Херсон, пл.Свободи, 1 каб.406

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коденцева Леся Мирославівна,

Телефон для довідок (0552) 49-20-79

21_ssd@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

-

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

5) Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

2

Професійні чи технічні знання

1) знання постанов Кабінету Міністрів України, накази Міністерства соціальної політики України, інші нормативно-правові акти, що регулюють державну політику в галузі захисту прав дітей;

2) володіння стилістикою офіційних документів.

3

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння аргументувати та презентувати свої пропозиції;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів

4

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) ефективна координація з оточуючими

5

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

5

Технічні вміння

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення (знання Microsoft Office, Exel, Power Point), використовувати офісну техніку

6

Особистісні якості

1) відповідальність,

2) системність і самостійність в роботі,

3) вміння працювати в команді

 

Корисні посилання