Умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу туристичної діяльності управління туризму та курортів Департаменту інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації (категорія В)

22.12.2016 14:49:42

Умови проведення конкурсу

посада: головний спеціаліст відділу туристичної діяльності управління туризму та курортів Департаменту інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації (категорія В)

Загальні умови

Посадові обов’язки Основні посадові обов’язки:
Забезпечує в межах повноважень виконання покладених на нього обов’язків з реалізації на території області державної політики щодо розвитку туризму.

2.2. Проводить інвентаризацію туристично-привабливих об’єктів на території області, в тому числі природно-заповідного фонду, історико-культурної спадщини, арт-площадок, систематизує інформацію про них, проводить роботу щодо сприяння розвитку інфраструктури та індустрії гостинності на території області.

2.3. Здійснює моніторинг інвестиційних пропозицій, проектів, майданчиків, об’єктів  у сфері туризму, які потребують залучення інвестиційних ресурсів, сприяє реалізації відповідних проектів.

2.4. Сприяє розвитку на території області різних видів туризму, зокрема сільського зеленого, водного, винного, екологічного тощо, бере участь у розробці актуальних туристичних маршрутів, готує аналітичні матеріали про стан та тенденції розвитку.

2.5. Бере участь у виконанні обласної програми зайнятості населення, здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємств, установ та організацій туристичної індустрії.

2.6. Проводить роботу щодо розроблення та реалізації актуальних заходів та проектів з розвитку міжнародного туризму на території області.

2.7. Бере участь у здійсненні заходів щодо міжнародного та міжрегіонального співробітництва з питань туризму, у розробці та реалізації заходів обласних програм соціально-економічного розвитку області та покращення інвестиційного клімату, міжнародних програм та проектів  розвитку туристичної  галузі, а також в межах своєї компетенції у виконанні заходів  з підготовки та проведення в області туристичного сезону.

2.8. Сприяє у межах своєї компетенції роботі підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямованій на покращення матеріально-технічної бази та якості послуг засобів розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів, а також діяльності туристичних закладів незалежно від форми власності, надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям туристичної сфери.

2.9. Бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставкових заходів, форумів, фестивалів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

2.10. Готує та забезпечує організаційно-технічне супроводження проектів розпорядчих документів голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

2.11. Готує проекти відповідей щодо виконання доручень голови обласної державної адміністрації та його заступників, на звернення та запити від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу.

2.12. Бере участь у підготовці плану роботи відділу, управління, Департаменту, проектів нормативних та організаційно-методичних документів, що стосуються відповідного напряму роботи відділу, та підготовці аналітичних матеріалів, звітів про результати цієї роботи.

2.13. В межах своєї компетенції надає консультативно-методичну допомогу фахівцям підрозділів місцевих органів виконавчої влади, забезпечує координацію та контроль діяльності підрозділів, фахівців місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії.  Здійснює заходи для поліпшення інноваційного клімату у туристичній сфері  області.

2.14. Виконує інші функції, які входять до компетенції відділу та згідно з покладеними на нього завданнями керівництвом відділу, управління, в тому числі обов’язки іншої  посадової особи відділу на час її відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо). У разі відсутності головного спеціаліста, його обов’язки виконує інша посадова особа відділу в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Умови оплати праці

 

Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 06.04.2016 №292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду На період відпустки державного службовця, за яким відповідно до Закону України «Про державну службу» зберігається посада державної служби.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою, що додається).

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка (форма додається).

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Документи приймаються до 1700 26 грудня 2016 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу 28 грудня 2016 року о 10:00

м. Херсон, пл. Свободи,1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щербачук Анна Вікторівна, 22-62-84

annasherbachuk@mail.ru

 Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, молодший бакалавр.
2. Володіння державною мовою Вільне

Спеціальні вимоги

1. Освіта

 

Вища освіта вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, молодший бакалавр.
2. Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України  «Про державну службу»;
3) Закон України  «Про запобіганням корупції»;
4) Закон України  «Про місцеві державні адміністрації»;
5) Закон України  «Про доступ до публічної інформації»;
6) Закон України  «Про звернення громадян»;
7) Закон України  «Про курорти»;
8) Закон України  «Про туристичну діяльність».
 4. Спеціальний досвід роботи

 5. Знання сучасних інформаційних технологій Знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення
 6. Особисті якості 1) аналітичні здібності;
2) дисципліна і системність;
3) інноваційність та креативність;
4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;
5) дипломатичність та гнучкість;
6) незалежність та ініціативність;
7) орієнтація на обслуговування;
8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Корисні посилання