УМОВИ проведення конкурсу посада: головний спеціаліст відділу з питань розвитку житлового господарства, благоустрою та комунального обслуговування управління благоустрою, розвитку житлового господарства та фінансово-організаційного забезпечення Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ОДА (категорія В)

15.12.2016 09:22:33

 

Загальні умови
Посадові обов’язки Основні посадові обов’язки:

1. Державний службовець, головний спеціаліст відділу повинен виконувати обов’язки які передбачено ст. 8 Закону України “Про державну службу”.

2. Для здійснення основних задач своєї діяльності головний спеціаліст відділу зобов’язаний:

2.1 Організовувати роботу та забезпечувати постійний контроль за розглядом звернень громадян, що надходять до Департаменту.

2.2. Здійснювати попередній розгляд звернень громадян, реєструвати  їх в програмі реєстрації та контролю за зверненнями громадян.

2.3. Вести облік звернень громадян  за «гарячою» телефонною лінією та контроль за їх виконанням.

2.4. Надавати директору Департаменту звернення разом із підготовленими до них проектами  резолюцій.

2.5. Відповідно до резолюцій директора Департаменту направляти звернення для опрацювання до виконавців та отримувати від них проекти відповідей для підпису керівництвом Департаменту.

2.6. Опрацьовувати звернення громадян та готувати на них проекти відповідей.

2.7. Забезпечувати організацію особистого прийому громадян директором Департаменту та особистих прийомів  його заступників.

2.8. Щокварталу готувати та надавати до обласної державної адміністрації погоджену з директором Департаменту аналітичну інформацію про стан контрольної діяльності управлінь Департаменту з розгляду звернень громадян.

2.9. Формувати справи звернень громадян.

2.10 Виконувати разові завдання керівництва Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.

2.11. Вести необхідну документацію згідно з номенклатурою справ відділу.

2.12. Відповідно до компетенції готувати матеріали для проведення нарад та інших заходів, які проводяться керівництвом.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3274 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця відповідно до Закону України  «Про державну службу» № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від  06 квітня                 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у                     2016 році».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника (до 30.06.2019 р.)
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік

Документи приймаються до 1700                        29 грудня 2016 року включно. Прийом документів здійснюється з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю  – з 8.00 до 15.45 за адресою:

73000, м. Херсон, просп.Ушакова, 47, каб. 418

Дата, час і місце проведення конкурсу 05 січня 2017 року о 0900

73000, м. Херсон, просп.Ушакова,47

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Стремська Олена Іванівна,

(0552) 26-16-33

dp-jkpek@khoda.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта бакалавр, молодший бакалавр
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне
Спеціальні вимоги
1 Освіта вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2 Знання законодавства 1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закону України «Про звернення громадян»;

6) Закон України «Про забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків»;

7) Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;

8) Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

3 Професійні чи технічні знання – відповідно до посадових обов’язків  з урахуванням вимог спеціальних законів;

– володіння методами аналітичного опрацювання інформації;

– комунікативні навички при спілкуванні з громадянами;

– знання правил ділового етикету та поведінки державного службовця.

4 Спеціальний досвід роботи
5 Знання сучасних інформаційних технологій вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння програми: MS Office (Word. Excel), Internet
6 Особистісні якості 1) аналітичні здібності

2) системність і самостійність в роботі;

3) самоорганізація;

4) дисциплінованість;

5) вміння працювати в команді

 

Корисні посилання