Умови проведення конкурсу посада: начальник відділу туристичної діяльності управління туризму та курортів Департаменту інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації (категорія Б)

23.11.2016 15:45:58

Посадові обов’язки:

 1. Забезпечує реалізацію на території області державної політики щодо розвитку рекреаційно-курортної сфери.
 2. Проводить роботу щодо збору статистичної інформації в сфері розвитку курортно-рекреаційного комплексу регіону, систематизує дані про інвентаризацію та паспортизацію туристично-рекреаційних об’єктів, їх категоризацію та сертифікацію, в тому числі збирає та узагальнює інформацію про кількість відпочиваючих, які відвідують область протягом курортно-туристичного сезону, про обсяги надходжень до бюджету від провадження туристичної діяльності, кількість створених робочих місць, аналізує динаміку росту показників розвитку курортно-рекреаційної галузі, сприяє проведенню інших аналітичних досліджень та прогнозів;
 3. Здійснює моніторинг курортно-рекреаційних об’єктів, територій природно-заповідного фонду області, земель курортно-рекреаційного призначення, будівництва та реконструкції туристично-рекреаційних закладів тощо;
 4. Бере участь у підготовці проектів щодо затвердження режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення, вносить пропозиції та реалізує заходи з розвитку курортів державного і місцевого значення;
 5. Готує експрес-інформації про результати діяльності відділу, узагальнює пропозиції до планів, звітів (тижневих, місячних, квартальних, річних) з питань, що стосуються діяльності відділу;
 6. Бере участь у розробці та реалізації заходів з підготовки та проведення в області курортно-туристичного сезону, в межах своєї компетенції виконанні заходів обласних програм соціально-економічного розвитку області, міжнародних програм та проектів  розвитку туристично-курортної  галузі.
 7. Бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставкових заходів, форумів, фестивалів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.
 8. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за раціональним використанням і охороною природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони.
 9. Сприяє у межах своєї компетенції роботі підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямованій на покращення матеріально-технічної бази та якості послуг засобів розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів, а також діяльності рекреаційно-курортних закладів незалежно від форми власності, надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям рекреаційно-курортної сфери.
 10. Готує та забезпечує організаційно-технічне супроводження проектів розпорядчих документів голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Умови оплати праці:

Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 06.04.2016 №292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році»

Призначення на посаду: безстрокове.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів:

Освіта – вища освіта за спеціальністю,  освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст.

Досвід роботи – на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобіганням корупції»;
 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
 5. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 6. Закон України «Про звернення громадян»;
 7. Закон України «Про курорти»;
 8. Закон України «Про туристичну діяльність».

Професійні чи технічні знання:  діловодства; знання та володіння мовними нормами і культурою мовлення;  основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Знання сучасних інформаційних технологій:  вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

 Особисті якості:

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

 1. Копія паспорта громадянина України.
 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою, що додається).
 3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
 4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
 5. Заповнена особова картка встановленого зразка (П 2-ДС, форма додається).
 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Документи приймаються до 17 00 07 грудня 2016 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу:

12 грудня 2016 року о 10:00, м. Херсон, пл. Свободи,1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Щербачук Анна Вікторівна, 22-62-84, annasherbachuk@mail.ru.

 

Корисні посилання