УВАГА! Оголошено конкурс з визначення програм, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2020 році!

25.01.2019 08:25:26
УВАГА! Оголошено конкурс  з визначення програм, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2020 році!

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 927 «Про організацію та оголошення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету», Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації розроблено накази від 21 січня 2019 року № 09 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році», яким затверджено оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році, та від 21 січня
2019 року № 10 «Про утворення конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році», яким затверджено склад конкурсної комісії.

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

(ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації від 21.01.2019 № 09)

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році

Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації оголошується конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році (далі – Конкурс).

Мета Конкурсу – розвиток  партнерства з громадськими об’єднаннями ветеранів та  залучення їх до розв’язання завдань соціального спрямування цільових груп населення Херсонської області відповідно до визначених пріоритетних напрямів.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами) (далі – Порядок).

Конкурсні пропозиції для участі в Конкурсі можуть подавати громадські об’єднання ветеранів, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення Конкурсу.

Громадське об’єднання ветеранів може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Програми (проекти, заходи), що подаються  для участі в Конкурсі, мають бути спрямовані на забезпечення таких пріоритетних завдань:

- реалізація громадськими об’єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів) соціального спрямування, пов’язаних із захистом прав і свобод, задоволенням суспільних та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про реабілітацію жертв  репресій комуністичного тоталітарного режиму  1917 – 1991 років»;  

- культурно-просвітницька діяльність;

- розвиток громадянського суспільства;

- сприяння активному довголіттю ветеранів.

У межах Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

- проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку);

- проведення спортивно-реабілітаційних заходів;

- проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за «круглим столом» та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

- проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

- розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання з комерційною метою.

Програми (проекти, заходи) можуть включати вищевказані види діяльності, але не обмежуватись цим переліком.

У межах Конкурсу не можуть бути підтримані програми (проекти, заходи), які:

- спрямовані на підтримку політичних партій, провадження діяльності релігійного або політичного характеру;

- фінансуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор відповідного конкурсу;

- фінансуються за іншими бюджетними програмами;

- спрямовані на отримання прибутку;

- передбачають оплату посередницьких послуг, придбання основних засобів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів та ін.), надання (виплату) цільовим групам населення призів (якщо їх вартість перевищує 10 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня відповідного року),  матеріальних допомог, грантів тощо, оплату фуршетів та банкетів;

- не відповідають обласному рівню виконання.

Обласний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) передбачає провадження проектної діяльності більш ніж у половині районів Херсонської області та/або забезпечення участі в такій діяльності осіб з більш як половини районів області.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) можуть бути передбачені  адміністративні витрати в розмірі не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

Проекти, що подаються для участі в Конкурсі, мають бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Конкурсна пропозиція повинна містити документи, передбачені пунктом 7 Порядку, за формами, затвердженими  розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 28 березня 2018 року № 229 «Про затвердження форм документів для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка  за рахунок коштів обласного бюджету», зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області 28 березня 2018 року за № 9/1692.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника Конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі. Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові Конкурсу.

Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету однієї програми (проекту, заходу) становить не більше 20 тис. грн.

Переможець Конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15% необхідного обсягу фінансування у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів.

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення  по
28 лютого 2019 року включно, щодня, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Потьомкінська, 13а, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, каб.1, з 09.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 13.00). Електронні копії конкурсних пропозицій надсилаються на електронну адресу: dp-soczah@khoda.gov.ua.

Консультації та додаткова інформація за телефоном  (0552) 46-72-94.

Конкурс розпочинається  з  дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації оголошення про проведення Конкурсу та завершується після прийняття конкурсною комісією рішення щодо визначення переможців Конкурсу й обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) кожної програми (проекту, заходу).

 СКЛАД

(ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації від 21.01.2019 № 10 )

конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році

 

Князєва Олена Володимирівна

-

заступник директора Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації – начальник управління соціального  захисту населення, голова конкурсної комісії  

Абсава Людмила Олександрівна

-

голова правління громадської організації «Глобальний погляд», заступник голови Громадської ради при обласній державній адміністрації, завідувачка кафедри «Фінанси і кредит» Херсонського економічно-правового інституту, проектний менеджер (Фонди ЄС),
код ЄДРПОУ 40174698

 Лемещенко Катерина Борисівна

-

начальник відділу пенсій та персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян управління соціального захисту населення Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, заступник голови конкурсної комісії

Марчук Андрій Ігорович

-

голова громадської організації «Товариство воїнів- учасників, ветеранів АТО на Сході України»,
код ЄДРПОУ 39570493

Мудрий Денис Васильович

-

головний спеціаліст відділу економічного аналізу управління фінансово-економічної роботи Департаменту соціального захисту населення

Полив’янна Марія Олександрівна

-

головний спеціаліст відділу пенсій та персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян управління соціального захисту населення Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, секретар конкурсної комісії

Саханович Марія Миколаївна

-

голова Херсонського обласного відділення громадської організації «Українська спілка в’язнів - жертв нацизму», код ЄДРПОУ 26284851

Славич Петро Григорович

-

голова Херсонської обласної організації Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, код ЄДРПОУ 25649492

Столяр Володимир Пилипович

-

голова Херсонської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), код ЄДРПОУ 24117184

Фролова Лариса Михайлівна

-

голова Херсонської обласної організації Організації ветеранів України, код ЄДРПОУ 14114003

Додатки:

Форма заяви про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансована підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

Форма опису програми (проекту, заходу) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Форма довідки про отримання конкурсної пропозиції, що надається організатором конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Форма підсумкового звіту про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)

Корисні посилання