Херсонська обласна державна адміністрація (м. Херсон, пл. Свободи,1) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, начальника відділу спорту та організаційної роботи (категорія «Б»)

26.12.2016 09:31:13

Основні посадові обов’язки:

 1. Забезпечує на території області реалізацію державної політики стосовно фізичної культури та спорту.
 2. Здійснює контроль за якісним і своєчасним виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України.
 3. Керує роботою та визначає ступінь відповідальності працівників відділу спорту та організаційної роботи, відділу фізкультурно-масової, фінансової та кадрової роботи.
 4. Координує діяльність обласних спортивних федерацій, обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств і відомств, підвідомчих управлінню організацій.
 5. Координує та контролює ефективність використання бюджетних коштів на розвиток фізичної культури та спорту.
 6. Забезпечує державний контроль та координує роботу дитячо-юнацьких спортивних закладів.
 7. Контролює стан матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та спорту, вживає заходів щодо її відповідності встановленим нормам.
 8. Забезпечує пропаганду здорового способу життя та ствердження спортивного авторитету області.
 9. Координує роботу структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту районних державних адміністрацій, районних, міських, селищних, сільських виконавчих комітетів депутатських рад, підприємств, установ та організацій.
 10. Організовує роботу щодо соціального захисту провідних спортсменів та тренерів області.
 11. Розробляє проекти обласних програм, нормативних актів, що належать до компетенції управління в сфері фізичної культури і спорту.
 12. Контролює виконання законодавчих та нормативних актів, наказів Міністерства молоді та спорту України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації.
 13. Забезпечує формування та виконання річного, місячних планів-календарів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Херсонської області та кошторисів витрат на їх проведення у межах наданих повноважень.
 14. Здійснює аналіз стану та тенденції розвитку сфери фізичної культури і спорту в області, ходу виконання програм, планування та контролю підготовки спортивного резерву та приймає відповідні рішення.
 15. Забезпечує розгляд питань щодо присвоєння спортивних розрядів, кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам, почесних та спортивних звань, відзначення державними нагородами, призначення обласних стипендій, надання категорій спортивним школам.
 16. Організовує роботу з розгляду працівниками відділу та організаційної роботи звернень громадян, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.
 17. Готує та подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність.
 18. Сприяє залученню позабюджетних коштів для подальшого розвитку фізичної культури і спорту.
 19. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації у межах своєї компетенції з організації фізкультурно-спортивної роботи, змістовного відпочинку, дозвілля дітей та молоді;
 20. Виконує доручення начальника управління, готує доповідні записки, проекти наказів з питань, що стосуються його компетенції.
 21. Подає пропозиції начальнику управління про матеріальне та моральне заохочення працівників управління та покладання стягнень, інші питання службової діяльності.
 22. Веде особистий прийом громадян.
 23. Очолює атестаційну, експертну та конкурсну комісії при управлінні.
 24. Бере за дорученням начальника управління участь у колегіях Міністерства молоді та спорту України, обласної державної адміністрації, обласної ради депутатів.
 25. Виконує інші завдання та обов’язки у межах своїх повноважень.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України «Про державну службу» № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році».

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Досвід роботи: на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою. Спеціальна вимога до спеціального досвіду роботи: досвід роботи у сфері фізичної культури та спорту не менше 3 років.

Знання законодавства: Конституція України; Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування  в Україні», «Про фізичну культуру і спорт»; Кодекс законів про працю України;   нормативно-правова база сфери фізичної культури і спорту; інші законодавчі та підзаконні акти, що регламентують діяльність управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації. Професійні чи технічні знання: відповідно до посади знання законодавства у галузі фізичної культури і спорту, в тому числі: порядок фінансування фізкультурно-спортивних заходів, організація роботи установ, закладів фізкультурно-спортивної спрямованості, призначення категорій дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порядок формування збірних команд області з видів спорту, порядок призначення категорій тренерам, присвоєння спортивних розрядів та звань.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості: управлінські здібності; висока відповідальність; дипломатичність та гнучкість; вимогливість і об’єктивність; вміння працювати в стресових ситуаціях;  ініціативність;  орієнтація на саморозвиток.

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби , письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби  до 1700 13 січня 2017 року.

Конкурс буде проведено 17 січня 2017 року о 1000  за адресою м. Херсон, пл. Свободи,1.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом управління персоналом  апарату обласної державної адміністрації за телефоном 22-32-79, vd-kadr@khoda.gov.ua.

Корисні посилання