Інформація про проведення відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах

27.06.2019 10:07:12
Інформація про проведення відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах

Херсонська обласна державна адміністрація (організатор земельних торгів) відповідно до статей 12, 122, 135 – 137 Земельного кодексу України, відповідно до розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 27 травня 2019 року № 407 «Про затвердження переліку земельних ділянок, у тому числі в комплексі з водними об’єктами, право оренди на які може бути реалізовано на земельних торгах у формі аукціону», проводить відбір виконавців земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок на території Херсонської області.

Дані про земельні ділянки:

1. Збурївська сільська рада, Голопристанський район (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки 530 га в комплексі з водними об’єктами із земель водного фонду, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (10.07), кадастровий номер не присвоєний.

2. Збурївська сільська рада, Голопристанський район (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки 8,5 га в комплексі з водним об’єктом 2,30 га із земель водного фонду, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (10.07), кадастровий номер не присвоєний.

3. Збурївська сільська рада, Голопристанський район (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки в комплексі з водним об’єктом 8,2 га в комплексі з водним об’єктом 2,90 га, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (10.07), кадастровий номер не присвоєний.

4. Круглоозерська сільська рада, Голопристанський район (за межами населеного пункту), загальна площа земельної ділянки в комплексі з водним об’єктом 34 га із земель водного фонду, цільове призначення – для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (10.08), кадастровий номер не присвоєний.

Умови відбору виконавця земельних торгів, які будуть використовуватися комісією під час конкурсного відбору:

1. Виконавець забезпечує організацію та проведення земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів. Витрати (видатки) здійснені виконавцем на проведення земельних торгів відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

2. Під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями:

- проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема має бути зазначено вид документації із землеустрою, оцінки земель, містобудівної документації та паспорта водного об’єкту, яку пропонує розробити претендент та які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- пропозиція про вартість виконання робіт у розрізі видів послуг, з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат по кожному лоту окремо, пов’язаних з виконанням робіт;

- строк виконання робіт (у календарних днях);

  • кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що були розроблені претендентом протягом попередніх 12 місяців;
  • кількість технічних документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що були розроблені претендентом протягом попередніх 12 місяців, погодженні та затвердженні в установленому порядку;

- кількість паспортів водних об’єктів розробка яких забезпечена претендентом протягом попередніх 12 місяців;

- кількість підготовлених протягом попередніх 12 місяців лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, кількість із них проданих, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;

- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації.

У разі залучення учасником до виконання окремих видів робіт третьої особи на умовах субпідряду – додатково надати відповідний договір субпідряду, укладений між учасником та третьою особою, та документи, що підтверджують право третьої особи виконувати роботи, до виконання яких вона залучається.

Примітка: враховуючи, що по кожному лоту різні завдання на виконання робіт які буде передбачатися договором та які необхідно буде виконати для остаточного формування кожного лоту, комісією по відбору виконавця земельних торгів враховуватиметься тільки та інформація яка необхідна для формування лоту по окремій земельній ділянці.

Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з організації та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів продажу та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією про вартість виконання робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конкурсна пропозиція (документація) претендентів на кожну земельну ділянку подається в окремому запечатаному конверті, який у місцях склеювання скріплюється печаткою претендента і мають містити пропозицію про вартість виконання робіт у розрізі видів послуг, з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат по кожному лоту окремо, пов’язаних з виконанням робіт.

На запечатаному конверті робиться відмітка: «Цінові пропозиції щодо вартості підготовки лоту до проведення земельних торгів з продажу прав оренди на земельну ділянку площею ______ га державної власності розташовану в ___________ районі Херсонської області».

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав конкурсну документацію або подана ним конкурсна документація є неповною, або не подано усіх підтвердних документів, комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається

Перелік підтверджуючих документів, які подаються на відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів:

- заява про участь у відборі виконавців послуг з проведення земельних торгів;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – наявність у штаті учасника (за основним місцем роботи) не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників;

для проведення земельних торгів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та досвід роботи не менше трьох років у цій сфері;

Документальним підтвердженням є копії ліцензій (у разі їх наявності), кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів,

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, у якому має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Строк подання документації – до 12 липня 2019 року (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи – пров.Козацький, 10, м.Херсон, 73000, Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації (4 пов., каб.6).

Дата розгляду документів та проведення відбору виконавця торгів – 16 липня 2019 року, м.Херсон, пл.Свободи,1, зал засідань.Корисні посилання