ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 2 щодо необхідності проведення протруєння насіння ярих зернових культур станом на 27.02.2017 року

27.02.2017 13:57:52

На сьогодні кожний агроном знає, яке велике значення для отримання гарного вражаю  дає протруєння насіння. У Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні  зазначено понад 170 видів протруйників  майже для всього насіння.  Основна мета протруєння -  знищення інфекційного начала як на посівному матеріалі так і захист молодих проростків на перших стадіях росту від патогенів у ґрунті. Насіння, доведене до посівних кондицій, може мати як внутрішню, так і зовнішню інфекцію, тому його обробка захисними та стимулюючими препаратами є обов'язковим заходом інтенсивної технології в рослинництві. Сучасні хімічні препарати одночасно із значною токсичністю для збудників хвороб і шкідників також виявляють стимулюючу дію на насіння, підвищують його схожість та енергію проростання, а отже, й врожайність сільськогосподарських культур. Як свідчать наукові дослідження та передовий досвід, урожайність зернових культур, завдяки передпосівній обробці насіння, підвищується на 15-20%,  а кукурудзи - на 7-12%. Протруєння насіннєвого матеріалу - єдиний спосіб ефективно обмежити розвиток деяких хвороб та шкідників.

Якість протруювання залежить від початкового стану посівного матеріалу, правильно обраного препарату для обробки насіння, обов’язкового дотримання регламентів його застосування.

Протруйники за характером дії на патоген поділяють на контактні та системні. Перші не проникають усередину насіння, а діють на збудника хвороби під час безпосереднього контакту з ним. До цієї групи належать препарати на основі таких діючих речовин: тирам, флудіоксоніл. Системні – проникають у тканини та судинну систему насінини і рухаються нею. Препарати системної або контактно-системної дії забезпечують захист як від внутрішньої, так і поверхневої інфекцій, а протягом періоду від появи сходів до фази кущення – проти внутрішньої та аерогенної інфекцій. Для протруювання використовують препарати різних хімічних груп. Препарати на основі однієї діючої речовини мають незначний спектр дії, тому частіше застосовують комбіновані препарати. Слід враховувати також спектр дії і біологічну ефективність сучасних препаратів для протруювання насіння. Збудники що  містяться на поверхні насіння (спори твердої сажки), або міцелій заселяє зовнішню оболонку (види Fusarium, Hеlminthosporium). У випадку, якщо міцелій грибів проникає у насінину, препарати контактної дії будуть недостатньо ефективними. Для контролю сажкових грибів ефективними є препарати на основі карбоксину і тираму, хоча розвиток фузаріозних кореневих гнилей вони контролюють гірше. Препарати на основі триазолів: диніконазол-М, дифеноконазол, тебуконазол, тріадименол, тритіконазол, ципроконазол, флутріафол, імазаліл, ефективні проти збудників твердої та летючої сажок, а також знижують ступінь інфікування та розвитку збудника борошнистої роси, особливо на ранніх стадіях розвитку рослин. Препарати на основі бензимідазолів (беноміл, карбендазим і тіабендазол) ефективні проти патогена снігової плісняви, проте менш ефективні проти сажкової інфекції. Завдяки тривалому періоду захисної дії, препарати із класів бензимідазолів, триазолів і ціанопіролів (флудіоксоніл) високоефективні проти збудників фузаріозної і гельмінтоспоріозної етіології.

При виборі протруйника також  необхідно враховувати погодно-кліматичні умови регіону. Препарати триазольної групи (диніконазол-М, тебуконазол, тритіконазол) за умов недостатнього зволоження та високих температур під час сівби і проростання насіння можуть затримувати появу сходів. Тому насіння, протруєне такими препаратами слід висівати на оптимальну глибину, або на 1–2 см менше оптимальної. За таких же умов використання препаратів на основі карбоксину і тираму буде більш ефективним. Основним показником ефективності протруювання, безумовно, є обсяг збереженого урожаю. Тому для досягнення максимального ефекту при протруюванні насіння та отримання високих урожаїв, необхідно чітко дотримуватись технологій вирощування культури та проведення комплексу заходів захисту рослин протягом вегетаційного періоду.

Під час протруювання насіння потрібно дотримуватися рекомендованих норм використання препаратів. Підвищення норм витрати пестицидів негативно впливає на схожість насіння, а надмірне зменшення їх призводить до зниження ефективності обробки та утворення резистентних (стійких проти фунгіцидів) форм збудників грибних захворювань.

Основний спосіб протруювання посівного матеріалу - обробка суспензіями препаратів з нормою витрати води 10-15 л/т насіння. Останніми роками розроблено й широко впроваджено варіант цієї технології - інкрустація насіння. Різниться вона зі звичайним напівсухим протруюванням тим, що в робочу рідину (суспензію) додають клеїльні речовини. Водорозчинні полімери створюють пухку капсулу й утримують навколо насінини діючу речовину.

Корисні посилання