Інформаційне повідомлення про проведення електронної консультації з громадськістю на тему: «Проектний підхід до розвитку туризму Херсонської області у контексті залучення міжнародної донорської допомоги»

01.11.2020 14:19:13

 

Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронну консультацію

Управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації

Назва питання, винесеного на обговорення

Проектний підхід до розвитку туризму Херсонської області у контексті залучення міжнародної донорської допомоги.

 

У сучасному світі існує успішна практика залучення донорської допомоги  метою впровадження локальних інноваційних проектів. Донорські організації (міжнародні асоціації, державні установи, комерційні структури, громадські некомерційні об’єднання та інш.) стають джерелом додаткового фінансування для реалізації проектів розвитку територій. За їх допомогою здійснюється ефективна підтримка проектів, які не є прибутковими, але відіграють важливу роль для розвитку суспільства або громади (соціальні ініціативи, проведення наукових досліджень, навчань та інші суспільно корисні цілі). Важливою умовою реалізації донорської допомоги є не лише потреба в розумінні певної проблеми, формування ідеї, а й наявність варіантів її перспективного вирішення та реалізації, обґрунтування наявної потреби.

Управління туризму та курортів пропонує надсилати до розгляду актуальні теми, ідеї проектів з розвитку туристичної галузі області для подальшого обговорення та надання підтримки у їх написанні (ідентифікації проблеми, визначенні чіткої мети, завдань, очікуваних результатів, оцінки ефективності, формуванні плану реалізації) аналізу зацікавлених сторін, пошуку потенційних донорів, оформленні концептуальної ноти, заявки

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення

Представники туристичної галузі Херсонської області, інститути громадянського суспільства, об’єднанні територіальні громади

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Проведення електронної консультації спрятиме налагодженню комунікації для успішної реалізації проектів, спрямованих на розвиток туризму в Херсонській області

Електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень

Письмові пропозиції приймаються на електронну адресу [email protected] до 15 грудня 2020 року

Номер телефон, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

(0552) 49 55 50

Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Мітюхіна Руслана

 

Корисні посилання