Інформаційне повідомлення про проведення електронної консультації з громадськістю на тему: «Покращення туристичної інфраструктури та якості сервісу в умовах децентралізації на Херсонщині»

09.03.2021 09:04:15

 

Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронну консультацію

Управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації

Назва питання, винесеного на обговорення

Покращення туристичної інфраструктури та якості сервісу в умовах децентралізації на Херсонщині.

Проблема незадовільного стану туристичної інфраструктури та якості сервісу в туризмі є актуальним питанням розвитку вказаної галузі. На міжнародному туристичному рику якість інфраструктури та обслуговування вважається найефективнішою зброєю у конкурентній боротьбі й у кінцевому результаті сприяє підвищенню економічної ефективності туризму, створенню мультиплікаційного ефекту щодо супутніх сфер економіки. На цей час на території Херсонської області спостерігаються диспропорції розвитку туристичної  інфраструктури та якості надання туристичних послуг у розрізі окремих районів і територіальних громад.

Вказані диспропорції вимагають системного підходу до управління галуззю. Важливим завданням для територіальних громад є створення репутації високої якості обслуговування гостей, вивчення і впровадження передового досвіду, нових технологій у сферах транспорту, житлово-комунального господарства, зв’язку, медицини, рекреаційної системи, екології та загальної культури. Надані туристичні послуги мають бути комплексними та своєчасними, відповідати очікуванням і фізичним можливостям споживачів. Такі показники мають забезпечуватися колективними зусиллями представників туристичної галузі за підтримки територіальних громад, районних державних адміністрацій, облдержадміністрації та профільних відомств.

Тож з метою покращення туристичної інфраструктури та якості сервісу на території області пропонуємо представникам громадянського суспільства долучитися до обговорення вищезазначеного питання шляхом надання пропозицій та зауважень. Інформаційні повідомлення, що надійдуть в рамках консультації будуть опрацьовані та враховані при проведенні підготовки до літнього туристичного сезону 2021, а також під час розробки Концепції розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2021-2025 роки

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення

Представники туристичної галузі, інститути громадянського суспільства, територіальні громади (міські, селищні, сільські) Херсонської області

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Проведення електронної консультації сприятиме налагодженню продуктивної комунікації задля впровадження заходів, спрямованих на покращення туристичної інфраструктури та якості сервісу в окремих територіальних громадах та області в цілому

Електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень

Письмові пропозиції приймаються на електронну адресу [email protected] до 30 березня 2021 року

Номер телефон, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

+38 (066) 724 0424

Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Мітюхіна Руслана

 

Корисні посилання