Інвестиції з країн – членів ЄС у Херсонську область у І півріччі 2019 року

10.09.2019 13:12:12
Інвестиції з країн – членів ЄС у Херсонську область у І півріччі 2019 року

Станом на 01 липня 2019 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав 226,1 млн дол. США та у порівнянні з відповідним показником на початок 2019 року збільшився на 21,1 млн дол. США, або на 14,9%.

Надходження з країн – членів Європейського Союзу, склали 177,1 млн дол. США або 78,3% від загального обсягу, та зросли на 13,5 млн дол. США, або на 8,2%, проти відповідного показника на 01 січня 2019 року.

У розрахунку на одну особу населення області на початок липня 2019 року припадало 217,2 дол. США іноземних інвестицій.

Слід зазначити, що аналіз державних статистичних спостережень у сфері надходження прямих іноземних інвестицій у Херсонську область упродовж 2014 – 2019 років дозволяє зробити висновок, що нерезиденти з країн – членів Європейського Союзу, незмінно залишаються головними інвестиційними партнерами Херсонщини, оскільки питома вага їх внесень за останні п’ять років та I півріччя 2019 року у середньому становить майже 80%.

Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу нерезидентів) в економіку Херсонської області у 2014 – 2019 роках,
млн дол. США

За географією надходжень структура прямих іноземних інвестицій в області протягом останніх п’яти років суттєво не змінилася. Протягом І півріччя 2019 року до списку лідерських позицій серед головних 11 країн-інвесторів Херсонської області, на які на сьогодні припадає понад 80% внесеного іноземного капіталу, входили 5 країн – членів ЄС, а саме:

  1. Республіка Кіпр (126,6 млн дол. США, або 56,0%);
  2. Королівство Швеція (13,7 млн дол. США, або 6,1%);
  3. Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії (5,4 млн дол. США, або 2,4%);
  4. Королівство Нідерландів (2,5 млн дол. США, або 1,1%);
  5. Федеративна Республіка Німеччина (2,0 млн дол. США, або 0,9%).

 

Питома вага внесень найбільших країн-інвесторів – членів Європейського Союзу, у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у Херсонської області, станом на 01 липня 2019 року, %

Провідною сферою економічної діяльності за обсягами залучених  інвестицій іноземних інвесторів залишається промислове виробництво, у якому на 01 липня 2019 року зосереджено 166,2 млн дол. США, або 73,5% від загального обсягу внесених прямих іноземних інвестицій в області, зокрема переробна промисловість – 129,5  млн дол. США, або 57,3%.

Крім того, у сферу промислової діяльності, пов’язану з постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, інвестовано 36,6 млн дол. США, або 16,2% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в області.

На даний час найбільш вагомими об’єктами здійснених іноземних інвестицій нерезидентами з країн – членів Європейського Союзу, є наступні підприємства:

  • ПрАТ «Чумак», ТОВ «Дунапак Таврія»;
  • ТОВ «Віндкрафт Україна»;
  • ТОВ «Данон Дніпро»;
  • ТОВ «Сивашенергопром»;
  • ПрАТ «Херсонський нафтопереробний завод».

Корисні посилання