Чергове засідання постійно діючої комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонської обласної державної адміністрації

16.03.2021 16:15:45
Чергове засідання постійно діючої комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонської обласної державної адміністрації

    16 березня 2021 року в онлайн режимі проведено чергове засідання постійно діючої комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонської обласної державної адміністрації з порядком денним: «Про результати роботи членів Комісії та осіб відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонської обласної державної адміністрації».

    Члени комісії заслухали виступ заступника голови комісії, завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації Яцика В.М., який повідомив, що членами Комісії та особами відповідальними за проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонської обласної державної адміністрації проведено наступну роботу:

  • проведено ідентифікацію корупційних ризиків. Під час ідентифікації корупційних ризиків визначено вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань. Проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють їх діяльність на предмет виявлення норм щодо здійснення органом влади дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення. Проведено дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища (кожен по своєму суб’єкту) на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності з питань, визначених Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади;

  • проведено оцінку корупційних ризиків за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення;

  • розроблено пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків.

    Сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації проаналізовано та узагальнено надані особами, відповідальними за проведення оцінки корупційних ризиків в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах обласної державної адміністрації, формальні визначення результатів ідентифікації корупційних ризиків, які містять опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення, а також запропоновані заходи із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

    На підставі вищевказаного, комісією затверджено формальне визначення результатів ідентифікації корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

    Сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації в установлений законодавством термін скласти звіт за результатами оцінки корупційних ризиків, який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також заходи із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

    Звіт подати на затвердження голові обласної державної адміністрації та для прозорості висвітлити його на сайті обласної державної адміністрації.

Корисні посилання