Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, як інституція з впровадження дорадництва

22.07.2016 10:11:30
Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, як інституція з впровадження дорадництва

Побудова та результативне функціонування сучасної інноваційної моделі розвитку аграрного сектора в значній мірі залежить від організації забезпечення оперативною та достовірною інформацією про наукові досягнення і конкретні інновації в економічній, соціальній, технічній, технологічній, біологічній та інших сферах товаровиробників усіх форм власності і сільського населення, що сприятиме підвищенню загального рівня освіченості, зміні стереотипності мислення та залученню інвестицій у розвиток вітчизняного сільського господарства.

Сучасні тенденції розвитку агропромислового комплексу потребують підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільського господарства в умовах ринкової економіки, опрацювання практично-теоретичної інформації з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо, своєчасного виконання планів соціально-економічного розвитку, формування громадянського суспільства, поширення та впровадження у виробництво сучасних  технологій, новітніх досягнень науки і техніки.

Успішність аграрного сектора в значній мірі залежить від його динамічності щодо освоєння новітніх технологій, використання ринкової кон’юнктури, а також організаційних змін, необхідних для його поступального розвитку.

На сьогоднішній день саме Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, який виконує завдання зреалізації державної аграрної політики та впровадження державного управління у сферах сільського господарства (рослинництва, тваринництва, садівництва, виноградарства), харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій, став осередком інкубації та поширення знань за вищезазначеними напрямками, взявши на себе функції дорадництва.

Соціально-економічні потреби суспільства, рівень розвитку сільськогосподарського виробництва та продовольчої безпеки держави потребують системності у поширенні спеціалізованих знань з розбудови аграрної сфери.

З цією метою серед аграріїв області, фахівцями Департаменту із залученням висококваліфікованих спеціалістів профільованих та спеціалізованих установ системно опрацьовуються новітні технології та інноваційні механізми, що можуть бути залучені в розвиток агропромислового виробництва.

Департамент агропромислового розвитку, як інституція дорадництва, сприяє підвищенню рівня знань та практичних навичок сільськогосподарських виробників та сільського населення, розвиває їх інтелектуальний рівень та формує нові мотиваційні механізми сталого розвитку сільської економіки. Надається організаційна, методична та практична допомога в реформуванні та досягненні більш ефективного агропромислового виробництва. Зокрема інструментом поширення інформації є конференції, форуми, наради, семінари, круглі столи, до проведення яких Департаментом постійно залучаться проекти міжнародної технічної допомоги, науковіта банківські установи та інші.

Так, під час проведення вищенаведених заходів представники проектів міжнародної технічної допомоги пропонують свої послуги в сфері надання технічної підтримки та грантового заохочення організаціям виробників і самостійним фермерам у створенні заготівельно-збутових кооперативів, локальних логістичних потужностей, водогосподарського комплексу шляхом придбання обладнання та техніки, на розробку проектно-кошторисної документації,а також просування їхньої продукції на Європейські ринки.

Проводяться навчання сільгосптоваровиробників області з питань впровадження на підприємствах харчової і переробної промисловості та аграрної сфери системи якості, сертифікації за міжнародними стандартами. Науковими установами, як Херсонської області (Інститут зрошуваного землеробства НААН, Херсонський державний аграрний університет), так і інших регіонів (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (м. Чернігів), надаються аграріям Херсонщини практичні рекомендації по вирощуванню сільськогосподарських культур, а такожпропозиції щодо наукового супроводження зазначеного процесу.

Банківські установи пропонують сільгосптоваровиробникам фінансові послуги в сфері кредитування на придбання сільгосптехніки, поливно-мастильних та насіннєвих матеріалів. Зокрема, Херсонська філія ПАТ «МАРФІН БАНК» пропонує сільгосптоваровиробникам області індивідуальні фінансові програми, головними особливостями яких є надання коштів на поповнення оборотного капіталу, закупівлю обладнання, техніки;надання позикових коштів на термін до 12 місяців з можливістю автоматичного продовження за схемою (+ 3 / + 6 місяців) за умови дотримання бездоганної фінансової дисципліни; розрахунок ліміту фінансування в розмірі до 50% від витрат компанії на посівну чи збиральну кампанії; встановлення індивідуального графіка погашення заборгованості в залежності від виду продукції і сезонності бізнесу;можливість застосування оптимальних процентних ставок виходячи з економічної доцільності проекту, доброго рівня крос-селлинг за проектом. Крім того, вказаним банком пропонуються наступні кредитні програми: – «Сезонний Аграрний» – придбання сировини, ПММ, добрив, насіння і т.д.; – «Інвестиційний Аграрний» – придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва не старше 15 років; – «Кредитна лінія Аграрна» – даєможливість використовувати кредитні кошти в міру необхідності і погашати заборгованість за наявності вільних грошових коштів, якщо позичальник користуєтеся поточним рахунком для розрахунків з контрагентами;-

«Факторинг Аграрний» – банківська послуга, суть якої полягає в тому, що сільгосптоваровиробник постачає свій товар і замість очікування оплати від дебітора протягом терміну відстрочки (30-90 днів), отримуєте в день поставки до 80% від суми накладної назад в оборот.З метою поліпшення інвестиційно-інноваційного клімату в області, налагодження бізнес-контактів, ознайомлення із сучасними інноваційними технологіями та технікою, розширення ринків збуту та впровадження систем управління безпечності і якості сільськогосподарської продукції, Департаментом агропромислового розвитку, в рамках агропромислової виставки «Фермер», щороку, у лютому місяці, проводяться конференції, під час яких розглядаються актуальні питання щодо підвищення результативності та ефективності залучення інвестиційних джерел, збільшення прибутковості підприємств, розбудови тепличних комплексів, запровадження сучасних інноваційних технологій в сільському господарстві та розширення ринків збуту до країн ЄС та Азії. Також надається кон’юнктура ринку, як по країні так і за її межами, прогнози виробництва та ціни на плодоовочеву продукцію в сезоні. Розглядаються питання щодо необхідності впровадження агровиробниками на своїх підприємствах систем стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, що є обов’язковою умовою для виходу її на зовнішні ринки.

Також, у березні 2016 року, для сільгосптоваровиробників області, Департаментом агропромислового розвитку за участю Проекту міжнародної технічної допомоги «Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва», який реалізується на території Херсонської області асоціацією MEDA (Канада), проведено конференцію «Форум послуг у сфері агропромислового комплексу». Під час вказаного заходу розглядалися питання щодо використання посадкового матеріалу, систем живлення та захисту рослин, переробки, зберігання, сертифікації та якості плодоовочевої продукції, а також проблем ведення бізнесу та стратегії розвитку виробництва плодоовочевої продукції.Водночас, з метою забезпечення продовольчої безпеки області та держави, а також отримання сільгосптоваровиробниками Херсонщини підтримки в частині проведення посівної та збиральної компанії, Департамент агропромислового розвитку постійно інформує аграріїв щодо можливості укладання форвардних контрактів з ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».Крім того, 09 червня 2016 року Департаментом агропромислового розвитку проведено нараду, під час якої розглядалися питання щодо налагодження, на взаємовигідних умовах, співпраці комерційних структур з сільгосптоваровиробникамиобласті в умовах проведення ними посівної та збиральної компанії. Зокрема, «Концерн Галнафтогаз» (мережа АЗК «ОККО») запропонував впровадження форвардних закупівель та аграрних розписок. Так, до початку інтенсивних польових робіт мережа АЗК «ОККО» забезпечує аграріїв пальним, добривами, іншими матеріалами в необхідних обсягах, а розраховуються вони за ці товари продукцією майбутнього урожаю. Співпраця відбувається через механізми аграрних розписок – досить нового та перспективного для українського ринку інструмента забезпечення договорів.Для сільгоспвиробників перевагами цієї програми є можливість не відволікати значні обігові кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів, а також забезпечення гарантій збуту вирощеного зерна та іншої продукції. Як партнер, до проекту залучена страхова компанія «Універсальна», яка страхуватиме ризики агровиробників. «Концерном Галнафтогаз» пропонуються низькі ставки фінансування, чесне і прозоре ціноутворення, швидке ухвалення рішень при укладенні форвардних контрактів і пальне найвищої якості. Водночас, керівник відділу закупок компанії «AvangardLogisticGroup LTD» запропонував аграріям співробітництво в напрямку вирощування бобових культур та льону. При цьому зазначена компанія бере на себе зобов’язання надавати сільгосптоваровиробнику науковий супровід з вирощування цихкультур, а також  забезпечувати насіннєвим матеріалом та засобами захисту рослин.

Окресливши механізми діяльності Департаменту у сфері дорадництва, які реалізовуються через здійснення інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сільській місцевості, та шляхом дослідження соціально-економічних проблем сільської місцевості з розробкою відповідних варіантів їх розв’язання, можна з впевненістю говорити про поступове досягнення стійкого економічного ефекту від зазначеної діяльності, зокрема щодо стимулювання розвитку малого підприємництва на селі та, як наслідок, збільшення обсягів надходжень до місцевих бюджетів, підвищення дохідності сільськогосподарського виробництва та сприяння у підвищенні рівня зайнятості населення на селі.

Корисні посилання