Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації повідомляє про необхідність отримання в установленому законодавством порядку дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктами господарювання.

03.09.2019 08:33:36
Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації повідомляє про необхідність отримання в установленому законодавством порядку дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктами господарювання.

Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації повідомляє про необхідність отримання в установленому законодавством порядку дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктами господарювання.

До стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря можна віднести генератори, міні електростанції, газозварювальне обладнання (установки), опалювальні пристрої, інженерно-технічне устаткування готелів, ресторанів (витяжки, дефлектори, мангали, печі), ємності для зберігання пального, гноє та послідосховища, цеха дерево та металообробки, фарбувальні цеха, зерносховища та інше.  Наголошуємо, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а об’єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Статтею 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» передбачено, що підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов’язані:

  • здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;
  •  вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;
  • забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;
  • забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;
  • здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;
  • здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;
  •  заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;
  • заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;
  • забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;
  • забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок.

Водночас, суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зобов’язані своєчасно і в повному обсязі сплачувати збори за забруднення навколишнього природного середовища. Відповідно до Податкового кодексу України підприємства, установи, організації та громадяни-підприємці зобов’язані сплачувати податковий збір за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Екологічний податок – загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря. При відсутності дозволу на викиди не можна провести сплату із-за відсутності показників масової витрати та обсягів викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, що є порушенням чинного природоохоронного законодавства. Відповідно, при несвоєчасному отриманні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, подальше здійснення господарської діяльності підприємства вважатиметься як таке, що суперечить чинному природоохоронному законодавству. Інформацію щодо отримання дозволів можна отримати на сайті офіційному веб-сайті Департамету: http://ecology.ks.ua/  або за тел. 26-31-95.

Таким чином, отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не тільки покращить якість атмосферного повітря в області але і забезпечить відповідні бюджетні надходження до бюджетів різних рівнів.

Корисні посилання