Державна фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

11.06.2020 12:00:19
Державна фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Постановою КМУ від 03 червня 2020 року № 447 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою КМУ від 07 лютого 2020 року № 106, якою дещо змінено умови надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам.

Зокрема, прийнятими змінами знято обмеження щодо напрямків діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які можуть скористатися фінансовою підтримкою та обов’язкової кількості у ньому членів, а також розширено перелік вітчизняної техніки та обладнання, шляхом виключення умови щодо їх відповідності з переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Таким чином, скористатися державною фінансовою підтримкою, можуть сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, до складу яких входить одне і більше фермерських господарств, а інші — фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

Фінансова підтримка на придбання вітчизняного обладнання для виробництва, збирання, зберігання, переробки, визначення якості, сортування та фасування сільськогосподарської продукції та техніки для її транспортування, надається кооперативам шляхом компенсації 70 % вартості техніки та обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більш як 3 млн. гривень на один кооператив, за умови попередньої оплати кооперативом 100 % вартості і податку на додану вартість за придбані та одержані у поточному році техніку та обладнання, а також у разі залучення кооперативом банківського кредиту на строк до одного року в уповноваженому банку у національній валюті під заставу техніки та обладнання, що придбавається, на умовах попередньої оплати кооперативом 30 % вартості і податку на додану вартість.

Кооператив може скористатися фінансовою підтримкою протягом бюджетного року кілька разів на загальну суму, яка не перевищує граничної суми.

Для отримання фінансової підтримки кооператив до 1 жовтня подає до одного із уповноважених банків заявку та наступні документи:

 • копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кооперативу (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі рослинництва);
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, в паперовій або електронній формі;
 • інформацію від Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин про власників і наявну кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі тваринництва);
 • інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва);
 • баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою, а кооперативи, зареєстровані у поточному році, копії, –  фінансового звіту за останній звітний період, що передує поданню заявки, за встановленою формою;
 • копію договору з постачальником техніки та обладнання;
 • копію платіжного доручення (у разі компенсації кредиту – про сплату 30 % вартості техніки та обладнання, у разі компенсації вартості – про оплату 100 % їх вартості);
 • акт приймання-передачі техніки та/або обладнання;
 • копію видаткової накладної;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

Форми заявок для отримання фінансової підтримки визначаються Мінекономіки.

 

Корисні посилання