Державна підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства діє!

28.04.2020 14:26:15
Державна підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства діє!

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2020 № 279 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

Отримувачами бюджетних коштів є:

суб’єкти господарювання- юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи - підприємці, що провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства.

Як отримати часткове відшкодування?

ü За придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю(після закладення насаджень) у розмірі до 80 відсотків вартості (без ПДВ);

 • За проведені роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт у розмірі до 30 відсотків вартості (без ПДВ).

Крок 1. Закласти насадження та/або провести роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення.

Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:

 • заявку;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
 • документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;
 • проєктну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників та затверджену Мінекономіки проєктну документацію на створення виноградників технічних сортів;
 • акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінекономіки формами;
 • акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за встановленою Мінекономіки формою;
 • реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.
 • сертифікати на садивний матеріал (у разі проведення посадки насаджень).

для вітчизняного виробництва - сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу;

для ввезеного на митну територію України -фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.

Крок 3. Подати документи до 01 жовтня поточного року до обласної комісії (Департаменту  розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА).

Крок 4. Отримати протягом листопада-грудня 2020 року бюджетні кошти на поточні рахунки відкриті у банку.

Важливо знати! Часткове відшкодування вартості садивного матеріалу здійснюється після закладення насаджень, а за спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення після повного завершення монтажних робіт.

 • 3а нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, у розмірі до 30 відсотків вартості (без ПДВ).

Крок 1. Завершити будівництво (реконструкцію) об’єкта.

Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:

 • заявку;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
 • типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” - для часткового відшкодування вартості нового будівництва об’єктів;
 • типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” - для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;
 • засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проєктної документації;
 • акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Увага! Для розрахунку відшкодування вартості реконструйованого об’єкта не включається балансова вартість об’єкта на початок реконструкції.

Крок 3. Подати документи до 01 жовтня поточного року до комісії Мінекономіки.

Крок 4. Отримати протягом листопада-грудня 2020 року бюджетні кошти на поточні рахунки відкриті у банку.

 • За придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали у розмірі до 30 відсотків вартості (без ПДВ) після завершення пусконалагоджувальних робіт;
 • За придбані техніку та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві згідно з визначеним Мінекономіки переліком у розмірі до 30 відсотків вартості (без ПДВ).

Крок 1. Придбати лінії, техніку та обладнання.

Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:

 • заявку;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії, заявленої на компенсацію;
 • акт приймання-передачі техніки та обладнання;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації);
 • первинні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість заявлених на компенсацію ліній, техніки та обладнання;
 • акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Крок 3. Подати документи до 01 жовтня поточного року до комісії Мінекономіки.

Крок 4. Отримати протягом листопада-грудня 2020 року бюджетні кошти на поточні рахунки відкриті у банку.

Важливо знати!  У 2020 році часткове відшкодування зможуть отримати також ті об’єкти, які будуть введені в дію з 1 січня по 30 вересня 2020 року (це стосується і робіт та основних засобів і матеріалів, які були проведені/придбані за цей період). А з 2021 року всі роботи/товари, які були проведені/придбані та об’єкти, які були придбані з 1 жовтня 2020 року по 31 грудня 2020 року, зможуть скористатися державною підтримкою у 2021 році та наступних роках.

Бюджетні кошти не надаються суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами або порушено щодо них справу про банкрутство, які перебувають у процесі реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як півроку заборгованості за податками та зборами, що контролюються контролюючими органами.

Сума бюджетних коштів, що надається протягом одного бюджетного року суб’єкту господарювання та пов’язаним із ним особам за даними напрямами державної підтримки не може перевищувати 25 млн. гривень.

Законодавчі акти за посиланням:

Постанова КМУ від18.03.2020 № 279 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vik-a279.

Наказ Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства «Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться часткова компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1274-19#n6.

За більш детальним роз’ясненням звертатись до департаменту  розвитку сільського господарства та зрошення облдержадміністрації за тел.42 27 54,  0954278283.

Корисні посилання