До уваги громадян, які мають статус особи, депортованої за національною ознакою!

07.08.2019 06:44:38

Уряд визначив Порядок повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або у разі їх смерті спадкоємцям таких осіб 

Відповідну постанову № 357 було прийнято на урядовому засіданні 24 квітня 2019 року.

Затверджений Порядок визначає процедуру повернення вилучених унаслідок депортації будівель, житлових будинків, іншого житла та іншого майна, які за наявності можливості (якщо будинок не зайнятий, а майно збереглося) повертаються особам, які мають статус депортованих осіб, або у разі їх смерті спадкоємцям таких осіб. Повертатимуть втрачене натурою або ж відшкодовуватиметься вартість вилучених унаслідок депортації будівель, житлових будинків, іншого житла та іншого майна у разі відсутності можливості їх повернення.

Для цього депортовані особи або їх спадкоємці не пізніше 3 років із дня набуття статусу депортованої особи мають подати за місцем знаходження майна до Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (уповноважений орган) заяву про повернення майна чи відшкодування його вартості.

Якщо майно, вилучене внаслідок депортації, перебуває на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, в АР Крим і м.Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, депортована особа або її спадкоємець мають право подати заяву до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування).

Після повного відновлення конституційного ладу України на зазначених територіях уповноважений орган протягом одного місяця передасть подану депортованою особою або її спадкоємцем заяву та копії документів, визначених у Порядку, до уповноваженого органу за місцезнаходженням майна депортованої особи.

У заяві зазначається, чи було надано депортованій особі під час повернення її до місця постійного проживання у власність житло, збудоване або придбане за рахунок державного або місцевих бюджетів, або компенсацію (часткову компенсацію) вартості майна за рішеннями органів влади колишнього СРСР, Кабміну України, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування.

До заяви додаються копії:

- паспорта громадянина України;

- посвідчення особи, депортованої за національною ознакою;

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для осіб, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, в АР Крим і м. Севастополі, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення);

- документів, що підтверджують право власності заявника на майно, а також інших документів (у тому числі архівних) про вилучення майна, його якісні характеристики (модель, марка тощо).

Для відшкодування вартості вилученого майна подаються такі документи:

для майна (крім земельних ділянок, вільних від забудов) – звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

для земельної ділянки, вільної від забудов, – звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, складений відповідно до Закону «Про оцінку земель».

Якщо будівлі та споруди не збереглися або неможливо здійснити їх оцінку відповідно до Закону про оцінку майна, їх вартість визначить комісія з розгляду питань щодо повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або їх спадкоємцям, утворена уповноваженим органом, відповідно до фактичної площі за діючими на день розгляду показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіоні, зменшеної на відсоток їх зносу, або за рішенням суду.

Незалежна оцінка майна, експертна грошова оцінка земельних ділянок здійснюється на дату оцінки, що передує даті подання заяви. При цьому строк дії звіту про оцінку майна, звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлюється рік від дати оцінки, що зазначається у звітах.

Заяву депортованої особи або її спадкоємця не зареєструють у разі недотримання строку подання заяви; неподання відповідних вищеназваних документів (зокрема рішення суду в разі встановлення факту належності майна депортованій особі або її спадкоємцю в судовому порядку); закінчення строку дії звіту про оцінку майна, звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки (у разі наявності).

Відповідний орган після прийняття рішення комісією про відшкодування вартості майна відшкодує його вартість поетапно протягом 5 років. При цьому одноразово виплачується не менше ніж 1/5 частина нарахованої суми відшкодування.

У разі смерті депортованої особи після прийняття відповідного рішення вартість майна відшкодовується її спадкоємцям.

Відшкодування здійснюється за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в держбюджеті, бюджеті АР Крим та бюджетах місцевого самоврядування, інших коштів, передбачених на такі цілі.

Корисні посилання