Дорадництво – шлях до самостійності громад

23.09.2020 11:20:51
Дорадництво – шлях до самостійності громад

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

У цьому понятті, наведеному у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», чи не найважливішими є слова «реальна здатність» та «самостійно». Мало мати право сільській громаді вирішувати власні проблеми, треба ще й вміти ним скористатися самостійно. А для цього потрібні знання. Активні знання, знання, що породжують дію. Потрібні активні громадяни, активні громади. Допомогти їм стати такими – одна із найважливіших справ сьогодення. І велику роль у цій справі можуть і повинні відіграти сільськогосподарські дорадчі служби.

Кардинальні зміни в аграрному секторі економіки України, що відбулися за останні роки в процесі здійснення земельної та аграрної реформи, формування на засадах приватної власності на землю і майно десятків тисяч фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств, а також декілька мільйонів особистих селянських господарств, обумовили зіткнення з багатьма виробничими та організаційними проблемами.

 Зрозуміло, що селянам потрібна допомога фахівців дорадчих послуг. На сьогодні є державна підтримка дорадчих служб і компенсація вартості отриманих соціально-спрямованих дорадчих послуг.

Слід сказати, що дорадча служба – це довготермінова інвестиція у знання, яка дозволить більш ефективно використовувати як кошти селян, так і бюджетні ресурси та/або залучені інвестиції. Головний наслідок діяльності дорадчих служб – це, насамперед, підвищення доходів сільськогосподарських підприємств та сільських домогосподарств завдяки запровадженню нових технологій, захисту земельних і майнових прав сільського населення і зростання його зайнятості, комплексне вирішення соціально-економічних проблем сільських громад (наприклад, створення та утримання громадських пасовищ, передача та утримання об’єктів соціальної сфери), підвищення спроможності органів місцевого самоврядування вирішувати проблеми місцевих громад, розвиток  громадянського суспільства через допомогу у створенні і діяльності громадських організацій у сільській місцевості. До важливих соціальних наслідків сільськогосподарської дорадчої діяльності слід віднести й зміну психології селянина: покладатися, в першу чергу на власні знання, вміння, на власні сили.

Корисні посилання