Довідка про стан справ у промисловому комплексі Херсонської області за січень - травень 2019 року

30.07.2019 09:20:10

Поточна ситуація

У січні – травні 2019 року індекс промислової продукції порівняно з січнем – травнем 2018 року склав 105,6% (по Україні – 100,9%).

Збільшеннюіндексу сприялопідвищенняна 0,6% обсягів виробництва  харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, на 15,5% виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, на 12,6% у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на 15,4% у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, на 19,6% у металургійному виробництві, на 19,6% у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

При цьому допущено зменшення обсягів виробництва промислової продукції на 15,3%у легкій промисловості, на 26,8%у машинобудуванні.

Індекси промислової продукції за 2018-2019 роки, %

 

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробіввипуск продукції збільшився у виробництві олії та тваринних жирів – на 4,3%. Водночас, зменшився випуск у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів на 22,0%, готових кормів для тварин – на 17,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 9,0%, напоїв – на 8,1%, молочних продуктів – на 2,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,1%, інших харчових продуктів – на 0,5%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 0,2%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшився випуск розчинів бетонних, готових для використання, на 21,1 тис.т, сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) – на 16,1 тис.т, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 7,7 тис.т.

В галузі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 34,8% зменшилося виробництво електричної енергії, яке становило 696,4 млн кВт*год,а також на 9,5% пари та гарячої води (теплоенергія, вироблена і відпущена), що склало 423,7 тис. Гкал.

Структура промислового виробництва області за січень-травень 2019 року, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – травень 2019 року склав 12 879 654,3 тис. грн,що на 1 180 061,7 тис. грн абона 10,1% більше показника за січень – травень 2018 року (11 699 592,6 тис. грн).

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2018-2019 роки, млн.грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень – травень 2019 рокусклав12 356,8 грн, що на1228,3 грнабо на11%більшепоказника за січень – травень 2018 року(11 128,5 грн).

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення по містах та районах області за січень-травень 2019 року

 

У травні 2019 року середньооблікова кількість штатних працівників на промислових підприємствах області становила 24561 осіб, що на 794 особи або 3,2% менше, ніж було задіяно у травні 2018 року, та на 170 осіб або 0,7 % менше ніж у квітні 2019 року.

Заробітна плата штатних працівників промислового комплексу у травня 2019 року склала 9317 грн, що на 1823 грн або 24,3% більше її розміру у травні 2018 року та на 449 грн або 5,0 % більше рівня заробітної плати у квітні 2019 року. Вказаний розмір заробітної плати на 15,8 % більше середнього рівня по регіону та у 2,2 рази вище мінімальної заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата працівників промислового комплексу області за 2018 –2019 роки

Здійснюючи аналіз діяльності підприємств промислового комплексу визначено коло основних проблем розвитку промисловості, а саме:

1. Значна орієнтованість виробництва на експорт, низька здатність виробничих підприємств оперативно реагувати на коливання зовнішньої кон’юнктури.

2. Низька конкурентоспроможність значної частки продукції вітчизняного виробництва, невідповідність промислового виробництва потребам внутрішнього ринку.

3. Висока затратоміскість, матеріало- і енергоємність виробництва.

4. Низький рівень інвестиційної й інноваційної активності суб’єктів економічної діяльності.

5. Промисловий комплекс здебільшого орієнтований на виробництво ресурсомісткої та екологічно брудної проміжної продукції при низькій ефективності державних механізмів регулювання «провалів ринку» та відсутності усталених стимулів до інвестування в інновації.

6. Недостатня забезпеченість підприємств кваліфікованими кадрами робочих професій.

Для розв’язання вказаних проблемних питань Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік передбачені наступні основні напрями підтримки промислового комплексу області:

сприяння запровадженню механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання, спрямованих на відшкодування витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць, проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність;

створення умов для активізації співпраці між промисловими підприємствами та закладами професійної (професійно-технічної) і вищої освіти шляхом утворення навчально-виробничого центрів з підготовки висококваліфікованих спеціалістів виробничих професій на базі промислових підприємств області;

сприяння переходу галузей місцевого машинобудування для агропромислового комплексу на виробництво безпечного для довкілля промислового обладнання з метою випуску продуктів харчування, які відповідатимуть європейським стандартам і вимогам до якості та екологічної безпечності продовольства;

сприяння утворенню спільних підприємств, які виготовлятимуть продукцію на основі сучасних технологій з використанням кращих зразків іноземної елементної бази;

залучення ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» до забезпечення потреб ПАТ «Укрзалізниця» в якісному залізничному транспорті та розвитку залізничної інфраструктури України;

подальше залучення підприємств області до системи технічного регулювання, стандартизації та метрології, яка гарантуватиме безпечність промислової продукції, що вводиться в обіг, забезпечуватиме ефективне регулювання ділового середовища та сприятиме інтеграції до глобальних виробничих мереж;

надання допомоги у створенні індустріальних парків на територіях промислових підприємств області, а також розвитку промислових зон міст обласного та районного значення;

надання практичної допомоги для розширення мережі філій ТОВ «Швейна фабрика «ВіД» на території області.

 

Корисні посилання