Довідка про стан справ у промисловому комплексі Херсонської області за січень - травень 2019 року

09.08.2019 07:35:56

Поточна ситуація

У січні – травні 2019 року індекс промислової продукції порівняно з січнем – травнем 2018 року склав 105,6% (по Україні – 100,9%).

Збільшенню індексу сприяло підвищення на 0,6% обсягів виробництва  харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, на 15,5% виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, на 12,6% у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на 15,4% у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, на 19,6% у металургійному виробництві, на 19,6% у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

При цьому допущено зменшення обсягів виробництва промислової продукції на 15,3% у легкій промисловості, на 26,8% у машинобудуванні.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції збільшився у виробництві олії та тваринних жирів – на 4,3%. Водночас, зменшився випуск у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів на 22,0%, готових кормів для тварин – на 17,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 9,0%, напоїв – на 8,1%, молочних продуктів – на 2,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,1%, інших харчових продуктів – на 0,5%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 0,2%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшився випуск розчинів бетонних, готових для використання, на 21,1 тис.т, сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) – на 16,1 тис.т, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 7,7 тис.т.

В галузі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 34,8% зменшилося виробництво електричної енергії, яке становило 696,4 млн кВт*год, а також на 9,5% пари та гарячої води (теплоенергія, вироблена і відпущена), що склало 423,7 тис. Гкал.

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – травень 2019 року склав 12 879 654,3 тис. грн, що на 1 180 061,7 тис. грн або на 10,1% більше показника за січень – травень 2018 року (11 699 592,6 тис. грн).

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень – травень 2019 року склав 12 356,8 грн, що на 1228,3 грн або на 11% більше показника за січень – травень 2018 року(11 128,5 грн).

У травні 2019 року середньооблікова кількість штатних працівників на промислових підприємствах області становила 24561 осіб, що на 794 особи або 3,2% менше, ніж було задіяно у травні 2018 року, та на 170 осіб або 0,7 % менше ніж у квітні 2019 року.

Заробітна плата штатних працівників промислового комплексу у травня 2019 року склала 9317 грн, що на 1823 грн або 24,3% більше її розміру у травні 2018 року та на 449 грн або 5,0 % більше рівня заробітної плати у квітні 2019 року. Вказаний розмір заробітної плати на 15,8 % більше середнього рівня по регіону та у 2,2 рази вище мінімальної заробітної плати.

 

Здійснюючи аналіз діяльності підприємств промислового комплексу визначено коло основних проблем розвитку промисловості, а саме:

1. Значна орієнтованість виробництва на експорт, низька здатність виробничих підприємств оперативно реагувати на коливання зовнішньої кон’юнктури.

2. Низька конкурентоспроможність значної частки продукції вітчизняного виробництва, невідповідність промислового виробництва потребам внутрішнього ринку.

3. Висока затратоміскість, матеріало- і енергоємність виробництва.

4. Низький рівень інвестиційної й інноваційної активності суб’єктів економічної діяльності.

5. Промисловий комплекс здебільшого орієнтований на виробництво ресурсомісткої та екологічно брудної проміжної продукції при низькій ефективності державних механізмів регулювання «провалів ринку» та відсутності усталених стимулів до інвестування в інновації.

6. Недостатня забезпеченість підприємств кваліфікованими кадрами робочих професій.

 

Першочерговими завданнями для розв’язання нагальних проблемних питань державного значення, що сприятимуть поступовому розвитку промислового виробництва, особливо машинобудування області, вважаємо наступне:

Проблема: несприятливі умови для ведення зовнішньоекономічної діяльності державними підприємствами, особливо суднобудування.

Специфіка докобудування (тривалий цикл будівництва доку від одного року до 3-х й більше років; висока трудомісткість робіт; значний обсяг і номенклатура ресурсів, що використовуються; висока матеріало- та енергоємність виробництва та зростання цін на ці ресурси, нерівномірність витрат ресурсів на різних етапах будівництва, особливо на початковому) впливає на використання власних обігових коштів, вкладання та відволікання їх на тривалий період в вигляді НЗВ.

Дієвою підтримкою держави для державних підприємств могли стати умови кредитування довгострокових замовлень підприємств суднобудування державними банками, а саме:

- надання кредитів по пільговим кредитним ставкам;

- надання кредитів по пільговим кредитним ставкам для здійснення капітальних інвестицій в модернізацію та розвиток виробничої інфраструктури підприємства на підставі інвестиційних проектів;

- надання державних гарантій/резервних акредитивів/ для фінансування (кредитування) будівництва великих плавучих споруд для іноземних замовників;

Крім цього, враховуючи поточний стан інфраструктури ВМС ЗСУ необхідне сприяння Президента України, КМУ та Міністерства оборони України щодо включення до державного оборонного замовлення на 2019 рік закупівлі та постачання Військово-Морськими Силам Збройних Сил України причалів ПЖ-61У виробництва ХДЗ «Палада».

 

Проблема: низький рівень інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу країни технікою вітчизняного виробництва.

Ринок сільгосптехніки поступово заповнює продукція іноземного виробництва. Орієнтація на закупівлю імпортної сільськогосподарської техніки є недоцільною як з економічного, так і соціального боку, оскільки для цього щороку потрібно понад 4-5 млрд. доларів США. В таких умовах необхідна підтримка держави у створенні нової вітчизняної сільськогосподарської машинобудівної продукції.

З метою реалізації інвестиційного проекту «Створення спільного виробництва зернозбиральних комбайнів SKIF 280 Superior», який пройшов експертизу і отримав позитивний висновок Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 січня 2018 року № 101-2018, пропонуємо відпрацювати механізм його фінансування шляхом компенсації:

- частини відсоткової ставки за кредитом у розмірі облікової ставки Національного банку України (для ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» – 8 - 10%, потреба у коштах на 2018 рік – 11 млн грн);

- частини основної заборгованості за кредитом у розмірі 20 – 25% (якщо у 2018 році із загальної суми 300 млн грн передбачається освоїти 150 млн грн, то сума компенсації становитиме 30 – 37,5 млн грн).

Для цього необхідно доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України розробити проект Державної цільової програми розвитку виробництва зернозбиральних комбайнів на період до 2023 року, керуючись положеннями Закону України «Про державні цільові програми» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм».

Для успішної реалізації вказаної програми за доцільне внести зміни до:

1. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 року № 104 (згідно з цією постановою у державному бюджеті передбачаються кошти на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі, код програми 2801180), доповнивши пункт 3 новим абзацом наступного змісту:

«реалізації проекту створення спільного виробництва зернозбиральних комбайнів».

2. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 року № 300 (відповідно до даної постанови у державному бюджеті передбачаються кошти на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами, код програми 2801030), доповнивши пункт 4 новим абзацом наступного змісту:

«Запровадити компенсацію відсоткової ставки у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, позичальникам – виробничим підприємствам машинобудування в галузі агропромислового комплексу, які забезпечують створення умов для запровадження серійного виробництва зернозбиральних комбайнів, у тому числі за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею матеріалів, комплектуючих, обладнання для виробництва зернозбиральних комбайнів».

3. Переліку пріоритетних галузей економіки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 843-р, доповнивши пункт 1 словами «виробництво зернозбиральних комбайнів підприємствами машинобудування в галузі агропромислового комплексу».

 

Проблема: недостатня кількість тягового рухомого складу АТ «Укрзалізниця».

За підрахунками фахівців АТ «Укрзалізниця» для здійснення перевезень необхідно закупити 210 машин, а також провести капітальний ремонт й модернізації з подовженням терміну служби для 428 одиниць. Загалом у капітальний ремонт та модернізацію тягового рухомого складу намічено інвестувати майже 3 млрд грн. У 10 разів більших інвестицій - 29,5 млрд грн - потребуватиме закупівля нових електровозів.

Протягом 2018 року ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» у співпраці з Мінекономрозвитку України був підписаний          3-сторонній меморандум з Корпорацією China Railway Rolling Stock (CRRC), світовим лідером з виробництва електровозів та 2-сторонній меморандум із заводом-виробником CRRC Datong. В цих меморандумах ПрАТ «КЗЕЗУ» був погоджений всіма сторонами як підприємство, на якому буде виконуватись локалізація електровозів для АТ «Укрзалізниця», що постачатимуться в Україну. На даний час відбувається опрацювання фінансового механізму оплати електровозів китайському заводу-виробнику.

Для реалізації вказаного проекту вважаємо за доцільне Кабінету Міністрів України розглянути можливість фінансування цього проекту через «Укрексімбанк» за аналогією з фінансуванням поставок тепловозів виробництва General Electric.

 

Крім цього відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік основними напрямами роботи підтримки промислового комплексу області визначено:

сприяння запровадженню механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання, спрямованих на відшкодування витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць, проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність;

створення умов для активізації співпраці між промисловими підприємствами та закладами професійної (професійно-технічної) і вищої освіти шляхом утворення навчально-виробничого центрів з підготовки висококваліфікованих спеціалістів виробничих професій на базі промислових підприємств області;

сприяння переходу галузей місцевого машинобудування для агропромислового комплексу на виробництво безпечного для довкілля промислового обладнання з метою випуску продуктів харчування, які відповідатимуть європейським стандартам і вимогам до якості та екологічної безпечності продовольства;

сприяння утворенню спільних підприємств, які виготовлятимуть продукцію на основі сучасних технологій з використанням кращих зразків іноземної елементної бази;

залучення ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» до забезпечення потреб ПАТ «Укрзалізниця» в якісному залізничному транспорті та розвитку залізничної інфраструктури України;

подальше залучення підприємств області до системи технічного регулювання, стандартизації та метрології, яка гарантуватиме безпечність промислової продукції, що вводиться в обіг, забезпечуватиме ефективне регулювання ділового середовища та сприятиме інтеграції до глобальних виробничих мереж;

надання допомоги у створенні індустріальних парків на територіях промислових підприємств області, а також розвитку промислових зон міст обласного та районного значення;

надання практичної допомоги для розширення мережі філій ТОВ «Швейна фабрика «ВіД» на території області.

Корисні посилання