ФГ «Асканяя-М»надано висновок з оцінки впливу на довкілля

06.09.2019 12:03:20
ФГ «Асканяя-М»надано висновок з оцінки впливу на довкілля

  За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, планованої діяльності «Нове будівництво напірного трубопроводу для встановлення 4-х додаткових дощувальних машин «Фрегат» від НС № 17 Р-2 Чаплинського УВГ для зрошення земель, що знаходяться в оренді ФГ «Асканія-М» на території Хлібодарівської сільської ради в Чаплинському районі Херсонської області», встановлено, що її метою є,організація зрошення на площі 55,72 га,орієнтовна протяжність напірного трубопроводу складає 1899 м, а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації вважає допустимим провадження вищезазначеної планованої діяльності.

 За результатами аналізу звіту з ОВД оцінено вплив планованої діяльності на об’єкти довкілля (атмосферне повітря, ґрунти, водне середовище, тваринний та рослинний світ, кількість очікуваних відходів, рівень шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення), а саме:

  • вплив на атмосферне повітря

техніка, яка використовується при будівельних та підготовчих роботах є незначним джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Забруднення атмосферного повітря буде мати тимчасовий характер на період проведення будівельних та монтажних робіт. В цілому вплив на повітряне середовище оцінюється як допустимий. 

  • шумове забруднення

під час проведення будівельних та монтажних робіт від дії машин та механізмів буде мати місце тимчасове шумове забруднення. Під час провадження планованої діяльності здійсненя шумового забруднення не передбачається.

  • вплив на водне середовище

джерелом зрошення для ділянки реалізації планованої діяльності є дніпровська вода з каналу Р-2, яка подається насосною станцією № 17. Зрошувальна вода такої якості не викликає засолення ґрунтів через низький вміст солей.Скидів зворотних вод у поверхневі водні об’єкти не передбачається.Негативного впливу на водне середовище не передбачається.

  • вплив на ґрунти

гідрогеолого-меліоративна обстановка на ділянці реалізації планованої діяльності характеризується як задовільна. Земельна ділянка характеризується задовільним станом та може бути використана для реалізації планованої діяльності за умови виконання передбачених меліоративних заходів, спрямованих на запобігання та зменшення залуження, засолення та осолонцювання ґрунтів  

  • вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти

цільове призначення земель, де планується провадження планованої діяльності – землі сільськогосподарського призначення. Рослини, які занесені до Червоної книги України та підлягають охороні, на території провадження планованої діяльності відсутні. Під час проведення будівельних і підготовчих робіт та провадження планованої діяльності негативного впливу на флору та фауну прилеглих територій не передбачається.

  • поводження з відходами

відходи, що утворюються у процесі функціонування системи зрошення утворюються в кількості 0,10 т. Середня тривалість поливного сезону складає 230 днів. У процесі будівництва системи зрошення утворюється 0,05 т відходів та у процесі прокладання траси трубопроводу утворюється 0,09 т відходів.

 Згідно з даними наведеними у звіті з ОВД реалізація планованої діяльність не суперечить вимогам та положенням чинного природоохоронного законодавства, вплив на довкілля визначається допустимим.

Корисні посилання