Гранти на створення демонстраційних центрів з дорощування молодняка телят

25.04.2018 09:45:40
Гранти на створення демонстраційних центрів з дорощування молодняка телят

Проект «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», надалі – «Кімонікс», запрошує подавати заявки на одержання грантів для інвестування діяльності, спрямованої на створення та налагодження ефективної роботи платформ (центрів) збору молодняка телят віком від 7 – 20 днів та промислового їх дорощування з використанням сучасних ефективних технологій, збалансованих кормів та належного ветеринарного догляду.

Проект «Агросільрозвиток» надасть гранти комерційним підприємствам або сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, які продемонструють свою спроможність впровадити нові технології утримання та дорощування молодняка великої рогатої худоби з використанням збалансованих кормів, в першу чергу місцевого виробництва, та впровадження міжнародних стандартів простежуваності безпечності продукції у виконанні проектів, які слугуватимуть демонстраційними моделями найкращої практики збору та промислового вирощування телят для реплікації та розширення в майбутньому.

Метою даної грантової програми є відпрацювання на демонстраційних моделях та поширення досвіду впровадження інвестиційних проектів у секторі розвитку ринків яловичини, залучення сировинного потенціалу господарств населення до промислового виробництва на ринкових засадах.

Конкретні цілі діяльності:

 • Створення двох демонстраційних платформ заготівлі молодняка ВРХ від особистих селянських та сімейних фермерських господарств та його  промислової відгодівлі;
 • Впровадження нових технологій утримання та відгодівлі молодняка ВРХ, які забезпечують зменшення втрат та збільшення продуктивності тварин;
 • Впровадження міжнародних стандартів простежуваності безпечності (НАССР);
 • Підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва (яловичини) на внутрішньому та зовнішніх ринках;
 • Збільшення обсягів експорту яловичини;
 • Залучення додаткових інвестицій та/або кредитів.

Проект, насамперед, підтримувати меті пропозиції, які демонструють найкращі практики для подальшого поширення та застосування у майбутньому.

Докладний опис грантового проекту

Грант повинен безпосередньо сприяти і забезпечити досягнення принаймні чотирьох з п’яти зазначених нижче результатів:

 • залучення не менше 50% молодняка ВРХ віком від 7 до 20 днів від особистих селянських та сімейних фермерських господарств з розрахунку від загальної кількості одночасного утримання на базі відповідного підприємства/кооперативу;
 • впровадження нових технологій утримання та вирощування телят віком до 130-150 днів, підвищення продуктивності на 15% у порівнянні до середньостатистичної;
 • впровадження міжнародних стандартів простежуваності безпечного утримання та вирощування телят;
 • залучення до проекту не менше 20 МСП та/або 500 особистих селянських і сімейних фермерських господарств – учасників ринку молодняка ВРХ;
 • збільшення продажу молодняка ВРХ на організованих ринках на 50% відповідного регіону у порівнянні з періодом до впровадження грантового проекту.

Грантові заявки, які показують більше фективну модель найкращої практики збору та промислового вирощування телят, отримають більш високу оцінку в процесі відбору для надання гранту. Тому важливо включити числові показники при визначенні очікуваних результатів

Хто може подаватися на конкурс:

Проект «Агросільрозвиток» планує відібрати 2 українські організації – комерційне не державне підприємство, що відноситься до малих і середніх підприємств (МСП), та сільськогосподарський обслуговуючий кооператив для досягнення визначених вище цілей. Такі організації повинні мати у власності або в довгостроковій оренді відповідні приміщення та інфраструктуру утримання поголів’я ВРХ, попередній досвід та кваліфікований персонал для догляду за тваринами, налагоджені ділові відносини з учасниками ринку, насамперед з особистими селянськими господарствами в зоні своєї діяльності.

У цілях проекту «Агросільрозвиток», малі та середні підприємства (МСП) і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК) матимуть такі визначення.

Малі сільськогосподарські підприємства – це підприємства, які на додачу до сімейних і сезонних працівників також мають штатних співробітників. Мале господарство повинне мати більше 10 (десяти), але менше 50 (п’ятдесяти) сімейних та сезонних працівників, певну кількість штатних працівників, але не більше ніж 50 (п’ятдесят) повністю і частково зайнятих робітників, включно із членами родин. Для цілей цієї діяльності підходять підприємства, які можуть продемонструвати фінансову звітність про реалізацію товарів за три або більше роки з річним оборотом не менше 1 млн. гривень, але не більше 15 млн. гривень.

Середні сільськогосподарські підприємства повинні мати значну кількість сезонних і частково зайнятих працівників, а саме, 50 або більше і 10 (десять) або більше штатних працівників. На відміну від малих господарств, штатні працівники на підприємствах середнього розміру повинні відігравати провідну роль в деяких управлінських і технічних рішеннях. Середні сільськогосподарські та несільськогосподарські підприємства мають продемонструвати фінансові звіти про реалізацію товарів за принаймні три роки на суму понад 15 млн. гривень, але не більше 100 млн. гривень на рік.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив є юридичною особою, створеною фізичними та / або юридичними особами, які є сільгоспвиробниками, що добровільно об’єдналися за допомогою загального членства для ведення господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісового господарства або рибництва, поставки товарів і матеріалів для членів кооперативу, надання послуг для задоволення економічних, соціальних та інших потреб на основі самоврядування.

Процедура подання заявки для участі в конкурсі

Заявки подаються українською мовою обсягом не більше 20 сторінок.

Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід подавати в електронному форматі на ел. адресу grants@ukraineards.com та з посиланням на RFA-08 у темі листа. Заявки мають бути подані не пізніше 18:00 годин 25 травня 2018 року. Заявки, надіслані пізніше встановленого часу, або такі, що не відповідають вимогам до подання (комплектності) документів, розглядатися не будуть.

Окрім форми заявки і бюджету, заявники повинні надати проекту «Агросільрозвиток» такі документи:

 • підписані і датовані необхідні засвідчення, перелічені в розділі ІІІ.А;
 • форму самооцінки Заявника;
 • копію чинних реєстраційних документів Заявника;
 • копію чинного статуту Заявника;
 • копію фінансових звітів за останні 3 роки.

Усі питання щодо цього ЗПЗ просимо надсилати на ім’я менеджера з питань закупівель та грантів Ігоря Лазаренка, на електронну адресу: grants@ukraineards.com. На прохання заявників проект «Агросільрозвиток» допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок і може надати консультацію щодо підготовки заявки

Передзаявочний семінар

Проект «Агросільрозвиток» проведе семінар з питань підготовки заявок 15 травня 2018 р. у своєму офісі за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, буд. 35, бізнес-центр «Європа Плаза», корпус 2, 6-й поверх з 10:00 до 12:00. Зазначений семінар дозволить зацікавленим заявникам, які відповідають критеріям прийнятності, поставити питання стосовно цього ЗПЗ і отримати пояснення щодо порядку заповнення аплікаційної форми. Зацікавлені заявники, які відповідають наведеним у Розділі ІІІ критеріям прийнятності та бажають взяти участь у семінарі, повинні підтвердити свою участь, надіславши інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові учасника і назву організації на ім’я менеджера з питань закупівель та грантів Ігоря Лазаренка, на адресу grants@ukraineards.com. Присутніми на семінарі можуть бути не більше двох представників від кожної організації. Підтверджуючи участь у семінарі, будь ласка, зазначте, чи має ця особа якісь особливі потреби в плані спроможності дістатися до приміщення, де проводитиметься семінар. Відшкодування витрат, пов’язаних з участю у семінарі, не передбачається.

 

Корисні посилання