Як призначається допомога малозабезпеченим сім’ям

15.08.2019 11:07:24
Як призначається допомога малозабезпеченим сім’ям

Для призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання потрібно надати такі документи:

- заяву; 
- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї;
- декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї;
- до декларації не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону  України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
- нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти;
- грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення,   безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення зазначених);  
- довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); 
- довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної  агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській  областях.   

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи  та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. 

До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною  формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані  особами з інвалідністю з  дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і здійснює догляд за нею; жінка та чоловік, які  проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних  дітей.

При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця  проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються  за денною  формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Дана соціальна допомога призначається з місяця звернення на 6 місяців, якщо протягом місяця подані всі необхідні документи. Управління соціального захисту видає заявнику повідомлення про прийняття заяви та документів із зазначенням дати прийняття.

Соціальна допомога призначається особам, які:

- працюють;
- в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією  центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння  своєму працевлаштуванню;
- доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми,  які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку  лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними  шестирічного віку;
- які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок  психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку;
- фізичних осіб, які надають соціальні послуги.

Соціальна допомога не призначається у разі, коли працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у закладах загальної середньої,  професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти  протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням  державної соціальної допомоги. 

Розмір даної допомоги визначається індивідуально з урахуванням різниці між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

У 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму становить: для працездатних осіб – 21 %, для дітей – 85 %, для осіб, які втратили працездатність та інвалідів 100 % від прожиткового мінімуму.     Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може бути більше ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

 

з січня 2019 року

з липня 2019 року

з грудня 2019 року

Для працездатних осіб 21%

403,41 (1921,00*21%)

421,47

(2007,00*21%)

441,42

(2102,00*21%)

для осіб,які втратили працездатність та інвалідів 100%

1497,00

1564,00

1638,00

Для дітей 85%

 

 

 

до 6 років

1382,10

1444,15

1512,15

від 6 до 18 років

1722,95

1800,30

1885,30

Від18 до 23 років (за умови  навчання)

1632,85

1705,95

1786,70

Доплата на дітей

 

 

 

До 6 років

250,00

Від 6 до 18 років

500,00

 

Приклад 1: Сім’я складається з 4 осіб (двоє дітей – 4 та 10 років, батько та мати), середньомісячний сукупний дохід сім’ї – 3000,00 грн. З 1 січня 2019 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги для сім’ї становить: 4222,38 грн (403,41 грн х 2 працездатних осіб + (1382,10 грн + 10% на дитину до 6 років) + (1722,95 + 10% на дітей до 18років). 

Розмір допомоги з січня 2019 року становить 1972,38 грн (4222,38 грн – 3000 грн+250 грн*+500 грн*)=1972,38 грн.

*Розмір соціальної допомоги (в тому числі і максимальний) збільшується на кожну дитину віком до 6 років у 2019 році на 250 грн та від 6 до 18 років на 500 грн.

Приклад 2: У складі сім’ї 2 особи: одинока мати – особа з інвалідністю 3 групи, та 12-річна донька – дитина одинокої матері.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає – 1510,50 грн: (пенсія матері + допомога на дитину одинокої матері). Рівень забезпечення з 1 січня 2019 року прожиткового мінімуму на дану сім’ю складає – 3564,54 грн: (для непрацездатної матері – 1497,00 гр. та для дитини одинокої матері віком від 6 до 18-ти років – 2067,54 грн (1722,95 + 20 %).

Розмір допомоги визначається наступним чином: 3564,54 грн – 1510,50 грн =  2054,04 грн + 500 грн (оскільки в сім’ї є неповнолітня дитина до 18-ти років, тому розмір допомоги буде збільшено на 500 грн.) = 2554,04 грн.

Корисні посилання