Компенсація за догляд: кому, як і скільки

08.08.2017 08:07:48

Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558, непрацюючим фізичним   особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку,   інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються  соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата. 
Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах: 
- 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи; 
- 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної     комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;
- 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.  
Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне  пенсійне страхування» (1058-15), та інвалідам, що надають соціальні  послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 Для призначення компенсації подають такі документи:

1) фізичною особою, яка  надає соціальні послуги:  
 - заява про згоду надавати соціальні послуги; 
  - паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
  - висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги; 
 - копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність  трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;  
  - заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи   особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»).
2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною): 
- заява про необхідність надання соціальних послуг; 
 - паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
 - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування  (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ;  
3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг: 
 - заява про необхідність надання соціальних послуг; 
 - копія свідоцтва про народження дитини; 
- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування. 
Відповідно до Порядку виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» установлено, що у 2017 році прожитковий мінімум для:

- працездатних осіб з 01 травня становить 1684 гривень, з 01 грудня – 1762 гривень;

- осіб, які втратили працездатність з 01 травня становить 1312 гривень, з 01 грудня – 1373 гривень.

Для визначення права на призначення компенсації рекомендуємо звертатися до органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міськвиконкомів.

Корисні посилання