Конкурс проектів з удосконаленняфункціональності й ефективногоуправліннязрошувальними системами

25.04.2018 06:29:58
Конкурс проектів з удосконаленняфункціональності й ефективногоуправліннязрошувальними системами

Проект USAID «Програмапідтримки аграрного і сільськогорозвитку в Україні» (ARDS), запрошуєподавати заявки на участь у проекті, спрямованому на поліпшенняроботиіригаційних систем.

Метою цієїпрограми є вдосконаленняфункціональності й ефективногоуправліннязрошувальними системами щоохоплюютьплощу до 100 га у пілотнихрегіонах проекту USAID «Підтримка аграрного і сільськогорозвитку»: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганськійобластях.

Цілідіяльності:

  • Відбірфункціонуючихзрошуваних систем, щоохоплюютьплощу до 100 га у пілотнихрегіонах проекту USAID «Підтримка аграрного і сільськогорозвитку»: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганськійобластях.
  • Вивченняінституційногопотенціалу та організаціїуправліннязрошувальними системами та водними ресурсами у відібранихорганізаціях/на підприємствах. Вивченнязадоволеностікористувачівіригаційних систем якістюнаданняіригаційнихпослуг.
  • Розробкарекомендаційщодопідвищенняефективності та ефективногоуправління кожною зрошувальною системою на основіаналізуотриманихданих.
  • Наданняпрофесійнихконсультаційщодопокращенняпродуктивностііригаційних систем та їхефективногоуправліннязацікавленими сторонами кожноїізобранихзрошувальних систем.

Проект, насамперед, підтримуватиметіпропозиції, якідемонструютьнайкращі практики для подальшогопоширення та застосування у майбутньому.

Проект ARDS плануєвідібрати до 15 працюючих систем зрошення за такимикритеріями:

  • якімаютьпроблеми з організацієюуправління, або не працюють (не можутьбутизапущені) через відсутністьуправління.
  • якімаютьплощу до 100 га;
  • якірозташовані в пілотних областях проекту ARDS

Зацікавленихучасників просимо надіслатизаповнену Форму анкети в електронномувигляді до 9 травня 2018 року на ім’я Владислава Карпенка, експерта проекту ARDS з питаньрозвиткубізнесу в сільськіймісцевості vkarpenko@ukraineards.com, з посиланням на «Конкурс проектів» у темі листа.

 

Корисні посилання