Нормативно-правова база по громадським ініціативам

17.01.2016 12:08:20

Закони України по громадським ініціативам:

Конституція України;
Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»;
Закон України «Про громадські об’єднання»;
Закон України «Про політичні партії в Україні»;
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
Закон  України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Укази Президента України по громадським ініціативам:

Указ Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації»

Постанови Кабінету Міністрів України по громадським ініціативам:

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 р. № 809 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 «Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»;
«Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним  державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 «Про реєстрацію символіки громадського об’єднання»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 «Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 316 «Про затвердження нового складу Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 968 «Про затвердження Порядку планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996»

Розпорядження Кабінету Міністрів України по громадським ініціативам:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48 «Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759 «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220 «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №  514 «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014—2015 роках»

Накази Міністерства юстиції України по громадським ініціативам:

Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1842/5 «Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про громадські об’єднання»;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012  N 1843/5 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань»;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012  № 1845/5 «Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань»

Міжнародні документи по громадським ініціативам:

Загальна декларація прав людини;
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
Європейська соціальна хартія;
Конвенція «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя  з  питань що  стосуються довкілля»

Корисні посилання