Нормативно-правові документи комісії ТЕБ та НС

20.01.2016 10:03:43

Постанова КМУ від 29 березня 2002 року № 415
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415
Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету

Постанова КМУ від 26 січня 2015 року № 18
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року № 18 
Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Нормативно-правові акти з питань оборонної роботи

Закони України:

«Про національну безпеку України»:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

«Про місцеві державні адміністрації»:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14

«Про військовий обов’язок і військову службу»:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12

«Про правовий режим воєнного стану»:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19

«Про оборону України»:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

«Про альтернативну (невійськову) службу»:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12

«Про державну таємницю»:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

Постанови Кабінету Міністрів:

«Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу» від 10 листопада 1999 року № 2066 (зі змінами):
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2066-99-%D0%BF

«Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» від 27 вересня 2017 р. № 733:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF#n3

Регіональні програми:

«Про програму запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016 – 2020 роки (зі змінами)»:
http://old.khor.gov.ua/1302-pro-programu-zapobigannya-viniknennyu-ta-likvidatsiyi-nadzvichaynih-situatsiy-avariy-operativnogo-reaguvannya-na-nih-u-hersonskiy-oblasti-na-2016-2020-roki/

«Про програму забезпечення оборонних заходів та надання допомоги військовим частинам (установам) у Херсонській області на 2018 –2020 роки (зі змінами)»:
https://drive.google.com/file/d/1gCstQUsv7pddVqjL5OHGlvNEzY1Zvrb1/view

Розпорядження голови обласної державної адміністрації:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ByDBXdALZHQ_ZUtJTzRjTW85T1U

Корисні посилання