Новий Закон – нові можливості!

18.03.2016 11:54:37
Новий Закон – нові можливості!

17 березня відбулося чергове навчання працівників апарату обласної державної адміністрації, яке проводила Янас Оксана Миколаївна, заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній республіці Крим та м. Севастополі. Вона ознайомила присутніх з основними засадами нового Закону України «Про державну службу»,  прийнятого Верховною Радою України 10 грудня 2015 року (№ 889-VІІІ).

Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.

За Законом політичні посади і посади державних службовців чітко розмежовані, окремі категорії посад виводяться з державної служби. Таким чином обмежується політичний вплив на державних службовців.

Набір кадрів відбувається лише через «прозорі» конкурси. Законом визначається процедура створення комісії, яка обиратиме державних службовців. Крім того представники громадянських об’єднань, наукових установ та інші експерти, які входять до складу конкурсної комісії, відтепер підпадають під дію Закону «Про запобігання корупції» і повинні оприлюднювати свої декларації.

Внесено суттєві зміни в розподіл посад державної служби на категорії та ранги. В структурі оплати праці державних службовців збільшено вагу посадового окладу, чітко прописано систему заохочень та соціальних гарантій.

Закон вступає в силу з 1 травня 2016 року, та, як зазначив керівник апарату обласної державної адміністрації В.Клюцевський, всі державні службовці повинні вже зараз досконально знати його.

фото2

Корисні посилання