ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОВИХ СПРАВ В УМОВАХ ВІЙНИ

31.10.2022 13:54:14
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОВИХ СПРАВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Доволі часто успіх будь-якого юридичного питання залежить від своєчасно і правильно прийнятих рішень та вжитих заходів. При цьому
нерідко буває, що помилки, допущені на первинному етапі, значно знижують, а то й і унеможливлюють ефект від зусиль навіть дуже
досвідченого та високопрофесійного юриста. Це стосується в т. ч. і захисту прав сільгосппідприємств у судах. 

На сьогодні, незважаючи на повномасштабне вторгнення, суди працюють. Це дуже важливо, адже, як бачимо, держава продовжує гарантувати доступ громадян та бізнесу до правосуддя. Винятком, звісно, є тимчасово окуповані території та зони безпосереднього зіткнення з ворогом.
 
При цьому повномасштабна війна все ж таки внесла зміни у практичний порядок відправлення правосуддя. Зокрема, набули значного поширення деякі процедури, які були передбачені раніше, але широко не застосовувалися. 

Зокрема, йдеться про процедури, запроваджені 15.12.2017 р. новими редакціями Цивільного процесуального кодексу, Господарського
процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), які в умовах сьогодення суттєво збільшують
можливості бізнесу захищати свої права. 

Тому далі детальніше розглянемо процедуру спрощеного позовного провадження (далі – спрощене провадження) та використання підсистеми «Електронний суд». Оскільки завдяки саме цим процедурам під час повномасштабного вторгнення та суттєвого ускладнення всіх процесів, зокрема й логістики, сільгосппідприємства мають змогу захищати свої інтереси в судах. 

СПРОЩЕНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Найбільша кількість справ сільгосппідприємств стосується взаємовідносин з контролюючими органами, тобто належить до адміністративної юрисдикції. Тому далі розглядатимемо процедуру спрощеного провадження саме на прикладі адміністративних справ.
Зауважу, що процедура не відрізняється ані в цивільному, ані в господарському процесах від тієї, про яку йтиметься.

Справа може бути розглянута за процедурою спрощеного провадження, якщо (ст. 257 КАСУ): 
➤ вона незначної складності, тобто не передбачає проведення судових експертиз, допиту свідків тощо; 
➤ ціна позову (грошовий вимір заявлених позовних вимог) не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2022 році це 1 240 000 грн).

Розгляд справи у спрощеному провадженні може здійснюватися як з проведенням судового засідання, так і без нього, за матеріалами
справи.


В разі розгляду справи без проведення судового засідання суддя вичитує справу та приймає рішення у ній після закінчення строків для викладення учасниками справи своїх позицій у письмовому вигляді та надання доказів.

Спочатку така процедура не була поширеною, оскільки судді звикли «слухати в засіданні», але в умовах війни вона стала дуже зручною в т. ч. і для них. 

Перевагами такого провадження є:
➤ неможливість його зриву внаслідок повітряної тривоги; 
➤ зменшення впливу людського фактору (немає необхідності контактувати з учасниками справ в засіданнях та «заряджатися» їхнім
емоційним станом); 

➤ суддя не лімітований у часі, він має 60 днів із дня відкриття провадження у справі (тобто «читати» справу набагато легше, ніж
розглядати її в засіданні).

Сільгосппідприємству, яке має намір скористатись спрощеним провадженням, слід ретельно підготуватися до нього через відсутність часу «для розкачування». Адже процедура не передбачає стадії підготовчого засідання, на якій сторони можуть уточнювати свої позовні вимоги, додатково подавати докази.

Всі докази на підтвердження своїх вимог позивач повинен подати разом із позовною заявою. Якщо їх немає або вони, на його думку, недостатні, то позивач має у позові заявити клопотання про їх витребування судом.

Зауважу, що ч. 1 ст. 41 КАСУ надає можливість змінити, уточнити позовні вимоги не пізніше ніж за 5 днів до початку першого судового засідання у справі, яка розглядається в порядку спрощеного провадження. Проте дуже часто суд ухвалює рішення розглядати справу за наявними у ній матеріалами. В такому разі скористатись правом, наданим ч. 1 ст. 41 КАСУ, позивач не матиме змоги. Тож важливо одразу правильно сформулювати позовні вимоги.

Якщо сільгосппідприємство є відповідачем у такій справі, слід бути уважними із строками, які суд надає для подання відзиву на позов (письмових заперечень проти нього та доказів на їх підтвердження).

Зазвичай в адміністративних справах суди дають для підготовки та подання відзиву на позов 15 днів з дня отримання ухвали суду про відкриття провадження у відповідній справі. До цього слід ставитися вкрай уважно, бо є реальна загроза того, що в разі ненадходження відзиву суд розгляне справу за наявними матеріалами та не на користь відповідача.

Зауважу, що не тільки суд першої інстанції, а, швидше за все, й апеляційний суд також розглядатиме справу за матеріалами без участі
сторін. Оскільки рішення апеляційного суду є остаточним (бо ця категорія 
справ майже не передбачає касаційного оскарження до Верховного Суду, окрім дійсно виключних ситуацій), «ціна» правильно підготовленого позову (відзиву) зростає кратно. Адже наслідком недбалості буде негативний результат там, де його не має бути.

Далі у консультації «ЕЛЕКТРОННИЙ СУД» – ця підсистема може бути доступною будь-якому підприємству незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

Корисні посилання