ПІДСТАВИ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ ТА ДОКУМЕНТИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ

08.11.2022 14:23:05
ПІДСТАВИ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ ТА ДОКУМЕНТИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ

Аналізуємо підстави неможливості виконання податкових зобов‘язань для юридичних осіб, актуальні для сільгосппідприємств, та якими документами з Переліку документів юросіб їх потрібно підтверджувати.

Перелік підстав неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків для юридичних осіб наведено у п. 1 розділу ІІ
Порядку № 225. А для фізичних осіб (у тому числі підприємців, самозайнятих осіб та сімейних фермерських господарств без статусу юрособи) – у п. 2 розділу ІІ Порядку № 225.

З Порядку № 225 випливає, що кожна підстава має бути підтверджена документально.

Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи, зокрема щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента, затверджений наказом Мінфіну від 29.07.2022 р. № 225 (далі – Перелік документів юросіб). 

Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно
виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента, також затверджений цим наказом.

Проаналізуємо підстави неможливості виконання податкових зобов’язань для юридичних осіб, актуальні для сільгосппідприємств,
та якими документами з Переліку документів юросіб їх потрібно підтверджувати.

Підстава: втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій 
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації (пп. 1 п. 1 розділу ІІ Порядку № 225).

Виявити та зафіксувати факт знищення і зіпсування обладнання (вважаємо, що йдеться про все майно підприємства) та документів
можна в результаті проведеної інвентаризації. 

Оскільки процедура підтвердження пошкодження, знищення та втрати майна в результаті воєнної агресії не затверджена, будемо
керуватися Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (далі –
Положення № 879).

Отже, керівнику потрібно створити комісію (п. 7 розд. I Положення № 879). До її складу доцільно включити представників сільгосппідприємства, ДСНС, органу місцевого самоврядування чи військової адміністрації, посадову особу Національної поліції тощо.

Очолює інвентаризаційну комісію керівник підприємства (його заступник) або інша посадова особа, уповноважена керівником
підприємства.

Інвентаризація – це зіставлення товаро-матеріальних цінностей за даними бухгалтерського обліку з їх фактичною наявністю.

А що робити, якщо бухгалтерська документація не збереглася?

Вважаємо, що можна скористатися даними форми 20-ОПП (ці дані є в електронному кабінеті платника податків). У такому разі також
потрібно, аби в процесі роботи комісії були зібрані свідчення працівників підприємства чи мешканців села, які б письмово та на відео підтвердили факт наявності майна, що було на підприємстві та його подальшого знищення внаслідок збройної агресії.

Якщо бухгалтерські документи збереглися, то за результатами інвентаризації оформлюється Звіряльна відомість результатів інвентаризації (форма № інв-18). Якщо ні, то доцільно самостійно розробити форму.

Результати інвентаризації комісія оформлює протоколом (п. 1 розд. IV Положення № 879), у якому слід описати фактичні події, зазначити понесені матеріальні втрати (перелік майна з детальним описом, його вартість). Обов’язково потрібно зробити фото або
відео пошкодженого чи знищеного внаслідок збройної агресії майна.

Таку роботу слід виконати дуже ретельно, оскільки, з одного боку, у майбутньому це дасть можливість претендувати на отримання
репарацій, а з іншого – буде підставою для подання заяви до правоохоронних органів для порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, що згідно з ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України слідчий прокурор має надати постраждалій стороні
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом 48 годин, наступних після подання заяви.

Відповідно до Переліку документів юросіб документами, які підтверджують цю підставу, є:

☛ інвентаризаційний опис, протокол інвентаризаційної комісії, підписаний представником територіального органу ДСНС (п. 13 Переліку документів юросіб); 
☛ заява до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення (п. 15 Переліку документів юросіб); 
☛ Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (п. 3 Переліку документів юросіб); 
☛ акт незалежного оцінювача та страховий поліс (за наявності) (п. 13 Переліку документів юросіб);
☛ показання свідків про акти мародерства, грабежу, захоплення приміщення, опис знищення чи зіпсуття майна та первинних документів тощо (п. 14 Переліку документів юросіб); 
☛ інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, спричинених військовою 
агресією рф, подане програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) (за наявності); 
☛ повідомлення про пошкодження, втрату, знищення, зіпсуття документів бухгалтерського обліку або неможливість їх вивезення з
територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф (п. 16 Переліку
документів юросіб).

Детальніше – в матеріалах видання «АгроPRO» (жовтень 2022, №20)

Корисні посилання