Підсумки роботи промислового комплексу Херсонської області за січень-серпень 2021 року

19.10.2021 13:26:31

У промисловому комплексі Херсонської області, який представлений 250 великими, середніми та малими підприємствами, чисельність зайнятих становить близько 23,5 тис. осіб (16,6 % від зайнятих працівників за всіма видами економічної діяльності). Внесок промисловості у валову додану вартість області становить 14,6 %. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників промислового комплексу області у серпні 2021 року склала 12687 грн, що на 18,1 % більше ніж у серпні 2020 року (10740 грн). Вказаний розмір заробітної плати на 11,1 % більше середнього рівня по регіону та у 2,1 рази вище мінімальної заробітної плати (6000 грн).

 

Середньомісячна заробітна плата працівників промислового комплексу області у 2020-2021 роках

 

 

У 2021 році у 4,1 раза зросли обсяги освоєних капітальних інвестицій підприємствами промисловості області та склали 636,1 млн грн, при цьому питома вага цих коштів у загальному обсязі капітальних інвестицій по області зросла більш ніж у 2 рази та становила 29,7 %.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-серпень 2021 року склав 25322,2 млн грн, що на 4019,5 млн грн або на 18,9 % більше показника за аналогічний період 2020 року. Це дозволяє посідати 20 місце серед регіонів України, та займати долю у 1,1 % загальнодержавних обсягів. У структурі реалізації промислової продукції області переважають харчова промисловість, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виготовлення виробів з деревини, виробництв гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, машинобудування та обробка металів.

 

 

Наростити обсяги виробництва вдалося у таких видах промислової діяльності як, «Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування» (+32,1 %), «Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність» (+ 5,0 %), «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» (+ 3,0 %), «Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції» (+ 2,7 %) та «Машинобудування» (+ 2,4 %).

 

 

Водночас, через зменшення попиту на окремі види продукції, що виробляються провідними підприємствами області, втрату традиційних ринків збуту через несприятливі геополітичні процеси, нестабільну роботу окремих з них внаслідок зниження обсягів замовлень, припинення діяльності на території області ряду промислових підприємств знизилися обсяги виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів на 35,4 %, добувної промисловості на 5,8 %, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 2,4%.

Протягом 2021 року в області тривала робота, спрямована на недопущення зменшення конкурентоспроможності промислового комплексу регіону шляхом:

- залучення керівників підприємств до проведення форумів, конференцій, вебінарів та круглих столів, які відбувалися в онлайн-форматі, в ході яких мали змогу презентувати унікальність та переваги своїх підприємств, ознайомити із видами продукції, що виробляється, обговорити нагальні проблемні питання, що стримують подальший розвиток виробництва;

- залучення підприємств машинобудування до створення промислового обладнання з виробництва продуктів харчування, які відповідають європейським стандартам і вимогам до якості та екологічної безпечності продовольства;

- надання організаційної допомоги у створенні навчально-виробничих центрів з підготовки висококваліфікованих спеціалістів виробничих професій на базі промислових підприємств та навчальних закладів області.

Корисні посилання