Пенсійне забезпечення учасників АТО та членів їх сімей

19.01.2016 15:42:54

 

Перелік соціальних гарантій учасникам Антитерористичної операції
№ п/п
Назва пільги
 
Нормативно-правовий акт, в якому передбачена пільга (зміст пільги)
Які документи надаються
 
До  якої установи звернутись
1

Виплата пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у разі призову їх на військову службу під час  мобілізації

 

 

 

 

 

Перерахунок раніше призначених пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» після демобілізації (звільнення)

Стаття 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII (із змінами та доповненнями)

 

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється

 

 

 

Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період

 

Розрахунок вислуги років, довідка про грошове забезпечення Для перерахунку вислуги років та нового грошового забезпечення необхідно звертатись до соціального відділу Херсонського обласного військового комісаріату (інших силових відомств), який після оформлення необхідних документів надсилає їх до управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області  для здійснення перерахунку пенсії
2

Право членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття  36 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII (із змінами та доповненнями)

 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, участю у бойових діях у мирний час, які є непрацездатними та перебували на утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям та іншим особам, зазначеним в абзаці другому статті 30 цього Закону, незалежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого (померлого) годувальника:

– на одного— 70 % , на двох і більше  –  90 %  грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 % на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків

 

Стаття 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII (із змінами та доповненнями)

 

Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

з 01.01.2015  – 1898 грн (949 грн х 2)

з 01.12.2015 – 2148 грн (1074 грн х 2)

 

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються такі документи:

 

-заява;

-копія свідоцтва про смерть годувальника;

-витяг з  наказу  про  виключення  годувальника зі списків
особового складу у зв’язку зі смертю;

-висновок про обставини   загибелі чи смерті   внаслідок
поранення, контузії,  каліцтва, одержаних під  час проходження служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків  військової
служби);

-довідка уповноважених  органів з місця проживання про перебування  членів сім’ї  на  утриманні померлого  (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;

-копія паспорта;

-копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

-документи, що засвідчують родинні стосунки;

-довідка МСЕК про визнання особи інвалідом (за наявності групи інвалідності);

-довідка ВАТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк»;

-копія пільгових посвідчень, які дають право на пільги (ліквідатора, донора та інші).

– інші документи, передбачені Порядком  № 3-1

Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про  призначення  пенсії  у  разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсії. Якщо пенсію померлому військовослужбовцю не було призначено необхідно звертатись до відповідного відомства, де він проходив службу. Якщо померлий військовослужбовець проходив строкову службу – до управління Пенсійного фонду за місцем проживання

 

 

3

Пенсія по інвалідності військовослужбовцям відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» призначається в разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби

 

 

Стаття 21 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII (із змінами та доповненнями)

 

 

Розміри пенсії по інвалідності:

— інваліду війни І групи — 100 % грошового забезпечення, яке виплачувалося цьому військовослужбовцеві за останньою посадою на день звільнення з військової служби;

— інваліду війни ІІ групи — 80 %;

— інваліду війни ІІІ групи — 60%

 

– заява про призначення пенсії;

-копія паспорта;

-копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;

– військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи;

– довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

– довідка ВАТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк»;

– інші документи, передбачені Порядком  № 3-1

Для призначення пенсії по інвалідності необхідно звертатись до відповідних структурних підрозділів міністерств та відомств. Якщо військовослужбовець проходив строкову службу – до управління Пенсійного фонду за місцем проживання.
4 Призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування»

Частина 2 статті 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від  09.07.2003 (із змінами та доповненнями)

 

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

 

-копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

– документи, передбачені Порядком № 22-1

територіальні органи Пенсійного фонду України
5 Призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування»

Стаття 36  Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від  09.07.2003 (із змінами та доповненнями)

 

 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника- військовослужбовця строкової служби – незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника

 

 

 

До заяви  додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби

територіальні органи Пенсійного фонду України
6

Підвищення до  будь-якого виду пенсії

 

 

 

 

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII (із змінами та доповненнями) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381

 

 

Учасники бойових дій — 25 %

Інваліди I групи — 50 %

Інваліди II групи  – 40 %

Інваліди III групи  – 30 %

від прожиткового мінімуму

для непрацездатних осіб

Члени сімей осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» –398,58 грн

 

Дружини (чоловіки) померлих бойових дій,  визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 113,88 грн

 

-відповідне статусне посвідчення (учасника бойових дій, інваліда тощо);

 

-довідка  МСЕК про визнання особи інвалідом (за наявності інвалідності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

територіальні органи Пенсійного фонду України або  управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області
7 Пенсія за особливі заслуги перед Україною

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 № 1767-III (із змінами та доповненнями)

від 23 до 40 % від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність,  в залежності від заслуг

70% – на одного утриманця, 90 % – на двох і більше утриманців  від надбавки  до пенсії померлого годувальника

-паспорт громадянина України;

-довідка про те, що під час проходження військової служби особа брала участь в антитерористичній операції;

– орденська книжка

 

територіальні органи Пенсійного фонду України або  управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області
8 Державна соціальна допомога на догляд

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004 № 1727-IV (із змінами та доповненнями)

 

Розмір державної соціальної допомоги на догляд залежить від групи інвалідності, закону відповідно до якого призначена пенсія, та виду пенсії, і становить від 15 % до 100 % для осіб, що втратили працездатність

-довідка  МСЕК про визнання особи інвалідом;

-для інвалідів II та III груп  ще надається висновок ЛКК про потребу  у сторонньому догляді, -довідка про склад сім’ї та заява, в якій зазначається інформація про відсутність працездатних родичів, зобов’язаних за законом  їх утримувати

територіальні органи Пенсійного фонду України або  управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області
9 Цільова грошова допомога на прожиття

Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 № 1603-IV (із змінами та доповненнями)

 

 

-інваліди війни I групи – 70 грн, II та III груп – 50 грн, для учасників бойових дій – 40 грн, незалежно від розміру отримуваної пенсії

 

-відповідне статусне посвідчення;

-довідка  МСЕК про визнання особи інвалідом (за наявності інвалідності)

Автоматично встановлюється до призначеної пенсії
10

Гарантований мінімальний розмір пенсії з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій» (із змінами та доповненнями)

 

-інваліди війни I групи — 285 %

-інваліди війни II групи — 255 %

-інваліди III групи — 225 %

-учасники бойових дій – 165 %

від прожиткового мінімуму

для непрацездатних осіб

Пенсія за особливі заслуги виплачується понад мінімальну пенсійну виплату

-відповідне статусне посвідчення;

-довідка  МСЕК про визнання особи інвалідом (за наявності інвалідності)

Автоматично встановлюється до призначеної пенсії
11 Зарахування періоду військової служби до страхового стажу  у пільговому обчисленні

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20.12.1991 № 2011-XII (із змінами та доповненнями)

 

Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, які зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України

 

Час проходження військової служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції, зараховується у трикратному розмірі до вислуги років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» (із змінами та доповненнями),

-довідка про те, що під час проходження військової служби особа брала участь в антитерористичній операції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

територіальні органи Пенсійного фонду України.

 

Для перерахунку вислуги років військовим пенсіонерам  необхідно звертатись до соціального відділу Херсонського обласного військового комісаріату (інших силових відомств), який після оформлення необхідних документів надсилає їх до управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області  для здійснення перерахунку пенсії.

 

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 01.01.2015 – 949 грн, з 01.12.2015 – 1074 грн.

 

Примітка: При призначенні (перерахунку) пенсій відповідно  до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» застосовується Порядок подання та оформлення документів, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1, а при призначенні (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» застосовується  Порядок подання та оформлення документів, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1.

Корисні посилання