Перспектива розвитку та підвищення бюджету ОТГ

12.07.2021 13:14:38
Перспектива розвитку та підвищення бюджету ОТГ

До економічних факторів, що впливають на розвиток територіальних громад можна віднести бюджет, стратегічні перспективи, інвентаризацію земель і невизначеність меж новоутворених формувань.

В об’єднаних територіальних громадах спостерігається відсутність сформованих і встановлених меж, яка впливає на здійснення землеустрою в межах їх території, на достовірність обліку кількості земель та складання державної статистичної звітності, на надходження коштів у місцеві бюджети, на ефективність та раціональність використання  земельно ресурсного потенціалу, що ускладнює діяльність органів місцевого самоврядування.

Встановлення меж новоутворених ОТГ потребує забезпечення схемами землеустрою та картографічними матеріалами, яких немає в громадах.

Нижче нами представлено алгоритм послідовних кроків щодо вирішення неврегульованих меж територіальних громад, який на наш погляд містить перелік всіх даних, необхідних для формування інформації про межі громад. Саме дотримуючись дій відповідно до алгоритму, керівництво громад матиме змогу ефективно управляти земельними ресурсами на визначених межах об’єднаної територіальної громади. Окрім встановлення (відновлення) меж, постає питання розробки документації з просторового планування території ОТГ. 

На першому етапі слід зібрати вихідні дані: 

- Документація із землеустрою, на підставі якої були встановлені межі сільських/селищних рад, які ввійшли до складу ОТГ; 

- Державна статистична або адміністративна звітність з кількісного обліку земель; 

- Дані Державного земельного кадастру (файли обміну інформацією про результати робіт із землеустрою у форматі IN4 і/або XML);

- Інформація про межі землекористувань, розташованих по межі сільських/селищних рад; 

- Ортофотоплани, індексно-кадастрові та базовікарти.

 В разі відсутності інформації про межі землекористувань у територіальному підрозділі центрального органу виконавчої влади у сфері землеустрою України, з якими співпадає межа громади, варто звернутись до самих землекористувачів. Вихідні картографічні дані слід привести до системи координат УСК-2000 чи іншої, яка має зв’язок з УСК-2000, нанести межу ОТГ на картографічну основу та, за необхідності, відкоригувати. Формування каталогу координат поворотних точок меж ОТГ, опис меж громад з урахуванням контурів на місцевості й суміжних землекористувань. У друкованих картографічних матеріалах (масштаб якої не дрібніше 1:25000) уточнена межа ОТГ позначається за допомогою довільних умовних знаків. Інформацію про межі територіальної громади у електронному векторному вигляді необхідно обов’язково передати у територіальний структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресусів. 

Реформування адміністративно-територіального устрою України змушує проводити негайну інвентаризацію земель районів і безпосередньо об’єднаних територіальних громад. Для цього сільській, селищній, міській раді, на території якої розташований об’єкт інвентаризації, необхідно прийняти рішення про проведення інвентаризації земельного фонду громади. Завданням новостворених громад є якісний та кількісний облік земельних ресурсів, з метою збільшення надходжень до бюджетів громад, а для цього їм потрібно провести якісну інвентаризацію земель, яка проходить в три етапи.

Етапи проведення інвентаризації :

первина інвентаризація;

вторинна інвентаризація;

загальна зональність земельних ділянок;

результати робіт з інвентаризації земель об’єднаних територіальних громад матимуть позитивні наслідки:

- Зниження ціни приватизації; 

- Геопросторова база даних; 

- Підвищення іміджу ОТГ; 

- Охорона земель; 

- Контроль за використанням земель; 

- База даних про земельні ділянки.

Після проведення первинної та вторинної інвентаризації земель, територіальна громада зможе оцінити, відповідно до присутніх інструментів та методів, наприклад вартість оренди землі та прийняти рішення, які найбільше відповідають потребам та можливостям громади.

Корисні посилання