Порушувати законодавство про працю буде не вигідно

19.01.2016 16:51:12

На даний час роботодавець в Україні має економічну вигоду від затримки виплати заробітної плати, виплати заробітної плати в розмірах менших ніж передбачено законодавством, виплати заробітної плати «в конвертах», не оформлення трудових відносин. Така ситуація порушує права працюючого населення та не сприяє надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного фонду України.

На сьогодні Україна має найнижчі штрафні санкції, серед країн Європи, за порушення законодавства про працю, в тому числі і за несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, додержання мінімальних державних гарантій.

З січня 2015 року були внесені суттєві зміни в деякі законодавчі акти України, зокрема Законом України №77-VIII від 28.12.2014 року внесено зміни у Кодекс законів про працю України, яким згідно ст.265 встановлена відповідальність посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю.

Юридичні та фізичні особи, підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
– фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту),
– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повного робочого часу, установленого на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. При мінімальній заробітній платі 1218 грн. сума штрафу складає 36540 грн;
– порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – карається штрафом у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (3654 грн), встановленої законом на момент виявлення порушення;
– недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (12180 грн), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
– порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим та четвертим частини другої цієї статті – у розмірі мінімальної заробітної плати.

Таким чином внесені до законодавства зміни дозволять захистити конституційне право громадян на своєчасне одержання винагороди за працю та забезпечать позитивний вплив на стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, дозволять легалізувати зайнятість населення та сприятиме викоріненню виплати заробітної плати «в конвертах», зменшать кількість випадків порушення норм законодавства про працю.

Корисні посилання