Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

21.04.2016 10:19:01
Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Відповідно Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558, непрацюючим фізичним   особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку,   інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються  соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата. Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

– 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

– 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної     комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

– 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної     комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне  пенсійне страхування» (1058-15), та інвалідам, що надають соціальні  послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для призначення компенсації подають такі документи:

1) фізичною особою, яка  надає соціальні послуги:

– заява про згоду надавати соціальні послуги;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

– копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність  трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

– заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»).

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

– заява про необхідність надання соціальних послуг;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування  (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ;

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

– заява про необхідність надання соціальних послуг;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Відповідно до Порядку виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Корисні посилання