Повідомлення ініціативної групи з підготовки рейтингового електронного голосування з формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації

07.07.2020 12:14:04
Повідомлення ініціативної групи з підготовки рейтингового електронного голосування з формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації

Рейтингове електронне голосування з формування нового складу Громадської ради при Херсонській обласній державній адміністрації відбудеться з 17 серпня  до 20 серпня  2020 року на платформі електронної демократії «DEM консультації з громадськістю».

Громадська рада при обласній державній адміністрації є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, який  утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами) для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики.

Склад громадської ради буде сформовано за результатами рейтингового електронного голосування строком на два роки. Відповідно до рішення ініціативної групи кількісний склад громадської ради становитиме 25 осіб.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

Для участі в рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства з додатками передбаченими пунктом 10 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді єдиним файлом у форматі PDF в послідовності, зазначеній у зразку.

 Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Документи приймаються ініціативною групою на електронну адресу ingrouphoda@gmail.com до 15 липня 2020 року.

Контактна особа: Айметова Ольга, тел. (0552) 26 50 58.                               

      Заява ІГС  Рекомендована форма

 1.  Рішення або Витяг з протоколу

 2. Заява згода на обробку персональних

 3. Біографічна довідка представника ІГС

 4. Відомості про результати діяльності

 5.7.Відомості про адресу Фото

 6.Мотиваційний лист представника ІГС

Корисні посилання