Про оформлення протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку (у частині заповнення графи «Документ, що підтверджує право власності на квартиру/нежитлове приміщення»)

12.08.2019 07:38:05

Відповідно до статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування («за», «проти», «утримався»), за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики.

У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх представників), які взяли участь у зборах співвласників: прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника).

Форма протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку затверджено наказом Мінрегіону від 25.08.2015 № 203 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2015 за № 1083/77528). Вказана форма містить, зокрема графу «документ, що підтверджує право власності на квартиру/нежитлове приміщення».

Відсутність реквізитів (або навпаки їх наявність) документу, що підтверджує право власності на квартиру/нежитлове приміщення, не є підставою (за умови дотримання іншого) для визнання протоколу зборів співвласників таким, що не відповідає формі, затвердженій наказом Мінрегіону від 25.08.2015 № 203.

Загальні засади та підстави набуття права власності визначає глава 24 Цивільного кодексу України. Відповідно до статті 328 цього Кодексу право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (приватизація, міна, купівля-продаж, дарування, спадкування та ін.).

Корисні посилання