Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

28.12.2020 07:21:18
Про затвердження змін  до Інструкції про порядок видачі документів,  що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

Відповідно до Закону України від 13 квітня 2020 року № 555-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90) та постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», затверджені Зміни до Порядку надання первинної медичної допомоги та Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 № 455 (далі Інструкція № 455). Цей наказ зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 04 грудня  2020  за № 1214/3549, № 1214\35498 і ці Зміни набрали чинності з дня офіційного опублікування у «Офіційному вісники України» – 22.12.2020.

Змінами до Інструкції № 455 Затверджено:

1.Пункт 1.9 розділу 1 виключити (виключено вимогу, що листок непрацездатності (довідка) в амбулаторно-поліклінічних закладах видається лікуючим лікарем (фельдшером) переважно за місцем проживання чи роботи. Також виключено вимогу про те, що у разі вибору особою лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності заяви-клопотання особи, погодженої з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу, або його заступником, засвідченої підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу).

 У зв’язку з цим пункти 1.10 - 1.14 вважати відповідно пунктами 1.9 - 1.13.

2.Пункт 2.2 розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.2. При втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 15 календарних днів (збільшено термін продовження листка непрацездатності лікуючим лікарем з 10 до 15 календарних днів).

Якщо непрацездатність триває понад 15 календарних днів, продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі – ЛКК, яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення до МСЕК.

В окремих випадках, коли захворювання вимагає тривалого лікування, наприклад у разі важких травм та туберкульозу періодичність оглядів ЛКК з продовженням листка непрацездатності може бути не рідше 1 разу на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання.

На період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацією та ліквідацією її спалахів та епідемій в Україні, лікуючий лікар в амбулаторно- поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто на строк,   необхідний   для   лікування   пацієнтів   з   коронавірусною   хворобою (COVID-19)  та/або  завершення  самоізоляції  пацієнтом  у  відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

При цьому лікарі, що працюють в амбулаторних умовах у державних та недержавних закладах охорони здоров’я, а також лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці, продовжують терміни тимчасової непрацездатності понад 15 календарних днів з дотриманням вимог Пункту 2.2 цієї Інструкції, а саме:

продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі – ЛКК, яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення до МСЕК.

Відповідно, лікар-ФОП самостійно може продовжувати дію лікарняного максимум до 15 днів. Але він може домовитися про співпрацю із закладом охорони здоров’я (шляхом складання договору), що надає первинну медичну допомогу, де є відділення, завідуючий відділенням та є  можливість сформувати ЛКК.

3. Абзац другий пункту 2.22 розділу 2 виключити.                                                      

У 2021 році видача листків непрацездатності буде переведена в електронну форму і через електронну систему охорони здоров’я експертиза тимчасової непрацездатності буде здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства.

Корисні посилання