Проект програми соцекономрозвитку району на наступний рік схвалено колегією

28.11.2018 14:06:39
Проект програми соцекономрозвитку району на наступний рік схвалено колегією

На засіданні колегії увазі присутнім було запропоновано проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік, яка  передбачає головні пріоритети та шляхи розвитку району на рік, узгоджує набір завдань та заходів, ресурсів і виконавців з метою ефективного вирішення найважливіших питань.

За словами доповідача, заступника управління, начальника відділу економіки та агропромислового розвитку Євгена Гнилицького формування програми здійснено на основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку району у поточному році, який характеризується забезпеченням позитивної динаміки по більшості показників. Зокрема за поточний рік район займав перше місце за обсягами капітальних інвестицій та урожайності зернових культур, озимої пшениці. Друге по урожайність кукурудзи. Увійшов у п’ятірку кращих по показникам  середня заробітна плата та доходи місцевих бюджетів на одну особу. За результатами комплексної оцінки діяльності районів та міст обласного значення по Херсонській області Каховський район посідає 2 місце.

Євген Олександрович детально проаналізував виконання програми по агропромисловому, інвестиційному та туристичному напрямкам. Охарактеризував розвиток галузей освіта, культура, охорона здоров’я та соціальну  галузь та інфраструктуру та озвучив прогнозові розрахунки темпу зростання у наступному році.

Говорячи про проект програми на наступний рік було зазначено, що з метою максимального використання економічного потенціалу району насамперед було визначено пріоритетні напрямки роботи це- забезпечення економічного розвитку, а саме основних галузей економіки: високоефективного агропромислового комплексу, конкурентоспроможної промисловості на основі поліпшення інвестиційного клімату району, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу.

Це і розбудова транспортної інфраструктури; і ефективне використання енергетичних ресурсів та розвиток відновлювальної енергетики; і забезпечення населення житлом; а також розвиток людського капіталу шляхом впровадження реформ в освіті, медицині, забезпечення соціальних стандартів, здорового способу життя, розвитку культурного простору;

За інформацією доповідача у наступному році планується збільшення площ зрошення 2530 га., потужностей з виробництва продукції шокової заморозки, реалізація проекту «Альпіна 200» це створення ферми з утримання кіз, будівництво сховищ та вітрогенераторів. Продовження державної програми з підтримки утримання поголів’я великої рогатої худоби.

Для поліпшення стану в напрямку ринкових перетворень планується продовження реалізація програми підтримки малого та середнього підприємництва Каховського район.

          

Виконання заходів програм в галузі охорони здоров’я надасть можливість зберегти мережу та покращити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я. Вирішення питань в галузі освіти за рахунок галузевих програм надасть змогу забезпечити якісні показники з охоплення дошкільною освітою та зберегти  заклади освіти, створити умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях. Заплановано капітальний ремонт в Семенівській опорній школі, реконструкція дитячого садочку в с.Чорнянка, реконструкція Каменської школи, придбання меблів для Федорівської, Каменської та Сергіївської шкіл

Виконання галузевих програм в галузі культури надасть змогу для збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору району, підвищення культурно-дозвільного та інформаційного рівня бібліотек району та забезпечення збереження районних музеїв та бібліотек 

Ряд цільових районних програм направлено на роботу з дітьми щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку, підтримки сім’ї, дітей та молоді забезпечення пільгових категорій дітей соціальним житлом та інші напрямки соціального спрямування.  Всі програми спрямовані на недопущення зниження показників соціальної захищеності дітей.

Розвиток фізичної культури та спорту відбудеться за рахунок реалізації заходів програми розвитку фізичної культури та спорту, яка передбачає забезпечення участі збірних команд району у заходах з олімпійських та не олімпійських видів спорту в обласних, міжрайонних змаганнях, відзначення найкращих спортсменів (дітей до 18 років), забезпечити зміцнення спортивної матеріально-технічної бази.

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом відбуватимуся шляхом реалізації заходів районних програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення за державною програмою "Власний дім".

Для забезпечення всебічного розвитку в районі планується до реалізації 28 інвестиційних проектів та 42 районні програми. Фінансування заходів за відповідними цільовими програмами буде здійснюватися в межах наявного фінансового ресурсу.

У продовження вивчення питання керівники району звернули увагу на застарілі дощові машини, якими користуються аграрії району і рекомендували детально вивчити питання врегулювання подальшого функціонування зрошувальної мережі із врахуванням думок і пропозицій як із боку водокористувачів так і органів всіх гілок влади та внести відповідні зміни до галузевої програми.

 

Корисні посилання